Gebed zaligverklaring Pierre Goursat

Gebed om de zaligverklaring van Pierre Goursat

Heer Jezus, wij bidden u voor De zaligverklaring van Pierre Goursat.

Gedreven door een vurig verlangen naar het heil van alle zielen En geïnspireerd door een grote liefde voor de Kerk, Heeft hij zich vol geloof en hoop ingezet voor

Haar geestelijke en apostolische vernieuwing.

Geef ons, Heer, op zijn voorspraak,

De genade volledig op U te vertrouwen,

U edelmoedig te dienen En uw wil te doen.

Geef ons een hart dat open staat voor de aanbidding, Een hart dat overvloeit van compassie

Voor alle mensen En ontsteek in ons het vuur van uw liefde

Voor de evangelisatie van de wereld. Op voorspraak van de dienaar Gods,

Pierre Goursat,

Vragen wij u met aandrang,

Heer, Schenk talrijke gunsten

Aan al onze medemensen, In het bijzonder aan de armen

En aan hen die de door het leven werden verwond; Troost de verdrukten, versterk

De zwakken en genees de zieken.

In het bijzonder vertrouwen wij aan u toe…………..

Heer Jezus, wij bidden U, openbaar U1

Aan allen die ver van U verwijderd zijn Of die de oneindige liefde van uw zachtmoedig En nederig hart nog niet kennen. Amen

INDIEN U GENADEN OF GUNSTEN HEBT ONTVANGEN DIE KUNNEN WORDEN TOEGESCHREVEN AAN GEBED OP VOORSPRAAK VAN DE DIENAAR GODS PIERRE GOURSAT zend ont dan uw getuigenis via het contactformulier .