Enige uitspraken van Pierre
over broederlijk leven

De liefde cement van de gemeenschap

Als we samen bidden… beetje bij beetje zal de groep zich verenigen, verdiepen. Er zal een grotere liefde tussen ons zijn. Dat is de Heilige Geest, ziet u; het is zijn manier van handelen.

Werkgroep "van gebedsgroep naar de gemeenschap"
sessies van Paray 06/07/79

Het is verbazingwekkend om te zien dat de Heilige Geest ons verenigt. Je hebt de indruk dat je een schoof, een bundel hebt en dat die schoof is vastgebonden en dat, als deze schoof ooit zou worden losgemaakt, alles zou vallen, maar de Heilige Geest houdt alles stand.

Dus in jullie kleine groepjes, de ene met zijn grote neus zoals de mijne, de ander met een kleine neus, dit of dat… je zou willen zeggen: “Kijk, ik weet niet of dit zo goed gaat lopen. Je antwoordt: “Ja [het zal werken] maar met de Heilige Geest”. En dus kom je bij elkaar en zeg je na een jaar bij jezelf: “Het is vreemd, maar we waren allemaal gelukkig, tevreden, wat is er aan de hand? “ Het is omdat de Heer daar is en de Geest van de Heer daar is. Geloof het alsjeblieft.

Interview van 23/05/76

Als de Heilige Geest er niet is om alles te verenigen, is de gemeenschap een explosie. Een explosie en een wegkwijnen.

Gemeenschapsweekend 20/09/81

Als we een besef van dienstbaarheid hebben dat zich uit in mededogen, is het duidelijk dat we echt allemaal samen een grote liefdesband aangaan, omdat de Heilige Geest ons verenigt. En dat geeft ons een buitengewone dynamiek.

Gemeenschapsweekend 21/06/81

Elkaar liefhebben zoals God ons heeft liefgehad lijkt niet gemakkelijk, maar het is heel gemakkelijk wanneer Hij ons Zijn liefde heeft gegeven. De Heilige Geest houdt van ons, en we zijn door hem verenigd, dus het is gemakkelijk! En ik beloof je dat we dat hebben meegemaakt toen we onze kleine gemeenschap begonnen, niet echt wetend waarom we samen waren. Er waren dagen dat… we bij onszelf zeiden: “Maar wat doet hij met mij, die daar? » en toen zeiden we: « Het is de Heilige Geest en het is fantastisch! »

Gemeenschapsweekend 27-28/11/76

De Gemeenschap is in de eerste plaats een gemeenschap van liefde, van geestelijke genegenheid tussen ons. En dat is wezenlijk, want als we geen liefde voor elkaar hebben, zijn we leugenaars. We kunnen God niet liefhebben als we onze naaste niet liefhebben. Jullie weten het allemaal, maar je mag het nooit vergeten.

Gemeenschapsweekend 04/01/79

Je zult zeggen dat het doodeenvoudig is, dat jullie allemaal perfecte mensen zijn, dat alles heel goed gaat. Dus als het zo goed gaat, moet het voor jouw groep ook werken! Het is juist dit gebrek aan liefde … En het zijn geen technieken! Als er geen liefde is, is het alsof er geen benzine in de auto zit: je kunt doen wat je wilt, het zal niet werken. Als je de zieken gaat bezoeken en als je wekelijks samen bidt voor deze zieken, dan draag je samen dezelfde last… Dus op dat moment denk je niet aan mevrouw zo-en-zo met een scheve hoed, en aan de ander die dat en dat tegen mij zei…

Werkgroep “Van gebedsgroep naar de gemeenschap” Paray-sessies 05-09/07/79 07/05/79

En zo ontstaat er een weefsel van mededogen tussen ons.

Gemeenschapsweekend 24-25/11/84

Jullie gebedsgroepen moeten werkelijk hartelijk zijn en vol naastenliefde, zodat er stukje bij beetje enkele zielen komen in deze gebedsgroepen die zich geroepen voelen tot het gemeenschapsleven. Maar dat is de tijd van de Heer. We mogen de Heer niet voorbij gaan, we moeten wachten

Werkgroep“Van gebedsgroep naar de gemeenschap” Paray-sessies 05-09/07/79

De broederlijke naastenliefde is het cement van elke christelijke gemeenschap: Elkaar liefhebben zoals God ons heeft liefgehad lijkt niet gemakkelijk, maar het is heel gemakkelijk omdat Hij ons zijn liefde heeft gegeven. De Heilige Geest houdt van ons en we zijn door hem verenigd. Het is dus gemakkelijk!

Gemeenschapsweekend 27-28/11/76

Met Pinksteren dompelt de Heilige Geest ons onder in liefde voor elkaar

Interview van 23/05/76

Het is liefde die ons met anderen samen zal brengen en vooral met anderen over de hele wereld.

Gemeenschapsweekend 14-15/06/80

De Heer heeft het nodig dat wij met meerderen zijn om bij ons te zijn. Hij zegt ons: “Als er twee of drie in mijn Naam bijeen zijn.” Als jullie niet met twee of drie bent, zullen jullie deze bijzondere genade die Hij geeft wanneer we met enkelen bijeen zijn, niet hebben. Ik bid je hierom. Houd daaraan vast in geloof, zelfs als je het niet voelbaar waarneemt.

Interview van 23/05/76

De Heer heeft het nodig dat wij met meerderen zijn om bij ons te zijn. Hij zegt ons: “Als er twee of drie in mijn Naam bijeen zijn.” Als jullie niet met twee of drie bent, zullen jullie deze bijzondere genade die Hij geeft wanneer we met enkelen bijeen zijn, niet hebben. Ik bid je hierom. Houd daaraan vast in geloof, zelfs als je het niet voelbaar waarneemt.

Interview van 23/05/76

We zijn zo blij om samen te zijn, het is echt een enorme vreugde. […] Het is echt de Heilige Geest die ons verenigt; en als de Heilige Geest er niet was, wel, dan zouden we alle kanten op zijn gegaan.

Drie weken durende retraite Heiligheid en menselijke technieken 15-09-76

Het is geen kwestie, zegt Pierre, van het beoefenen van mystiek, van het vormen van een kleine groep, jouw kleine groep. Dus we ontvangen onze vrienden, we kakelen, we kletsen en dan gaat het goed met ons. Maar het dient nergens toe! Het blijft nog steeds puur menselijk. Ik bedoel: het belangrijkste is echt liefde in je hart te hebben en tot de Heer te bidden.

Werkgroep “Van gebedsgroep naar de gemeenschap” Paray-sessies 05-09/07/79 07/05/79

De Heer neemt ons op in een kleine kudde. We moeten er dus echt in geloven. Voor ons is van belang om er absoluut in te geloven. En de grootste verleiding is de verleiding in je geloof. […] Als je alleen bent, word je daar juist aangevallen. En aarzel niet om te bellen en te zeggen: “Luister, bid voor mij, want ik word aangevallen op het niveau van het geloof en van de gemeenschap (van onze groep). Deze vereniging is echt heel belangrijk: niet alleen tussen ons vanuit het oogpunt van naastenliefde, maar vooral vanuit het oogpunt van het geloof, in relatie tot de Heer Jezus. Echt, met kracht geloven dat Hij ons echt heeft uitgekozen en dat Hij ons iets vraagt. Hoe minder we ervan begrijpen, hoe gelukkiger we zijn omdat we in geloof zijn en we zeggen tot Hem: “Heer, ik geloof in U, ik weet dat U trouw bent en dat U ons leidt, en dat U ons nodig hebt. »

Retraite van de Broederschap van Jezus 08/09/78 ochtend

Broederlijke ondersteuning

We kunnen onszelf niet alleen heiligen. Zeker in de wereld waarin we ons bevinden, red je het niet alleen. En als we niet samen zijn, vallen we snel.

Sessies van Paray 09-21/07/77 “Van gebedsgroep tot de gemeenschap”

De Heer wil dat we in gemeenschap leven, Hij wil echt dat we op onze broers steunen.

Gemeenschapsweekend 18-19/06/77

We moeten elkaar allemaal samen dragen, want alleen redden we het niet, maar allemaal samen houden we vol.

Gemeenschapsweekend 22-09-1979

Je moet vooruit, en alleen kun je niet vooruit;
maar samen kunnen we echt vooruit.

Drie weken retraite 09/76

We gaan opnieuw beginnen met de uitstorting van de Geest. Want daar begint het allemaal. Dus waarom ontvangen we de uitstorting van de Geest in gemeenschap? De Heilige Geest heeft ons echt niet nodig, dat is overduidelijk – en hoevelen van ons hebben de uitstorting van de Geest op die manier ontvangen… plotseling viel de Heer op hen. Dus als we de Heer in gemeenschap ontvangen, is dat omdat de Hij wil dat we in gemeenschap leven. Hij wil echt dat we de steun van de broers hebben. Dat is dus het wezenlijke van de uitstorting.

Gemeenschapsweekend 18-19/0677

Als je met elkaar verbonden bent, ben je vastgebonden en houd je stand, anders hou je geen stand. Daarom sta ik mezelf toe het jullie steeds te herhalen, want we moeten vooruit. We zijn hier niet om te prediken, we zijn hier om te handelen.

“Emmanuel” dag bij het samenkomen van gemeenschappen13/03/76

Het is een grote vreugde omdat we weten dat de Heer de Gemeenschap heeft gemaakt om ons te helpen, om ons in staat te stellen vol te houden en dan in hoop en vreugde te zijn.

gemeenschapsweekend 17/05-18/80

Je moet hulp krijgen van andere broeders om dat half uur vol te houden en je eraan te houden, vooral als je in een droogte zit.

Gemeenschapsweekend 18-19/0677

Vind je het zo moeilijk om alleen te bidden, ga dan met 3 of 4 anderen samen, niet voor een spontaan gebed, maar om in stilte te bidden. Kortom, je zegt: “Ik kom om in stilte met je te bidden omdat ik het niet alleen kan. Maar dit gebed doe ik met Jezus, en jij doet het met Jezus. “We zitten naast elkaar, en we kijken naar elkaar vanuit onze ooghoeken! En dan, na een kwartier of een half uur, zeg je: “Het is prachtig om goed te bidden! » en je gaat tegen de ander zeggen: « Wat was je goed aan het bidden! En de ander zegt dan: “Ik? Ik zat in een onmogelijke droogte! Dat bemoedigt je , het is fantastisch! Dat geeft de Heilige Geest. Omdat we anders compleet ontmoedigd zouden raken. Nou nee… Je moet dit echt doen.

Interview van 23/05/76

En het aantal mensen dat niet hun stille gebedstijd houden. Waarom ? Omdat ze, op het laatste moment, moe zijn, ze kijken naar een tijdschrift en dan verliezen ze tijd. Als er een zusje naast de deur is die zegt: ‘Maar zeg eens, je half uur! Ga toch en neem je half uur! Onmiddellijk neemt de ander zijn half uur. Het is dat tikje… dat hem tot gebed aanzet.

Sessies van Paray 09-21/07/77 “Van gebedsgroep tot de gemeenschap”

De Heer wil echt dat we de steun van de broers hebben. […] Als we samen zijn, kunnen we makkelijker vooruit komen: we houden het makkelijker vol.

Gemeenschapsweekend 18-19/0677

Wat je tegen elkaar moet zeggen als je alleen bent: “Heer, we zijn niet alleen; allereerst ben Jij daar; de broers zijn er ook. »

Retraite van de Broederschap van Jezus 08/78 08/09/78 ochtend

Het is duidelijk dat de Heilige Geest ons niet nodig heeft om in een ziel af te dalen. Dat kunnen we nog wel begrijpen … Maar waarom zijn we bij jou voor deze uitstorting van de Geest? Omdat we deze uitstorting van de Geest in gemeenschap moeten ontvangen. Als je niet gedragen wordt in de gemeenschap, zal het niet werken…

Sessies van Paray 09-21/07/77 “Van gebedsgroep tot de gemeenschap”

Het is niet mogelijk om alleen te zijn als je in de Vernieuwing bent: wat heeft het voor zin om in de Vernieuwing te zijn als je helemaal alleen bent?

Werkgroep over de lofprijzing op algemeen weekend 05/12/76

We kunnen onszelf niet helemaal alleen heiligen. Zeker in de omgekeerde wereld waarin we zijn, komen we hier niet alleen uit. En als we niet samen zijn, vallen we. En het is verschrikkelijk voor de zielen, vooral voor de zielen die vrij sterk zijn, de zielen die bidden, die onwijs gaaf zijn.

* Sessies van Paray 09-21/07/77 “Van gebedsgroep tot de gemeenschap”

Zoek wekelijks drie of vier geestverwanten om iedere week mee te bidden en elkaars lasten te dragen.

“Emmanuel” dag bij het samenkomen van gemeenschappen 13/03/76

We moeten vooruit, en we kunnen niet alleen vooruit: we draaien rondjes, we draaien rondjes, we gaan rondjes… Samen kunnen we echt vooruit…

Drie weken durende retraite 09/76 Heiligheid en menselijke technieken 15-09-76

We delen het Woord. Maar als je die geest van gebed niet hebt, dan vertel je alles met je hersens… het is “blablabla”. Als we echt een [geest] van gebed hebben, zeggen we echt wat de Heer ons heeft laten begrijpen. En als we het diep en geestelijk en in gebed zeggen, raakt het anderen veel… En beetje bij beetje zorgt het ervoor dat anderen voorwaarts gaan in gebed, het is aanstekelijk.

Werkgroep“Van gebedsgroep naar de gemeenschap” Paray-sessies 05-09/07/79 07/06/79

Als we verenigd zijn en als je gelooft in dit lichaam dat we vormen, dan is dat een kracht voor jullie, omdat het in de gemeenschap van heiligen is… waarin we op elkaar kunnen steunen. […] Je moet geloven in de kracht van dit lichaam, en hoe meer je erin gelooft en hoe meer je ervoor bidt, hoe meer het lichaam een zal zijn en hoe meer geweldige dingen we zullen doen en we zullen ons verspreiden over de hele wereld .

Retraite van de Broederschap van Jezus 31/12/79

“Kom samen mijn volk”, zegt de Heer de hele tijd. Als we verstrooid zijn, kunnen we niets doen. Het kwaad is almachtig. De kranten, de pers, de radio, de televisie, de posters, alles is absoluut angstwekkend; en het is zo angstwekkend dat je niet eens meer ziet dat het angstwekkend is…

“Emmanuel” dag bij het samenkomen van gemeenschappen13/03/76

De Heer neemt dwazen zoals ik, dus het is minder makkelijk om jezelf serieus te nemen. Maar het is een fijne geste van de Heer, zowel voor mij als voor jou!

gemeenschapsweekend 05/12/79

(Door kritiek) plaatsen we ons terzijde, we zullen zeggen:
"het werkt niet", we zijn in een consumentenhouding...

Gemeenschapsweekend 27-28/11/76

Emmanuel, dat is dus God met ons… God met ons, maar het is een kleintje, het is heel klein. Dus wij, als we groot zijn, zien er belachelijk uit in vergelijking met Hem, dat is duidelijk. […] Er is echt een genade van de Emmanuel. Die moet in geloof worden ontvangen. Het is echt deze genade van de Emmanuel, van Hem die in die kribbe is geboren, zo klein, zo nederig. Waarlijk, hij vraagt ons om onszelf van alles te ontdoen, om in deze armoede te zijn. 

Dat is wat Hij van ons vraagt. En dat sluit ook aan bij het offer van Abraham, dat sluit bij alles aan: als we in alles arm zijn, zullen we alleen rijk van Hem zijn en zullen we alles hebben. Alle grote mystici zeggen het, maar juist de Heer, door de genade die Hij aan “Emmanuel”, aan een gemeenschap, geeft, helpt ons vandaag, nu, om het, als we getrouw zijn, samen te kunnen realiseren. Alleen… het is onmogelijk in deze wereld. Deze wereld is zo hard dat we worden meegesleept in een stortvloed. Daar hebben we echt een klein eiland in het midden van deze stortvloed, waar we erin slagen om onszelf samen te vinden. En het is echt zo diep. […] Geen woord kan het laten verstaan, alleen de Heer kan het laten verstaan. […]

Het is geen beweging, het is geen organisatie, het is puur iets diep spiritueels. Het komt echt met de Geest en dan zal de Geest ons bevestigen in de roeping om naar een bepaalde broer te gaan, om naar een bepaalde organisatie te gaan, om onverschillig waarheen te gaan. Maar het moet wel op een geordende manier zijn.

“Emmanuel” dag bij het samenkomen van gemeenschappen13/03/76

Het is een ongelooflijke genade die de Heer ons geeft. En aangezien de grootste genaden nederige genaden zijn, moet je nederig genoeg zijn om ze te kunnen grijpen. En het enige waar ik bang voor ben, is dat we het risico lopen deze genaden te miskennen en dat we ze zo missen… Het is zo diep, het is zo belangrijk om ze te ontvangen als een klein kind in de vreugde. ( over de Gemeenschap)

Gemeenschapsweekend 27-28/11/76

Het is belangrijk om kleine diensten langs links en langs rechts te accepteren, wat ons gevraagd wordt te doen, want dat creëert in de gemeenschap liefde, vreugde, een echte naastenliefde.

Retraite van de Broederschap van Jezus Pasen 82

Gemeenschap voor actie

Als je met elkaar verbonden bent, ben je vastgebonden en houd je stand, anders hou je niet stand. Daarom sta ik mezelf toe het steeds voor jullie te herhalen, want we moeten vooruit. We zijn hier niet om te prediken, we zijn hier om te handelen.

“Emmanuel” dag bij het samenkomen van gemeenschappen13/03/76

Praktisch gezien zijn we een gemeenschap van dienstbaarheid, dus we zijn hier niet om in slaap te vallen, maar juist om wakker te worden! Dus als de Heer ons groter laat worden, betekent het ook dat Hij ons echt vraagt om te handelen. En het is duidelijk dat hij ons momenteel steeds meer diensten vraagt… Daarom is het belangrijk dat we met velen zijn om echt naar de Heer te luisteren. Het is niet alleen nodig om het aantal te hebben… maar het is noodzakelijk dat men meer en meer verinnerlijkt. We moeten dus echt steeds meer bidden, steeds meer in aanbidding zijn en de Heer echt vragen om Hem te dienen want de Heer heeft haast. […] En we hebben maar weinig tijd om te handelen.
We moeten dus steeds talrijker zijn en steeds meer dienstbaar zijn, en steeds meer verenigd in gebed, voor actie.

nleiding tot de getuigenis over de pelgrimstocht naar het Heilige Land gemeenschapsweekend 14/10/79

Nu, sinds we erop hebben gewacht, is het de tijd. De Heer zei ons: "Haast jullie, de tijd dringt". De Heer kent ons, weet je. Dus als hij zegt "Haast jullie", betekent het: allemaal samen, het betekent: allemaal samen, dat is de gemeenschap.

“Emmanuel” dag bij het samenkomen van gemeenschappen13/03/76

Maar wat vraagt de Heer bij het toewijden aan “Emmanuël” ? Waarom “Emmanuel”?… Omdat de Heer praktisch is, sinds Hij vleesgeworden is, is deze genade die ons is gegeven niet voor niets aan ons gegeven, zij wordt ons voor iets gegeven, omdat de Heer iets wil doen. […] Je hoeft nu niet helemaal blind te zijn om te beseffen dat het heel slecht gaat. […] Jezus kan de wereld niet in de steek laten, zijn kinderen in duisternis. Daarom, door een heel bijzondere genade en zonder dat wij dat enigszins bewerkt hebben , omdat ik geloof dat ieder van ons zich heel goed bewust is van de mate waarin “Emmanuel” alleen bestaat door de genade van de Heer, [… ] de bekeringen regenen, we voelen heel goed dat we dat geenszins bewerkt hebben. Veel jongeren zeggen: “Heer , u hebt ons gestuurd om te oogsten waar we niet hebben gezaaid”. Anderen hebben misschien generaties lang geleden […] en dan komt de oogst op een gegeven moment. Jullie realiseert je nu dat er een immense oogst is, “de velden worden wit voor de oogst”, zegt de Heer. Hij zei: “Bid om arbeiders te sturen. »

“Emmanuel” dag bij het samenkomen van gemeenschappen13/03/76

We kunnen niet zomaar leven zoals goede christenen vijftig jaar geleden. We leven, we moeten een ‘zaak’ van strijd leven. We moeten met Jezus leven, maar door te leven met liefde, edelmoedigheid en kracht. We moeten samen biddend vragen dat de Heer ons een gave van kracht geeft. En de Heer vraagt meer dan om het ons te geven… We moeten samenkomen om samen sterk te zijn .
We moeten echt samenkomen tegen de stroom in. Je weet dat vissen gewoon zijn om altijd tegen de stroom in te gaan. Dus maken ze er een gewoonte van om samen te gaan. Nou, wij, als we samen vechten, kan dat totaal veranderen.
Samen zijn is belangrijk om vol te kunnen houden; en ook om te evangeliseren. […] Het is echt de geestelijke strijd, en die woedt op alle niveaus, in elk milieu, overal en nog ergens. En dit is de enige uitweg: in kleine groepjes houden we stand (en) evangeliseren we. We moeten dus in staat zijn om een hecht gezin te herstellen, solide ideeën onder ons te hebben en de moed te hebben om te kunnen zeggen: “Nou, we leven tegen de stroom in”.

Gemeenschapsweekend 30-31/05/81

Gemeenschap om te veranderen

Daar met mijn kleine lievelingen naast me, nou dat stelt me in staat om te beginnen met veranderen. En dan zie je, Jean-Marc verandert ook, daar is Hervé-Marie die verandert; eindelijk veranderen we allemaal, dat is prachtig!

Drie weken durende retraite 09/76 De genezing (24-25/09/76?)

Nu we in gemeenschap zijn, beginnen we echt vooruit te gaan. De anderen gaan vooruit en ze duwen me. Dus ik begin vooruit te gaan.

Interview van 23/05/76

Als je echt probeert om anderen lief te hebben, opent de Heer je hart om van anderen te houden, en door je hart te openen, opent dat je hart voor de Geest van de Heer. Op dat moment hoor je…

Werkgroep “Van de gebedsgroep naar de gemeenschap” Paray-sessies 05-09/07/79 07/06/79

Soms zeggen we tegen onszelf: “Ze ergeren mij, maar ik moet hen ook ergeren!” Zo beetje bij beetje beginnen we barmhartigheid te hebben voor anderen, barmhartigheid voor onszelf, en beginnen we barmhartigheid te krijgen voor Jezus die zoveel voor ons heeft geleden.

Werkgroep “Van de gebedsgroep naar de gemeenschap” Paray
sessies 05-09/07/79 07/06/79

Hoe bouw je een Gemeenschap ?

Er zijn twee manieren om een gemeenschap te creëren. De eerste is om te zeggen: “Het is niet erg, ik ga mijn eigen kleine groep maken, een kleine groep met die-en-die”. Nou dat duurt niet lang. Ten tweede [is om te zeggen:] “Je moet niet te snel gaan, je hebt de gezichten van de mensen gezien, dus je moet onderscheiden!” Iedereen onderscheidt; men onderscheidt de onderscheiding van de onderscheiding!… Onderscheiding bestaat, de onderscheiding van het hart. Je vraagt Jezus: “Stuur me echt mensen om dit team te vormen.” En als het echt Jezus is die ze stuurt, dan gaat het vanzelf. Maar doe geen menselijke dingen. Wacht misschien zes maanden alleen en zeg “Heer, zend mij…” en bid. Als je bidt, zal het komen, dat is zeker. […]
Beetje bij beetje zal de Heer, zonder enige structuur te maken, je de wegen tonen die je moet nemen.

Samenkomst te Vézelay 07/74

Je gaat geen gemeenschap binnen, je creëert die.

Gemeenschapsweekend 27-28/11/76

De genade van de Gemeenschap… Zoals alle genade is een geschenk van God; je moet het de Heer vragen. […] Het is absoluut noodzakelijk dat je deze genade van de Gemeenschap beleeft… er zijn zoveel diepe schatten van genade dat het echt een verschrikkelijke puinhoop is als we ze niet beleven. Als we ze beleven, verandert dat ons zo in vreugde!

Gemeenschapsweekend 20/09/81

De meesten zijn op zoek naar een leven dat een normaal leven is […], een mogelijk leven als christen. […] Door zich te groeperen met een voldoende aantal, kunnen ze dan een andere manier van leven gestalte geven (in onmogelijke situaties). Maar alleen, ze kunnen het niet, ze zijn overvleugeld… Je moet echt realistisch zijn onder ons en niet zomaar ergens instappen. Er is dus een mogelijkheid tussen de totale afwijzing van de wereld –de vlucht – en de listigheid: “de listigheid van de slang met de eenvoud van de duif.” Met een eenvoudig hart, maar niet naïef.

Verslag van de reis naar de VS tijdens de sessie in Aiguebelle16-05-76

Het is veel praktischer om gemeenschappen te beginnen, vooral in Frankrijk, waar op veel plaatsen grote huisvestingsproblemen zijn. De niet-residentiële woongemeenschap is een gemeenschap waar we echt naast elkaar leven, met elkaar, maar zonder samen te wonen.

Verslag van de reis naar de VS tijdens de sessie te Aiguebelle16-05-76

De kritiek

We zijn de hele tijd bezig elkaar te beoordelen en te bekritiseren . Dus hoe willen jullie erin slagen liefde voor elkaar te hebben?… Als je barmhartigheid hebt, zul je zeggen [in plaats van] ‘ah ze is vervelend! », « ze is misschien een beetje saai, maar toch, nou… » En beetje bij beetje, heb je die barmhartigheid.

Werkgroep “Van de gebedsgroep naar gemeenschap” Paray-sessies 05-09/07/79 07/05/79

Dus we praten een beetje te veel en, als je een beetje te veel praat, nou ja, je praat een beetje te veel, en soms zeg je dingen die je ontsnappen: dingen die niet altijd erg prettig zijn voor de buurman!

Gemeenschapsweekend 14-15/06/80

Er zijn mensen die zeggen: “Oh ik… ik heb zo’n kritische geest, ik zie meteen het punt [wat verkeerd is]”…


Ik zeg: “Dat is perfect!” Als je dat op jezelf zou kunnen richten, zou dat wel zo goed zijn… Als je zo’n scherpe geest hebt, kun je misschien de kwaliteiten zien die hij heeft.

– Oh nee ! Ik zie alleen de gebreken!

– Nou, probeer eens te zoeken. Dus als je echt zoekt terwijl tot de Heer bidt en zegt: “Heer, echt, laat me de kwaliteiten van deze arme man zien. Hij heeft niet veel kwaliteiten, maar help me er in ieder geval een te vinden! De Heer zal je er hoeveelheden van laten zien, maar dat is ongehoord! Uiteindelijk zul je veel van hem gaan houden, en dan ga je alle kleine gebreken vergeten die hij zou kunnen hebben.


Maar weten jullie… het is waar! De Heer laat je hierin vooruitgaan, vooral als je Hem erom vraagt! […] En dan, dat brengt je in een geest van naastenliefde jegens de anderen.

Gemeenschapsweekend 14-15/06/80

Kijk vooral niet naar elkaar. Kijk niet naar anderen of vind ze prachtig, zie Jezus in iedereen. Laten we Jezus in ieder van ons aanbidden. Het is buitengewoon. Dat is alles !

Retraite van de Broederschap van Jezus 30-31/12/77

Je zegt tegen de Heer: “Je moet mijn hart openen!… Deze persoon is vervelend, ze ergert me, ik zal er niet slagen om me met haar bezig te houden. Beetje bij beetje laat de Heer Zijn gezicht in het binnenste van die persoon zien, en beetje bij beetje slagen we erin om onszelf om te vormen.

Werkgroep “Van de gebedsgroep naar gemeenschap”
Sessies Paray 05-09/07/79 07/05/79

Het belangrijkste is om een kritische geest te hebben. Ik zei niet een geest van kritiek, ik zei “een kritische geest”! De mensen verwarren dat vaak. 

Een kritische geest laat je met fijngevoeligheid alle gevoelens zien, de indrukken, de gevoeligheden… (misschien niet te veel gevoeligheden!!), alles wat er in een ziel is… Dus, in plaats van te zeggen: “Je kunt duidelijk zien dat hij niet zo heilig is en dan zegt de ander dit en dan dat. » […] zeg je: « Maar hij is buitengewoon, kijk naar zijn barmhartigheid, kijk naar de zachtmoedigheid die hij heeft, alle fijngevoeligheden; hij is buitengewoon, en ik zie de Heer in hem! »… Dus we zijn altijd blij omdat… we de Heer zien in al onze broers…

Retraite van de Broederschap van Jezus 31/12/79

Als mensen je bekritiseren, zeg dan: “Maar dit zijn zegeningen! Oh ! maar het is prachtig! Dus let op alle kritiek en zeg: “Kijk naar alles… dus er is een noodzaak om dat en dat punt te veranderen…”, en dan zul je veranderen.

Krijg ik kritiek? Het is een zegen! Dank u Heer! we gaan proberen ons te veranderen. Het is de Heer die door hen in ons werkt.


Dus Heer Jezus,echt help ons! Wij zijn kleine kinderen. U bent een goede meester, U bent goed, U bent barmhartig, U bent de barmhartige Liefde en U wilt echt dat wij groeien in die Liefde.

Retraite van de Broederschap van Jezus Kerstmis 80 Lering 2

Om in de vreugde te zijn, moet je met een paar samen zijn, elkaars lasten dragen, zo ” is het juk zacht en mijn last licht ” … Dus ik zal altijd hetzelfde herhalen: “Heb elkaar lief ( Ik ben helemaal gek ervan zoals Sint Jan), hou van elkaar en dan komt alles goed. Dus echt, laten we ons met elkaar verenigen!

“Emmanuel” dag bij het treffen van de gemeenschappen13/03/76

Als je [de Gemeenschap] binnengaat, ga je die binnen met de woorden : “Heer, ik geef mezelf aan U. » En, in een daad van geloof, geef je je aan Hen je geeft jezelf aan je broers… En we vragen elke dag om onszelf te geven en samen te bidden.

Gemeenschapsweekend 18-19/0677

De Gemeenschap is geen instelling. Gelukkig!… De Gemeenschap is er echt eerst en vooral voor de mensen, het is echt eerst en vooral een gemeenschap van liefde tussen ons, van geestelijke genegenheid. Dit is wezenlijk, want als we geen liefde voor elkaar hebben, zijn we leugenaars. We kunnen God niet liefhebben als we onze naaste niet liefhebben.Jullie weten het allemaal, maar jullie mogen het nooit vergeten.

Gemeenschapsweekend 04/01/79

Het is echt nodig dat we elkaar met z’n allen dragen en dat we vertrouwen hebben in de genade van de Gemeenschap, want echt helemaal alleen redden we het niet, maar samen houden we vol: het is echt “Emmanuel, God met ons”.

gemeenschapsweekend 22-09-1979

In een wereld vol tegen-stroom zijn we voortdurend aan het in rafels uit elkaar vallen. Terwijl we in de Gemeenschap elkaar bemoedigen: “Vandaag ben jij moe, maar ik ga je een beetje steunen. 

En de volgende dag is hij degene die moe is en jij steunt hem ook. En beetje bij beetje komen we er samen. Het is een grote vreugde omdat we weten dat de Heer de gemeenschap heeft gemaakt om ons te helpen, om ons in staat te stellen vol te houden, en om vol hoop en vreugde te zijn.

gemeenschapsweekend 17/05-18/80

Met hen die ver weg zijn, zijn we in eenheid van liefde. En in deze eenheid van liefde werkt de Heilige Geest.

Retraite van de Broederschap van Jezus Kerstmis 80 Lering 1

In een wereld vol tegen-stroom zijn we voortdurend aan het in rafels uit elkaar vallen. Terwijl we in de Gemeenschap elkaar bemoedigen: “Vandaag ben jij moe, maar ik ga je een beetje steunen. En de volgende dag is hij degene die moe is en jij steunt hem ook. En beetje bij beetje komen we er samen. Het is een grote vreugde omdat we weten dat de Heer de gemeenschap heeft gemaakt om ons te helpen, om ons in staat te stellen vol te houden, en om vol hoop en vreugde te zijn.

gemeenschapsweekend 17/05-18/80

Van belang… is “het sacrament van de boers” die op elkaar leunen… Het is ook een bron van heiligheid omdat, zoals Sint Jan van het Kruis zei, de broeders bij elkaar zijn gebracht om op elkaar te botsen als steentjes in de zee, om elkaar te polijsten. Het is een genade!…

Retraite van de Broederschap van Jezus Kerstmis 80 Lering 1

Jullie zullen me zeggen: “Het is allemaal heel leuk. Maar ik begin er genoeg van te krijgen! Het is het einde van het jaar, ik heb het hele jaar offers gebracht! Niemand anders besefte dat overigens. En het wordt nog steeds niet veel beter. Ik begin er genoeg van te krijgen! En mijn broers beginnen me wanhopig te maken. Nou, ik zeg: “Als ze pas net beginnen, is dat niet erg!” » […] Dus ik zeg jullie dit: « Maar je weet dat de broers, het is buitengewoon! Dat kan je vreselijk irriteren, maar het kan je ook veel opleveren”! En het ‘sacrament van de broers’ is geen woord van een theoloog die mooie woorden maakt. Nee, het is echt een heel belangrijk woord. Als we in de gemeenschap op onze broers leunen en hun nederig zeggen: “Weet je, het lukt me niet”, dan zeggen de anderen: “O, het lukt je niet, mijn arme kleine ?… mij ook niet. “Nou, dat geeft ons allemaal weer moed!

Gemeenschapsweekend 14-15/06/80

Er zijn belangrijke dingen die alleen door het geheel van de Gemeenschap tot stand kunnen worden gebracht. Zie je, dat is belangrijk.

De duivel wil, dat jullie kleine dingen kunt doen, maar apart, om geen grote dingen te doen. Als we samenwerken en echt tot de Heer bidden, kunnen we geweldige dingen doen die jullie zullen verbazen en enthousiast maken.

Gemeenschapsweekend 27-28/11/76

We krijgen misschien beproevingen, tegenspoed… De Heer zou willen dat we op ons eentje standhouden. En je zult zeggen: “Waartoe dient een kleine broederschap als die toch moet worden gescheiden?” Welnu, precies, je zult zien dat je niet gescheiden wordt en je voelt je verbonden met drie of vier mensen die zo ongelukkig zijn (…). Jullie zullen een kracht ontvangen, deze kracht van de Heilige Geest, en je zult veranderd worden. […] En als je elkaar weer ontmoet, zul je zien dat de Heer samen een evolutie heeft gemaakt, omdat Hij geen plaats of tijd nodig heeft, Hij is bij ons.

Interview van 23/05/76

De Heer regelt het om ons nu te leren om te leven alsof we van elkaar gescheiden zullen zijn. Wanneer we van elkaar gescheiden zijn, zullen we in buitengewone eenheid zijn, omdat we deze gewoonte hebben aangenomen, niet van de fysieke aanwezigheid maar van de geestelijke aanwezigheid. En de Heilige Geest die ons verenigt – we zouden echt niet bestaan zonder de Heilige Geest – nou, het zal doorgaan.

Retraite van de Broederschap van Jezus 08/78 08/09/78 ochtend

“Ik, ik kan me niet met alles bezighouden wat ik zou willen doen. Dat is waar omdat je maar 24 uur hebt, heb je beperkte tijd en bovendien heb je beperkte krachten. Maar juist daarom zijn we in gemeenschap! Dus als we in gemeenschap zijn, doet de een dit, de ander dat, maar allemaal samen doen we alles samen! En dat is wat jullie jezelf echt moet voorhouden.

Want vanwege de diensten zorgt de een voor de keuken; hij zegt: “Luister, ik wil graag evangeliseren en vervolgens zit ik altijd met mijn wortelen en mijn rapen. Het is dus niet erg prettig om wortelen en rapen te evangeliseren! (En Pierre legt uit dat door de groenten met liefde te schillen, die liefde “overgaat op iedereen”.)

De kleine Thérèse van het Kind van Jezus was in haar Karmel. Ze waste de vuile zakdoeken, ze kreeg een beetje vies water – het was heerlijk! We zeggen: “Wat helpt dat eigenlijk voor de missies? En toch werd ze uitgeroepen tot patrones van de missies. Want het is de manier waarop, het is de liefde waarmee we dingen doen die telt. Het zijn niet de dingen die we doen, het is de manier waarop we ze doen met een intensiteit van liefde. Dus wij, in onze gemeenschap, dat is “Emmanuel”: God is met ons en wij zijn met Hem. En daarom doen we diensten en wat we ook doen, we zeggen: “Heer Jezus, ik bied U dit aan voor de ernstig zieken, de gemartelden, voor alle wanhopige mensen. En dan verspreidt zich een onmetelijkheid van liefde over de wereld.

gemeenschapsweekend 21/06/81

Er zijn ook mensen die ons irriteren en die we geneigd zijn te oordelen en te bekritiseren... Heb geleidelijk aan deze genade in onze gebedsgroepen om elkaar te vergeven.

Werkgroep “Van de gebedsgroep naar de gemeenschap” Paray-sessies 05-09/07/79 07/05/79

“Oh! het is goed, ze hebben geluk, zij reizen en wij, wij blijven maar daar… Ah! het zijn altijd dezelfde en het is altijd hetzelfde! Maar ik zei: “Mijn arme kinderen, als je ziet dat ze het doen als Saint Franciscus-Xaverius, nou jullie, jullie doen het als de heilige Theresia van het Kindje Jezus, zo simpel is het: zij is de patroonheilige van de missies net zoals hij!… Dus volg Thérèse van het Kind Jezus, het is zeer noodzakelijk (voor degenen die zijn vertrokken). » […]
Je begrijpt, we maken er een geheel van: of mensen nu weggaan of niet weggaan, blijven of niet blijven, we zijn allemaal gezonden. Het verbazingwekkende is of we worden gestuurd of we blijven daar: we hebben allen baat!

gemeenschapsweekend Voorjaar 79

Het is dus heel eenvoudig, maar ik geloof dat we zo beetje bij beetje vooruitgang kunnen boeken; en ook elkaar kunnen helpen. Het laat ons langzaam, zonder het te beseffen, zachtjes in liefde groeien.

Gemeenschapsweekend 14-15/06/80

Dus sommigen handelen meer, anderen minder, maar allemaal samen dragen we. En degenen die minder lijken te handelen, handelen meer in het plan van de Heer, dragen zij eenvoudig de anderen. We hebben het absoluut nodig.

Retraite van de Broederschap van Jezus Pasen 1978

Zowel degenen die bidden, als de anderen (die) evangeliseren. En ze begrijpen dat hun lijden onmiddellijk wordt omgevormd, omgevormd in evangelisatie .
We dragen het kruis, maar met vreugde. Vreugde is pijnlijk, maar het is een vreugde. Tegelijkertijd is er dat kruis, die vreugde, maar tegelijkertijd is er een evangelisatie die elders wordt gedaan. Dus zeg je: ‘Oké, ik heb pijn, maar ik weet waarom ik lijd. Het geeft dus energie voor iedereen!

Retraite van de Broederschap van Jezus Pasen 1978

Compassie moeten we niet alleen hebben met een zieke, we moeten het onder ons hebben: de mensen om ons heen…, anderen die een kop hebben die ons niet altijd even goed aanstaat. Het geeft medelevende naastenliefde, en echte liefde. Dat laat ons ontdooien.

Retraite van de Broederschap van Jezus 08/79 Eerste lering

Aarzel niet om te bellen, stelt Pierre voor, doe je nederigheid! Er zijn mensen die altijd hun naaste willen helpen, maar zij willen nooit geholpen worden; ze willen graag een geschenk geven, ze willen niet ontvangen. Het is dus heel belangrijk om arm te zijn en tegen je vriend te zeggen: ‘Het is niet oké, je moet me opbeuren. En terwijl hij jou opbeurt, [beurt hij zichzelf op]. »

Interview van 23/05/76

In onze tijd… kunnen we alleen volhouden als we Jezus volgen. En als we geloof en een zeer sterke genade hebben, die we aan de Heer vragen. Want in moeilijke tijden, onmogelijke tijden, geeft de Heer bijzondere genaden van bescherming en kracht. […] We moeten vragen, door samen ervoor te bidden, dat de Heer ons een gave van kracht geeft. En de Heer vraagt alleen om ons die kracht te geven.

Gemeenschapsweekend 30-31/05/81