DE VOORBEREIDENDE FASE TOT DE INLEIDING VAN HET PROCES

25 maart 1991

Pierre Goursat sterft op de Peniche, op Maandag in de goede week. De uitvaart is op 27 maart in de kerk van de Heilige Drieëenheid in Parijs.

De volgende dag, Witte Donderdag, werd Pierre Goursat begraven op de begraafplaats in Paray-le-Monial.

September 2007

De raden van de Gemeenschap Emmanuel en de Broederschap van Jezus besluiten unaniem om de opening van het proces tot zaligverklaring van Pierre Goursat te vragen.

22 december 2007

De Congregatie voor de Heiligverklaringen keurt de overdracht van de bevoegdheid van de Zaak van Pierre Goursat goed van het bisdom Nanterre naar dat van Parijs.

6 maart 2008

De Congregatie voor de Heiligverklaringen kent de nihil obstat toe voor het Proces tot zaligverklaring van de Dienaar Gods Pierre Goursat en brent kardinaal Vingt-Trois, aartsbisschop van Parijs, op de hoogte.

17 oktober 2008

Dominique Vermersch, Moderator van de Gemeenschap Emmanuel , benoemt Mgr Francis Kohn tot postulator voor het proces.

 

8 november 2009

Kardinaal Vingt-Trois vaardigt het decreet uit dat het proces tot zaligverklaring van de Dienaar Gods Pierre Goursat opent, en beveelt dat het diocesane onderzoek wordt geopend.

18 november 2009

Kardinaal Vingt-Trois stelt de Diocesane Onderzoekscommissie in, voorgezeten door zijn afgevaardigde, Mgr Georges Soubrier, evenals de historische Commissie.

DE DIOCESANE FASE

7 januari 2010

Openingszitting van het diocesaan onderzoek in Parijs in de kerk van de Heilige Drie-eenheid in Parijs, voorgezeten door Mgr Éric de Moulins-Beaufort, vertegenwoordiger van Kardinaal André Vingt-Trois.

Les membres de la Commission d’Enquête diocésaine, entourés des notaires, des experts historiens, du Postulateur et de la Vice-Postulatrice.
De gauche à droite : Mgr Xavier Rambaud, Promoteur de Justice, Mgr Georges Soubrier, Délégué épiscopal du Cardinal Vingt-Trois pour la Cause de canonisation de Pierre Goursat, Mgr Éric de Moulins-Beaufort, évêque auxiliaire de Paris, Mgr François Fleischmann, chancelier du Diocèse de Paris, et le P. Joseph Choné, Promoteur des Causes des Saints.
Au 1er rang, de gauche à droite : Jean-Paul Mordefroid, neveu et filleul de Pierre Goursat, Martine et Hervé-Marie Catta, Dominique Vermersch, Modérateur de la Communauté de l’Emmanuel, Élisabeth Baranger et Marie-Nicole Boiteau.
Mgr Francis Kohn, Postulateur, prête serment sur la bible.
Élisabeth Baranger, Vice-Postulatrice, prête serment sur la bible.
Mgr Georges Soubrier préside la messe et donne l’homélie après la Session d’ouverture de la Cause de Pierre Goursat.

19 december 2015

Afsluiting van het diocesane onderzoek in Parijs in de kerk van de Heilige Drie-eenheid in Parijs

Les membres de la Commission d’Enquête avec les caisses contenant les Actes de l’Enquête diocésaine.
Mgr Éric de Moulins-Beaufort, représentant du Cardinal Vingt-Trois, préside la Session de clôture de la phase diocésaine, entouré de Mgr Georges Soubrier et de Mgr Jean-Marie Dubois, chancelier du Diocèse de Paris.
Mgr de Moulins-Beaufort, Mgr Soubrier, Mgr Dubois, et au fond : Laurent Landete, Modérateur de la Communauté de l’Emmanuel, Martine Catta, et les trois experts historiens.
Le Chancelier du Diocèse de Paris et les notaires posent les scellés sur les caisses contenant les Actes de l’Enquête diocésaine, qui seront apportées au Vatican à Rome.
Les caisses de documents scellées.
La messe d’action de grâce présidée par Mgr de Moulins-Beaufort, entouré de Mgr Soubrier, du P. Dominique-Marie David, du P. Philippe Christoy, curé de la paroisse de la Sainte-Trinité, de Bruno Pouzoullic, diacre, et de Mgr Francis Kohn, Postulateur.
Mgr de Moulins-Beaufort, avec Bruno Pouzoullic, Mgr Francis Kohn et Mgr Jean-Marie Dubois, pendant la messe d’action de grâce à l’église de la Trinité.
Les caisses de documents scellées sont déposées dans une voiture.

21 december 2015

Laurent Landete, Moderator van de Gemeenschap Emmanuel, benoemt Mgr Francis Kohn tot Postulator voor de Romeinse fase.

8 januari 2016

De postulator overhandigt de Handelingen van het diocesane Onderzoek (ongeveer 12.000 pagina’s) aan de Congregatie voor de Heiligverklaringen in Rome.

DE ROMEINSE FASE

15 november 2016

Opening van de Handelingen van het diocesane Onderzoek in Rome, bij de Congregatie voor de Heiligverklaringen.

Le 15 novembre 2016, Mgr Giacomo Pappalardo, Chancelier de la Congrégation pour la Cause des Saints, ouvre les caisses scellées contenant les Actes de l’Enquête diocésaine, en présence du Postulateur, Mgr Francis Kohn.
Le Chancelier de la Congrégation pour la Cause des Saints, Mgr Pappalardo, avec Mgr Francis Kohn et des membres de la Communauté de l’Emmanuel à Rome, le 15 novembre 2016.

2 juni 2017

De Congregatie voor de Heiligverklaringen publiceert het decreet tot verklaring van de geldigheid van de Handelingen van het diocesane Onderzoek.

14 juli 2017

De Congregatie voor de Heiligverklaringen benoemt de Relator die verantwoordelijk is voor het begeleiden van het werk van de Postulator en het valideren van de redactie van de Positio, samenvattend dossier over het leven, de deugden en de faam van heiligheid van de Dienaar van God Pierre Goursat.

Oktober 2017-november 2020

Redactie van de Positio door de postulator.

3 februari 2021

Overhandiging aan de Congregatie voor de Heiligverklaringen van Positio (bestand van 950 pagina’s, met een gewicht van 2,860 kg) dat moet worden bestudeerd door 9 deskundige theologen en vervolgens door een commissie van 14 kardinalen en bisschoppen, benoemd door de Congregatie voor de Heiligverklaringen.