Compassie oefenen

Het is waar als men zegt dat je moet liefhebben met daden en in waarheid. We moeten niet blijven zeggen: ”Heer, Heer!”, maar we moeten doen, liefhebben met daden, maar ook in waarheid; dat is wat essentieel is!

Retraite Broederschap van Jezus 08/79 Eerste onderricht.

7 MINUTEN

Compassie: “lijden met”, zoals Jezus zelf, met een hart dat oplettend is voor mensen die lijden :
Pierre bezat ten diepste die liefde en die blik vol mededogen voor de armen en voor kwetsbare mensen.

Hij zei: ”Vraag de Heer ons geloof te versterken en ons de liefde van mededogen en naastenliefde voor elkaar te geven.”

Laten we, naar het voorbeeld van Pierre Goursat, nagaan hoe we kijken naar het lijden om ons heen, hoe we door middel van de aanbidding ons hart kunnen openen voor de compassie, hoe we door onze nederigheid mensen die lijden kunnen helpen en hoe we Christus kunnen ontmoeten in de armen.

Heb liefde voor elkaar! En om liefde voor elkaar te hebben, ga dan naar de mensen die het meest ongelukkig, hulpbehoevend en er het slechtst aan toe zijn!

Werkgroep “Gebedsgroepen van de Gemeenschap” sessies Paray 5-9/7/79

podcast

Verdere informatie

Om te onthouden

Vragen om mededogen

Soms hebben we het gevoel dat ons hart hard is, dat we ongevoelig zijn voor de moeilijkheden van anderen. We hebben niet altijd de genade van mededogen, het is iets dat ons gegeven wordt. Dan kunnen we erom vragen, het is zeker dat God naar ons zal luisteren!

Liefde door te handelen en waarachtig

Door compassie te beleven, voel ik me gedwongen iets voor de ander te doen. Het is dus niet iets wat uit ons wegstroomt , maar het is toewijding!

Word omgevormd door mededogen

We kunnen compassie oefenen met alle mensen die we ontmoeten, op het werk, in ons gezin, ... Gods liefde werkt dan door ons heen en vormt ons gaandeweg om! Pierre Goursat zei: "Het doet ons smelten!"

Redding van zielen

De heilige Dominicus bracht zijn nachten door met te zeggen: "Heer, wat zal er van de zondaars worden?" Laten we niet aarzelen om te bidden voor hen die God niet kennen, die ver van Hem verwijderd zijn: zij hebben onze gebeden nodig. Bovendien zijn er zoveel gebedsintenties dat we ons niet langer zullen vervelen tijdens het gebed!

Maar er zijn van die momenten waarop de Heer tegen jullie zegt: ”Mijn beste, je moet absoluut zeker bidden voor die bepaalde ziel, voor die bepaalde persoon die aan het lijden is, voor al dat hele grote leed.”

En daardoor komt Hij diep in ons hart. En de uren van gebed gaan dan gauw voorbij want je bent samen met de Heer. Je zegt:” Jezus, ik bid voor die ziel.” We hebben dan een intense liefde die ons omvormt.

Retraite Broederschap van Jezus. Paray zomer 83. Onderricht 24/7983

Maar er zijn van die momenten waarop de Heer tegen jullie zegt: ”Mijn beste, je moet absoluut zeker bidden voor die bepaalde ziel, voor die bepaalde persoon die aan het lijden is, voor al dat hele grote leed.”

En daardoor komt Hij diep in ons hart. En de uren van gebed gaan dan gauw voorbij want je bent samen met de Heer. Je zegt:” Jezus, ik bid voor die ziel.” We hebben dan een intense liefde die ons omvormt.

Retraite Broederschap van Jezus. Paray zomer 83. Onderricht 24/7983