Nederigheid zoeken
Onze armoede accepteren

Voor een beetje nederigheid zijn heel wat vernederingen nodig. Maar soms heb je wat minder vernederingen en heel wat meer nederigheid; dat hangt af van ieder afzonderlijk, maar in feite ligt daarin de schat verborgen.

PIERRE GOURSAT – RETRAITE VAN DE BROEDERSCHAP VAN JEZUS
31 DECEMBER 1979

7 MINUTEN

Nederigheid is zo’n moeilijke deugd dat we modellen daarvoor nodig hebben die we kunnen volgen:
Pierre Goursat besloot die weg te volgen en zijn voorbeeld kan voor ons een hulp zijn.

Hoe kunnen hem volgen op die lange weg van bewustwording dat we allemaal “arme sloebers” zijn?
Hoe kunnen wij vandaag die weg opgaan naar datgene wat het typische kenmerk was van onze broer Pierre?

Laten we, in de leerschool van Pierre, samen van de Heer leren de plaats in te nemen die we van de Heer ontvangen en op die plaats leven in eenvoud en onthechting…
Laten we geen tijd meer verliezen, heiligheid begint met nederigheid !

Kleine offertjes….dat is vervelend, want het is zo klein dat niemand kan zeggen dat je het niet kunt doen!

PIERRE GOURSAT – GEMEENSCHAPSWEEKEND 04-05/04/81

podcasT

Verdere informatie

Om te onthouden

Onze armoede accepteren

In de wereld moet je er sterk uitzien. Toch hebben we allemaal armoede die we liever proberen te verbergen. Door ze onder Gods blik onder ogen te zien, zoeken we alleen in Hem onze steun. Dan zijn we echt sterk!

Groeien in nederigheid

God wil ons goed, ons geluk, dat weten we. Toch geven we er vaak de voorkeur aan om uit onszelf te handelen, "helemaal alleen". Laten we onszelf dus trainen, zoals Teresia van Lisieux, om nederige diensten te verlenen en "kleine offers" te brengen. En laat God hierdoor heen grote dingen doen!

Zijn als een kind

Nederig zijn is te zijn als dat kind dat zich geen zorgen maakt omdat hij weet dat hij een almachtige Vader heeft die hem liefheeft. Hij laat hem niet in de steek.

Vertrouwen op God

Voor Pierre Goursat geldt, dat de Heer altijd zegt: "Zorg voor Mij en Ik zal voor u zorgen.” Dat is een erg goede aankoop!

“Dus ik dacht dat de Heer aan het werk was omdat ik arm was; en dat ik zo’n arme sloeber was dat de mensen vanzelf wel begrepen dat niet ik, maar de Heer aan het werk was. Op die manier kon ik helemaal gerust zijn. En daarom heb ik plaats genomen achter de kudde. En de genade van de Heer ging alsmaar verder. "

PIERRE GOURSAT – GEMEENSCHAPSWEEKEND IN NEDERLAND – DECEMBER 1988

“Dus ik dacht dat de Heer aan het werk was omdat ik arm was; en dat ik zo’n arme sloeber was dat de mensen vanzelf wel begrepen dat niet ik, maar de Heer aan het werk was. Op die manier kon ik helemaal gerust zijn. En daarom heb ik plaats genomen achter de kudde. En de genade van de Heer ging alsmaar verder. "

PIERRE GOURSAT – GEMEENSCHAPSWEEKEND IN NEDERLAND – DECEMBER 1988