Jezus volgen in de leerschool van Pierre Goursat
en zijn broers en zussen

Pierre Goursat (1914-1991) was een nederige leek die tegelijk een contemplatief en een man van actie was. Vanaf zijn bekering toen hij 19 was, brandt hij van liefde voor Christus, van compassie voor de armen, en van ijver voor de evangelisatie. In 1985 trekt hij zich terug uit de leiding van de Gemeenschap en brengt hij de laatste jaren van zijn leven door in stilte en aanbidding. Hij overlijdt op 25 Maart 1991.

Zorg voor het bekendmaken van deze site !
Facebook
Twitter
LinkedIn