Aanbidding om te branden van liefde

We worden braambossen die in brand staan en niet worden verteerd. ..Het is als een brandend vuur dat de Heer wil aansteken met onze armzalige levens, dat wij ons wijden aan zijn dienst, aan de groei van de Heerschappij van zijn Liefde.

Voorbereidende notities voor een onderricht 24/6/81

7 minuten

“Heer, steek mij in brand, verbrand mij, verteer mij met uw Liefde zodat we de aarde in vuur en vlam kunnen steken” zei Pierre Goursat.

Uit die aanbidding, waarbij we kijken naar Jezus die aanwezig is in de Eucharistie, putte Pierre Goursat zijn wens om zielen te redden.

Laten we in zijn voetspoor die geweldige schat ontdekken van de eucharistische aanbidding. Laten we nagaan hoe we de aanbidding vandaag de dag kunnen beleven, hoe we ons hart kunnen laten branden om zo de liefde voor de wereld en de liefde voor de mensen, dus de compassie, te kunnen binnengaan.

Laten we aanbidden om te kunnen branden in Gods vuur.

In het gebed en de aanbidding word je echt bekleed met de kracht van de `Heer, maar dat moet ook uitmonden in het dienen van onze broeders en zusters.

Emmanuel weekend 26/10/75

podcast

Verdere informatie

Om te onthouden

Gods liefde voor ons

Aanbidden is putten uit de bron van Liefde, uit het Hart van Jezus. Iedereen heeft een eigen genade van Gods liefde. We zijn het willens en wetens onwaardig, maar we rekenen erop dat hij ons zal omvormen!

Jezus werkelijk aanwezig

Het is een grote vreugde om te weten dat Jezus werkelijk aanwezig is in de Eucharistie. Als Hij heel dicht bij ons komt, laten wij dan ook niet aarzelen om naar Hem toe te gaan!

Gods brandende vuur

Het enige dat nodig is, is een plek waar iemand van Jezus houdt, zodat mensen daar onmiddellijk naartoe rennen. De mens is gemaakt om in vuur en vlam te staan. Dit vuur wacht er gewoon op om zich te verspreiden. Dus laten we die liefde hebben en laten we aanbidden, laten we aanbidden!

Uit aanbidding vloeit mededogen

Als we in aanbidding deze liefde van God voor ons ervaren, geeft God ons ook het verlangen dat deze liefde aan iedereen bekend wordt. Hij verandert onze blik en geeft ons de Zijne voor hen die lijden, voor hen die Hem niet kennen.

Je aanbidt de Heer Jezus in het Heilig Sacrament. Je moet echt geloven in die werkelijke Aanwezigheid : een aanwezigheid die heel reëel en concreet is, want de Heer is mens geworden en hij wil bij ons blijven. Hij wil bij ons zijn. Voor ons is het een grote vreugde te weten dat hij bij ons is.

Gemeenschapsweekend 21/6/81

Je aanbidt de Heer Jezus in het Heilig Sacrament. Je moet echt geloven in die werkelijke Aanwezigheid : een aanwezigheid die heel reëel en concreet is, want de Heer is mens geworden en hij wil bij ons blijven. Hij wil bij ons zijn. Voor ons is het een grote vreugde te weten dat hij bij ons is.

Gemeenschapsweekend 21/6/81