Wylanie Darów Ducha Świętego

To jedyna modlitwa, która z pewnością zostanie wysłuchana. Jeśli poprosimy Ducha Świętego, by przyszedł, to On przyjdzie i nas przemieni.

Rekolekcje Bractwa Jezusowego, Paray, lato 1983.

7 minut: Życie w Duchu Świętym,
Wylanie Ducha Świętego

„Jeśli poprosimy Ducha Świętego, by przyszedł, to On przyjdzie i nas przemieni”. Naśladując Piotra Goursat, który przeżył doświadczenie wylania Ducha jako swe drugie nawrócenie, przyzywajmy Ducha, aby żyć osobistą relacją z Jezusem. Dajmy się przemienić i przyjmijmy owoce tego doświadczenia.
Życie w Duchu Świętym, w nieustannej relacji z Duchem Świętym, sprawia, że zostajemy odnowieni, doświadczamy miłości Boga do nas.
Dlatego zapraszamy was do otwarcia waszych serc i dusz, aby przeżyć nawrócenie i przyjąć charyzmaty, które daje nam Duch Święty.

Panie, dziękujemy Ci za to, że zesłałeś nam swojego Ducha. Spraw, by rozpromieniły się nasze twarze.

Weekend „Emmanuel”, 25/26.10.1975

podcast

WARTO ZAPAMIĘTAĆ

Pragnienie Boga

Jeśli nie czujemy w sercu pragnienia Ducha Świętego, możemy o to pragnienie poprosić Pana Boga... a nawet o pragnienie pragnienia! Pan tylko czeka, by nas wysłuchać. Bóg zawsze odpowiada.

Konieczność Ducha Świętego

Jeśli pragnę zrobić coś dla Pana licząc tylko na siebie, to daleko nie zajdę... Jeśli jednak poproszę Ducha Świętego, by mnie poprowadził w swoich projektach, a nie w moich, to krok po kroku zrozumiem wolę Bożą. Chodzi o przejście z działania dla Boga do prowadzenia Jego działań lub z Nim samym. We wspólnocie chrześcijańskiej to Duch Święty tworzy jedność.

Owoce Ducha Świętego

Duch Święty działa w nas, jeśli mu tylko na to pozwolimy. Zmienia nas, krok po kroku, napełniając nas swoim pokojem i radością!

Współpraca z Duchem Świętym

Nie chodzi o to, by biernie czekać, aż Duch Święty zadziała. To poprzez wytrwałość i wierność Pan Bóg nas prowadzi, byśmy nie popadli w woluntaryzm lub bierność. „Bóg, który stworzył cię bez ciebie, nie zbawi cię bez ciebie.” Św. Augustyn

Jeśli naprawdę starasz się kochać innych, Pan otwiera twoje serce na miłość innych, dzięki czemu Twoje serce jest otwarte na Ducha Pana. W tym momencie zaczynasz rozumieć…

Seminarium „Od grupy modlitewnej do wspólnoty” – sesje w Paray, 06.07.1979

Jeśli naprawdę starasz się kochać innych, Pan otwiera twoje serce na miłość innych, dzięki czemu Twoje serce jest otwarte na Ducha Pana. W tym momencie zaczynasz rozumieć…

Seminarium „Od grupy modlitewnej do wspólnoty” – sesje w Paray, 06.07.1979