Bidden om de eenheid met
God te leven

Ik hou veel van dat “zonder mij zijt gij tot niets in staat”, want dat is prachtig, het is radicaal, [zonder] Hem kunnen we niets doen. Dus je hoeft niet ongerust te zijn, er wordt gezegd dat je niets kunt doen! Dus je moet de Heer om alles vragen.

Retraite van de Broederschap van Jezus 31/12/

7 MINUTEN

Het gebed leidt naar vereniging met God want het is een verbinding van hart op hart met de Heer.

Verschillende broers en zussen van de Gemeenschap zeggen dat ze hebben begrepen wat bidden is door naast Pierre Goursat te bidden en doordat ze zagen hoezeer hij werd gegrepen door die verbinding van hart op hart.

Wij worden allemaal uitgenodigd om te kiezen voor het gebed.

Laren we ons gebed “uitdiepen”, een vaak gehoorde uitnodiging van Pierre Goursat. Maar wat zijn de sleutels die ons in staat stellen om dat gebed van het hart te kunnen bidden, dat “brandend liefdesvuur”, het cement van onze ‘communio” ?

Ons doel is het te komen tot het voortdurend gebed zonder je in te spannen. Als verliefde mensen aan het werk zijn, denken ze de hele tijd zonder op te houden aan hun geliefde, Welnu, je bent verliefd op Jezus. En beetje bij beetje denke je de hele tijd aan hem. Dus, waar je ook bent, je bidt de rozenkrans, je bent aan het lofprijzen. En het is een voortdurende vreugde.

Gemeenschapsweekend 18-19/06/77

podcast

Verdere informatie

Om te onthouden

Gebed is onmisbaar

Jezus zegt ons dat we zonder Hem niets kunnen doen. Als dat werkelijk het geval is, waar wachten we dan nog op om voor alles tot Hem te bidden, om Hem alles te vragen?

Gebed is effectief

In het gebed leggen we alles bij God neer! Dit stelt Hem in staat om te handelen omdat wij niet langer onze wil doen, maar de Zijne. Als wij onszelf in gebed aan God toevertrouwen, vormt het ons diep van binnen om en geeft het ons vrede en vreugde.

Voed ons gebed

Sta ik "droog" in het gebed? "Gebeurt" er niets? Is het voor mijn gevoel een "lege" tijd? Laten we dan snel eens kijken hoe deze heilige die een broer of zus voor mij is, dat heeft aangepakt! Het lezen van een leven van een heilige doet ons ontwaken, onderricht ons, verfrist ons!

Bid voortdurend

Voortdurend bidden? Om altijd bij God te zijn? Het kan! Overdag vertrouw ik hem al mijn bezigheden toe, tijdens het reizen bid ik tot Hem voor de mensen om me heen. In de stiltes probeer ik naar Hem te luisteren en in het lawaai voorbede te doen...

Als het jullie moeilijk valt om op je eentje te bidden, kom dan met 3 of 4 anderen bij elkaar, niet voor een spontaan gebed met zijn allen, maar voor een gebed in stilte. Alles bij elkaar zeggen jullie dan:” Ik kom samen met jou bidden want alleen kan ik het niet. Want dat bidden, dat doe ik met Jezus, en jij bidt met Jezus.” Jullie zijn bij elkaar en vanuit je ooghoek let je op de ander! En dan, na een kwartier of een half uur ga je tegen de ander zeggen: ” Wat kun jij goed bidden!” En de ander zegt dan:” Ik? Ik zat midden in een verschrikkelijk dorre periode!” Dat geeft jullie moed,het is geweldig! De heilige Geest is het die dat geeft. Want anders was je de moed helemaal verlorenMaar nee…zo moet je het echt doen.

Onderhoud op 23/5/76

Als het jullie moeilijk valt om op je eentje te bidden, kom dan met 3 of 4 anderen bij elkaar, niet voor een spontaan gebed met zijn allen, maar voor een gebed in stilte. Alles bij elkaar zeggen jullie dan:” Ik kom samen met jou bidden want alleen kan ik het niet. Want dat bidden, dat doe ik met Jezus, en jij bidt met Jezus.” Jullie zijn bij elkaar en vanuit je ooghoek let je op de ander! En dan, na een kwartier of een half uur ga je tegen de ander zeggen: ” Wat kun jij goed bidden!” En de ander zegt dan:” Ik? Ik zat midden in een verschrikkelijk dorre periode!” Dat geeft jullie moed,het is geweldig! De heilige Geest is het die dat geeft. Want anders was je de moed helemaal verlorenMaar nee…zo moet je het echt doen.

Onderhoud op 23/5/76