Życie w jedności
z Bogiem

Bardzo lubię to: "Beze Mnie nic nie możecie uczynić", bo jest to wspaniałe, radykalne, [bez Niego] naprawdę nic nie możemy zrobić. Toteż nie ma się co niepokoić, przecież nic nie możemy zrobić! Trzeba więc o wszystko prosić Pana.

Rekolekcje Bractwa Jezusowego, 31.12.1979

7 minut : Zjednoczenie z Bogiem

Modlitwa prowadzi do zjednoczenia z Bogiem, bo jest to relacja serce przy sercu z Panem. Wielu braci i sióstr ze Wspólnoty dzieliło się tym, że dane im było zrozumieć, czym jest modlitwa, gdy modlili się z Piotrem Goursat i widzieli, jak bardzo pochłaniało go przebywanie w bliskości Pana.
Wszyscy jesteśmy zaproszeni do wyboru drogi modlitwy.
„Pogłębiajmy” naszą modlitwę; tak często zapraszał nas do tego Piotr Goursat. Ale jaki jest klucz, który umożliwia nam życie modlitwą serca, tym “ogniem miłości, który w nas płonie”, spoiwem naszej komunii?

Celem jest dojście do modlitwy nieustannej, ale bez spinania się. Zakochani wykonują swoją pracę, ale myślą nieustannie o tym drugim. My jesteśmy zakochani w Jezusie. I z czasem zaczynamy stale o Nim myśleć. Gdziekolwiek jesteśmy odmawiamy różaniec, uwielbiamy Boga. To nieustanna radość.

Weekend wspólnotowy, 18/19.06.1977

podcast

Więcej informacji

WARTO ZAPAMIĘTAĆ

Modlitwa jest niezbędna

Pan Jezus mówi nam, że bez Niego nic nie możemy zrobić. Jeśli naprawdę tak jest, to na co czekamy? Módlmy się o wszystko, o wszystko Go prośmy.

Modlitwa jest skuteczna

W modlitwie wszystko polecamy Bogu. Pozwala Mu to na działanie, ponieważ zaczynamy spełniać Jego wolę, a nie naszą własną. Zawierzenie się Bogu w modlitwie głęboko nas odmienia, napełnia nas spokojem i radością.

Odżywianie modlitwy

Czy jestem „jałowy” w modlitwie? Nic się nie „dzieje”? Uważam, że to „pusty” czas? W takiej sytuacji szybko sprawdźmy, jak dany święty lub święta, który jest dla mnie bratem lub siostrą, z tym sobie poradził(a). Czytanie żywotów świętych otwiera oczy, uczy i odświeża!

Modlić się stale

Modlić się stale? Zawsze być z Bogiem? To możliwe! W ciągu dnia powierzam Mu wszystkie moje działania, w środkach transportu modlę się za ludzi wokół mnie. W ciszy staram się słuchać, a w hałasie wstawiać się...

Jeśli trudno Wam się modlić w pojedynkę, zbierzcie się we troje lub czworo, nie po to, aby wspólnie uwielbiać Pana, ale by razem modlić się w ciszy. Spróbujcie powiedzieć: ”Przychodzę modlić się z tobą, ponieważ nie jestem w stanie robić tego sam. Ja będę z Jezusem, i ty również z Nim będziesz”. Klękacie blisko siebie, możecie nawet widzieć się kątem oka! A po kwadransie lub po pół godzinie stwierdzicie: "Jak dobrze jest się modlić!" Osobie, z którą się modliłeś, powiesz: „Ale się modliłeś!” A ona będzie zdziwiona: „Ja? Czułem ogromną pustkę!” W ten sposób będziecie dodawali sobie ducha. I otrzymacie Ducha Świętego! W przeciwnym razie, bylibyście całkowicie zniechęceni. A więc… naprawdę należy to robić.

Wywiad z 23.05.1976

Jeśli trudno Wam się modlić w pojedynkę, zbierzcie się we troje lub czworo, nie po to, aby wspólnie uwielbiać Pana, ale by razem modlić się w ciszy. Spróbujcie powiedzieć: ”Przychodzę modlić się z tobą, ponieważ nie jestem w stanie robić tego sam. Ja będę z Jezusem, i ty również z Nim będziesz”. Klękacie blisko siebie, możecie nawet widzieć się kątem oka! A po kwadransie lub po pół godzinie stwierdzicie: "Jak dobrze jest się modlić!" Osobie, z którą się modliłeś, powiesz: „Ale się modliłeś!” A ona będzie zdziwiona: „Ja? Czułem ogromną pustkę!” W ten sposób będziecie dodawali sobie ducha. I otrzymacie Ducha Świętego! W przeciwnym razie, bylibyście całkowicie zniechęceni. A więc… naprawdę należy to robić.

Wywiad z 23.05.1976