Zich openstellen voor de Heilige Geest

Het is het enige gebed dat zeker wordt verhoord. Als we de heilige Geest vraagt on te komen, dan zal hij komen en ons omvormen.

Retraite Broederschap van Jezus. Paray zomer 83

7 minuten

“ Als we de heilige Geest vragen om te komen, dan komt hij en gaat hij ons omvormen”. Pierre Goursat beleefde de Uitstorting van de Geest als een tweede bekering; laten we in zijn voetspoor de Geest aanroepen om een persoonlijke band met Jezus te mogen beleven, ons te laten omvormen en de vruchten van die ervaring welkom te heten.

Het leven in de Geest, het beleven van de Uitstorting van de Geest, het stelt ons in staat ons te vernieuwen en Gods liefde voor ons te ervaren.

We nodigen jullie daarom uit om je hart en je ziel te open te stellen voor die bekering en om de charisma’s die de Geest ons geeft, welkom te heten.

Heer, we danken u dat Gij ons uw Geest hebt gezonden. Geef ons dan ook het gezicht van verrezen mensen.

Week-end « Emmanuel » 25-26/10/75

le podcast

Om te onthouden

Gods verlangen

Als we het verlangen van de Heilige Geest niet in ons hart voelen, kunnen we de Heer om dit verlangen vragen... en zelfs het verlangen naar verlangen! De Heer verwacht slechts dat van ons om ons te verhoren! God zal ons altijd antwoord geven.

De vruchten van de Heilige Geest

De Heilige Geest werkt in ons als we bereid zijn Hem toe te laten. Hij vormt ons om en geeft ons beetje bij beetje Zijn vrede en vreugde!

Noodzaak van de Heilige Geest

Als ik dingen voor de Heer wil doen door alleen op mezelf te vertrouwen, krijg ik niet veel gedaan... Aan de andere kant, als ik de Heilige Geest vraag om mij te leiden in Zijn plannen en niet in de mijne, zal ik beetje bij beetje de wil van God binnengaan. Het zal gaan van dingen voor God doen naar de dingen van God doen of met God. In een christelijke gemeenschap is het de Geest die eenheid brengt.

Werk samen met de Heilige Geest

Het is geen kwestie van passief afwachten totdat de Heilige Geest gaat werken. Het is in volharding en trouw dat God ons leidt om niet tot voluntarisme of in passiviteit te vervallen.
"God die je zonder jou geschapen heeft, zal je niet zonder jou verlossen.” Sint-Augustinus.

Als jullie echt proberen andere mensen lief te hebben, dan opent de Heer jullie hart voor het liefhebben van anderen en door het openen van je hart ga je open voor de Geest van de Heer.

Op dat moment hoor je…

Werkgroep “Gebedsgroep van de Gemeenschap” Sessies Paray 6/7/79

Als jullie echt proberen andere mensen lief te hebben, dan opent de Heer jullie hart voor het liefhebben van anderen en door het openen van je hart ga je open voor de Geest van de Heer.

Op dat moment hoor je…

Werkgroep “Gebedsgroep van de Gemeenschap” Sessies Paray 6/7/79