1914 - 1941

1914
Pierre Goursat werd geboren op 15 augustus in Parijs, op het feest van Maria 

Tenhemelopneming. Hij werd gedoopt in de kerk van Saint-Philippe-du-Roule op 6 september.

1915
Geboorte van zijn broer Bernard op de 1e augustus.

1923
Scheiding van de ouders van Pierre Goursat.

1926
Bernard Goursat overleed op 14 juli aan een darmafsluiting.

1933
Pierre Goursat wordt voor tuberculose behandeld in het sanatorium van Plateau d’Assy in de Alpen, waar hij een sterke bekering meemaakte.

1935-1941
Studies aan de École du Louvre en de École Pratique des Hautes Études. 
Pierre Goursat staat zijn moeder bij, die ernstig ziek is.

in de wereld

1914 Overlijden van Paus Pius X (augustus)
VERKIEZING van Paus Benedictus XV (Giacomo della Chiesa) (september)

Eerste Wereldoorlog
(augustus 1914 – juni 1919 in Frankrijk)

1921 Legioen van Maria opgericht in Dublin (Ierland) op initiatief van Frank Duff

1922 Overlijden van Paus Benedictus XV (januari)
VERKIEZING van Paus Pius XI (Achille Ratti) (februari)

1923 “Bekering” van pater Henri Caffarel, op 20-jarige leeftijd
(24 maart)


1925 Priester Joseph Cardijn richt de KAJ (Katholieke Arbeiders Jeugd) op in België

1927 Introductie van de KAJ in Frankrijk door pastoor Georges Guérin waar de priesters Jacques Goursat en Henri Caffarel kapelaan waren

1933 Begin van de missie van de eerbiedwaardige Madeleine Delbrêl, in Ivry, op 30-jarige leeftijd
(15 oktober)

1939 Overlijden van paus Pius XI (februari)
VERKIEZING van Paus Pius XII (Eugenio Pacelli) (maart)

 

1940 - 1970

1940
Pierre Goursat ontdekt in Nevers dankzij Veronica O’Brien het Legioen van Maria.

1941
Overlijden van Pierre’s moeder, Marie Goursat, op 8 september. 
Pierre Goursat nam het pension van zijn moeder over, dat hij tot 1949 beheerde.

1943
Pierre ontmoet voor het eerst in maart kardinaal Suhard. Talrijke ontmoetingen zouden volgen tot in 1949 – de kardinaal werd de geestelijk leidsman van Pierre.

Été 1944
Toen Pierre Goursat achtervolgd werd door een Duitse officier, werd hij op providentiele .wijze beschermd door de Maagd Maria.

1945-1946
Pierre opent een religieuze boekhandel en een uitgeverij.

1946-1951
Pierre Goursat werkt samen met het Katholieke Centrum voor franse intellectuelen . Hij is lid is van het bestuur.

Fin 1949
Pierre Goursat verkoopt het familiepension en hij neemt zijn intrek in de pastorie van de parochie Saint-Philippe-du-Roule. Hij schreef voor het internationale tijdschrift van de cinema (Revue internationale du cinéma) tot 1951, toen hij het Franse genootschap van de cinema (Cercle français du cinéma) oprichtte, die na de vertoning van films publieke debatten organiseerde.

1960-1970
Pierre Goursat werkt voor het katholieke bureau van de Franse cinema (l’Office catholique français du cinéma, OCFC), waarvan hij secretaris-generaal is.

in de wereld

Tweede Wereldoorlog (September 1939 – augustus 1945 voor Frankrijk)

1943 Oprichting van de Focolare-beweging door Chiara Lubich
(in Trente, Italië)

1947 Gebeurtenissen van het Ile-Bouchard (8-14 december)

1958 Overlijden van Paus Pius XII (oktober)
VERKIEZING van Paus Johannes XXIII (Angelo Giuseppe Roncalli) (oktober)

Concilie Vaticanum II (oktober 1962 – december 1965)

1963 Overlijden van Paus Johannes XXIII (juni)
VERKIEZING van Paus Paulus VI (Giovanni Battista Montini) (juni)

1964 Ontstaan van de Neocatechumenale Weg in Madrid, gesticht door twee leken: Kiko Argüello en Carmen Hernández

1968 Stichting van de Gemeenschap van Sant’Egidio door een jonge student, Andrea Riccardi, in Rome


“Mei 68” Reeks gewelddadige studentenprotesten en talrijke stakingen in Frankrijk (mei-juni)

1971 - 1984

1971
Pierre hernieuwt op 15 augustus de private gelofte van kuisheid die hij al bij kardinaal Suhard had afgelegd. 
In oktober kooptPierre Goursat een woonboot om er een drugspreventiecentrum voor jongeren van te maken.

1971
In het huis van pater Caffarel in Troussures (Oise) ontmoet Pierre Goursat Martine Laffitte, een arts in opleiding

1972
Tijdens een weekend georganiseerd op 12-13 februari, door pater Caffarel in Troussures, getuigen Xavier en Brigitte Le Pichon van hun ervaring van de Charismatische Vernieuwing. 

Pierre Goursat ontvangt op zondag 13 februari de uitstorting van de H. Geest.

1972
Tijdens een weekend georganiseerd op 12-13 februari, door pater Caffarel in Troussures, getuigen Xavier en Brigitte Le Pichon van hun ervaring van de Charismatische Vernieuwing. Pierre Goursat ontvangt, op zondag 13 februari de uitstorting van de H. Geest, evenals de meeste aanwezigen op dit weekend (ongeveer dertig), waaronder Martine Laffitte.
Pierre ontmoet de Dominicaan broeder Albert-Marie de Monléon, van de provincie Toulouse, die, nadat hij was teruggekeerd uit de Verenigde Staten waar hij de Charismatische Vernieuwing had ontdekt, in Parijs verbleef in het klooster Saint-Jacques, rue de la Glacière.

1973
De gebedsgroep groeide van vijf naar ongeveer 500 mensen. Verschillende groepen worden daarop gevormd die worden gecoördineerd door de oorspronkelijke groep.

–  Al deze gebedsgroepen krijgen in maart de naam “Emmanuel”. Pierre wordt de verantwoordelijke.

1974
Toen Pierre in de pastorie van Gentilly, in de buurt van Parijs, een residentieel gemeenschapsleven begon met Hervé-Marie Catta en Jean-Marc Morin, kreeg Pierre de ingeving om hun kleine groep in oktober de naam “Broederschap van Jezus” te geven.

1975
Bij de eerste internationale bijeenkomst van de Charismatische Vernieuwing in Rome met Pinksteren, in mei, is Pierre Goursat verantwoordelijk voor de organisatie van de reis van de duizend deelnemers van de Franse Charismatische Vernieuwing. Het residentiële gemeenschapsleven van Gentilly verhuist in september naar de rue Gay-Lussac in Parijs.

 1975
Eerste ontmoeting van de “Broederschap van Jezus” bij een religieuze gemeenschap in Bonnelles (in de regio Parijs), met Pierre, Martine Laffitte, Hervé-Marie Catta, Jean-Marc Morin, Françoise Malcor, Francis Kohn en Dominique de Chantérac, op de 1e maart.
Eerste retraite van de “Broederschap van Jezus”,, de broers en zussen van maart komen bijeen, evenals Claude en Danielle Proux, rond de abdij van Aiguebelle in de Drôme, rond Pasen.
Organisatie van de eerste twee zomersessies in Paray-le-Monial van 12 tot 23 juli.

1976
Met Pinksteren organiseert Pierre samen met kardinaal Suenens een internationale bijeenkomst van de Charismatische Vernieuwing in Lourdes van 4 tot 7 juni. 
Pierre lanceert in oktober de eerste bijeenkomsten “Vernieuwing en de arbeiderswereld”.

1976
Tweede retraite van de “Broederschap van Jezus”, die ongeveer dertig mensen samenbrengt tijdens een weekend in Étiolles, in de buurt van Parijs, in februari.
Pierre en zijn broers enzussen organiseren twee charterreizen naar de Verenigde Staten (27 juli tot 17 augustus en 3 tot 23 augustus) met ongeveer 80 leden van de Franse Vernieuwing om de grotere, oudere Amerikaanse gemeenschappen van de Charismatische Vernieuwing te bezoeken .
Bij terugkomst van deze reis nodigen Pierre en de zijnen een veertigtal broers en zussen uit voor een vormingsretraite, bekend onder de naam naam “De Drie Weken”, elke avond van 18u tot 22u, tijdens de maand september. Het markeert het begin van het gemeenschapsleven dat wordt voorgesteld aan de leden van de Emmanuel-gebedsgroepen.

 1977
Ongeveer zestig mensen zetten op 18 juni bij de paters spiritijnen in Chevilly-Larue (Val-de-Marne hun eerste stap van engagement in de Gemeenschap Emmanuel).
Eerste “toewijdingen” in de “Broederschap van Jezus” tijdens een retraite in Paray-le-Monial in december bij de Religieuzen van het Cenakel.

1978
In juni verhuist Pierre Goursat naar de woonboot bij de brug in Neuilly-sur-Seine , vlakbij Parijs, waar hij werkt en woont naar een woongemeenschap samen met zijn broers en zussen: Hervé-Marie en Martine Catta (Laffitte), Francis Kohn en Charles-Éric Hauguel.

 1978
Eerste vormingssessies, in november, voor het animeren van zang en liturgie, georganiseerd door de Gemeenschap Emmanuel.
Oprichting van Renouveau-Service, in december, voor het uitgeven en verspreiden van cassettes Vten behoeve van de vorming en dezang.

1979
Lancering op 14 maart van SOS-Prière, een dienst voor luisteren en bidden aan de telefoon.
Opening in de Oise in oktober door Pierre en zijn broers en zussen, van een huis, “de Boog van de Duif “, om jonge mensen in moeilijkheden te op ye vangen.
Pierre Goursat stichtte in Parijs in december het Johannes Paulus II Centrum voor de vorming van leken ( bijbelcursussen, filosofie, theologie etc), De cursussen vinden plaats in de gebouwen van de Dominicanen broeders van het klooster van de Annunciatie, 222 rue du Faubourg-Saint-Honoré.

1980
Op verzoek van kardinaal Suenens was Pierre Goursat in oktober in Rome aanwezig tijdens de bisschoppensynode over het gezin met een team van broers en zussen van de Gemeenschap Emmanuel.
Pierre Goursat wordt samen met enkele broers en zussen van de Emmanuel-gemeenschap, op 2 oktober in Rome ontvangen door paus Johannes Paulus II.

1981
15 jonge mannen en vrouwen verbinden zich op 3 januari in Paray-le-Monial, voor het eerst tot het celibaat “voor het Koninkrijk”, tijdens een retraite van de ” Broederschap van Jezus”.
Op 26 en 27 februari vinden de eerste engagementen plaats in de Missionaire Broederschap van het Hart van Jezus, van leden van de Gemeenschap Emmanuel die zich op verschillende plaatsen voorbereiden op het priesterschap. 
Ontstaan van de Gemeenschap Emmanuel in Italië, in maart.
Pierre Goursat richt in juli samen met broers en zussen van Emmanuel Fidelco op, een missionaire organisatie voor ontwikkelingssamenwerking die op verzoek van bisschoppen jonge Emmanuel-vrijwilligers uitzendt om ten dienste te staan van hun broeders en zusters op het zuidelijk halfrond van de planeet.

1982
Goedkeuring op 28 juni van de eerste statuten van de “Broederschap van Jezus” als een diocesane vereniging (voor twee jaar) door bisschop Jacques Delarue, bisschop van Nanterre, – aangezien de woonboot van Mont Thabor, in Neuilly, plaats van leven en werk van Pierre en zijn broers en zussen, in het bisdom Nanterre ligt.
Geboorte van de Emmanuel Gemeenschap in België, in november.
Aartsbisschop Lustiger van Parijs erkent op 8 december (voor twee jaar) de statuten van de Gemeenschap Emmanuel en die van de Missionaire Broederschap van het Hart van Jezus (FMCJ voor priesters, ongehuwde diakens en seminaristen), als diocesane verenigingen.

1983
Geboorte van de Gemeenschap Emmanuel in Nederland, in maart.
Op 13 maart opende Johannes Paulus II het San Lorenzo International Centre in Rome om jongeren van over de hele wereld te onyvangen. De Pauselijke Raad voor de Leken vertrouwt de coördinatie en leiding ervan toe aan de Gemeenschap Emmanuel.
Aartsbisschop Panafieu van Aix-en-Provence keurt de statuten goed van de “Broederschap van Jezus”, de Gemeenschap Emmanuel en de Missionaire Broederschap van het Hart van Jezus.
Fidefco wordt Fidesco.

1984
Pierre Goursat richt in oktober samen met zijn broers en zussen van Emmanuel de Internationale School voor Vorming en Evangelizatie EIFE) op voor jongeren van 18 tot 25 jaar. Ook richtte hij in december samen met andere broers en zussen het Samuel Centrum voor de Vorming van Catechisten op.

  1984
Ontstaan van de Gemeenschap Emmanuel in Duitsland, in mei.
Kardinaal Lustiger wijdde op 23 juni in Parijs dDominique de Chantérac en Dominique Rey priester. Zij waren de eerste priesters van de Gemeenschap die krachtens de statuten van het VCC werden gewijd (Bernard Peter was op 3 april 1980 in Zaïre priester gewijd); Edouard Marot wordt in september 1984 in Brussel gewijd door kardinaal Danneels.
1e Internationale Jongerenforum in Paray-le-Monial in augustus.
Ontstaan van de Emmanuel Gemeenschap in Spanje.

in de wereld

1973 Jezuïetenpriester Laurent Fabre richt de Chemin Neuf Gemeenschap op (in Lyon)

Twee echtparen stichtten de Gemeenschap Leeuw van Juda (die in 1991 de Gemeenschap van de Zaligsprekingen wordt)

1e bijeenkomst van de Franse charismatische vernieuwing in het Dominicanenklooster van Toulouse met Pasen

1975 Paus Paulus VI ontmoet de deelnemers aan de internationale bijeenkomst van de Charismatische Vernieuwing in de St-Pietersbasiliek en hij neemt deel aan de verwelkoming van de Charismatische Vernieuwing in de katholieke Kerk
(19 mei)

1978 Dood van paus Paulus VI (6 augustus)

Pontificaat van Paus Johannes Paulus 1e (Albino Luciani)
(augustus-september)

VERKIEZING van Paus Johannes Paulus II (Karol Jozef Wojtyla)
(16 oktober)

1981 Overlijden van Marthe Robin (6 februari)

1983 Het nieuwe wetboek van KERKELIJK recht (kanoniek recht) maakt de oprichting van “verenigingen van gelovigen” mogelijk

1986 Moysés Louro de Azevedo Filho sticht de katholieke Gemeenschap Shalom (Fortaleza, Brazilië)

1985 - 1991

1985
Na een hartinfarct op 13 juli in Paray-le-Monial wordt Pierre opgenomen in het ziekenhuis. Daarna giaat hij uitrusten en bidden in Lourdes.
He then left to rest and pray in Lourdes.

1985Armand-François Le Bourgeois, bisschop van Autun, vertrouwt de Gemeenschap Emmanuel op 20 oktober de leiding en bezieling toe van het heiligdom van Paray-le-Monial (Saône-et-Loire) .
Ontslag, op 8 december, van Pierre Goursat als verantwoordelijke van de Gemeenschap Emmanuel. Gérald Arbola volgt hem op.

  1985-1987Geboorte van de Gemeenschap Emmanuel in Oostenrijk, Ierland, Guinee-Conakry en Zaïre.

1986 Pierre Goursat ontmoet, samen met de leiders van Emmanuel, paus Johannes Paulus II tijdens zijn bezoek aan Paray-le-Monial op 5 oktober.

1986Kardinaal Lustiger, aartsbisschop van Parijs, en kardinaal Danneels, aartsbisschop van Mechelen-Brussel, keuren op 18 april de statuten van de “Broederschap van Jezus” goed, vervolgens keurde kardinaal Lustiger op 10 juni de herziene statuten van de Gemeenschap Emmanuel goed.
Pierre Goursat kondigt de oprichting aan van het “Glorierijke Kruis” op 27 juli, voor de zieke en gehandicapte leden van de Gemeenschap.
In september vertrouwde kardinaal Lustiger de parochie van de Heilige Drie-eenheid in Parijs toe aan priesters van de Gemeenschap Emmanuel. Francis Kohn wordt pastoor, met Dominique de Chantérac en Jacques Benoit-Gonin worden kapelaan.

1988Albert-Marie de Monléon, verantwoordelijk evoor de priesters en seminaristen van de Gemeenschap Emmanuel, wordt op 5 augustus benoemd tot bisschop van Pamiers.

1989 Pierre Goursat breekt op 27 juli een been in Paray-le-Monial tijdens een sessie. 
Hij wordt naar het Trousvanu-ziekenhuis in Tours vervoerd, waar hij op 31 juli wordt geopereerd door een broer uit de gemeenschap, Étienne Gaisnvan.

 1990Ontstaan van de Gemeenschap Emmanuel van de woonwagenbewoners, in Hongarije, Tsjechië, Canada, Peru en Rwanda.

1991 Overlijden van Pierre Goursat op de woonboot op 25 maart, de feestdag van Maria Boodschap. 
Kardinaal Lustiger gaat voor tijdens de uitvaartmis op 27 maart in de Kerk van de Heilige Drie-eenheid in Parijs. De mis  wordt .geconcelebreerd door verschillende bisschoppen, waaronder mgr Albert-Marie de Monléon die de homilie hield; zijworden omringd door vele priesters en gelovigen.
De volgende dag, 28 maart, wordt Pierre begraven op het kerkhof van Paray-le-Monial.

  1991De Gemeenschap Emmanuel organiseert samen met de Focolare beweging, Schönstatt en Communione en Liberazione het 1e 1e Congres van Bewegingen in de voormalige communistische landen van Europa”, in Bratislava in Slowakije.
Kardinaal Lustiger keurt op 7 juni de gemeenschappelijke statuten goed van de Gemeenschap Emmanuel en de “Broederschap van Jezus” .

  1992De Heilige Stoel erkent de Gemeenschap Emmanuel en keurt op 8 december haar statuten (ad experimentum, voor 5 jaar) goed als een “universele vereniging van gelovigen”.

  1994Moord op 7 april op Cyprien en Daphrose Rugamba, stichters van de Gemeenschap Emmanuel in Rwanda, met 6 van hun kinderen, tijdens de genocide op de Tutsi’s.
Markus Gehlen volgt op 4 juni Gerald Arbola op als moderator van de Gemeenschap Emmanuel en de “Broederschap van Jezus”.

  1998De leiding van het heiligdom Notre-Dame-de-la-Prière, in de kerk van Sint-Gillis, in de parochie van lle-Bouchard (Indre-et-Loire), wordt in juni toevertrouwd aan de gemeenschap Emmanuel.
De Heilige Stoel erkent op 8 december per decreet van de Pauselijke Raad voor de Leken definitief de statuten van de Gemeenschap Emmanuel als een internationale private vereniging van gelovigen.

  2000Dominique Vermersch volgt op 30 december Markus Gehlen op als moderator van de Gemeenschap Emmanuel en de “Broederschap van Jezus”.

  2009De Gemeenschap Emmanuel wordt erkend als een internationale publieke vereniging van gelovigen naar pauselijk recht.
De Heilige Stoel erkent dus dat de Gemeenschap werkt voor het welzijn van de Kerk en niet alleen voor het welzijn van haar leden.
Laurent Landete volgt op 12 juli Dominique Vermersch op als moderator van de Emmanuel Gemeenschap en de “Broederschap van Jezus”.

  2010Opening van het zaligverklaringsproces van Pierre Goursat in Parijs op 7 januari.

  2015Afsluiting van de diocesane fase van het onderzoek.

Opening van het zaligverklaringsproces van Cyprien en Daphrose Rugamba in september.

 2016De kerk en het klooster van de Trinita del Monte in Rome worden toevertrouwd aan de Gemeenschap Emmanuel.

 2017Oprichting van de clerus vereniging van de Gemeenschap Emmanuel.
De statuten worden bijgewerkt teneinde de oprichting van de clerus vereniging erin op te nemen en de communio tussen en het goed functioneren van de twee verenigingen te waarborgen.
Deze nieuwe statuten worden op 15 augustus erkend door het Dicasterie voor de leken, de familie en het leven.

 2018 
Michel-Bernard de Vregille volgt op 27 juli Laurent Landete op als moderator van de Gemeenschap Emmanuel en de “Broederschap van Jezus”.

in de wereld

1986 Moysés Louro de Azevedo Filho sticht de katholieke Gemeenschap Shalom (Fortaleza, Brazilië)

1991 Ontbinding van de USSR (december) en einde van de Koude Oorlog met de Verenigde Staten

2005 Overlijden van paus Johannes Paulus II (2 april)
Verkiezing van paus Benedictus XVI (19 april)

2013 Aftreden van paus Benedictus XVI (28 februari)
Verkiezing van paus Franciscus (Jorge Bergoglio) (13 maart)

2019 Paus Franciscus lanceert officieel CHARIS (International Service of Catholic Charismatic Renewal) (8 juni)