Nauczania Piotra Goursat
o adoracji

Temat poniższej części: „Doświadczenie Boga w życiu świętych”. Nauczanie Piotra Goursat po konferencji Francisa Kohna o świętym Franciszku z Asyżu, świętej Teresie z Ávila i świętej Teresie od Dzieciątka Jezus. Piotr mówi o tej ostatniej.
Uwielbienie jest językiem wstawiennictwa (…). Chciałbym rozróżnić modlitwę osobistą a modlitwę w grupie dwóch, trzech, czterech osób; w chwili, gdy stajemy do modlitwy z braćmi i zrzucamy z siebie ciężar, wyrażamy jednocześnie swoje wszystkie trudności, bracia biorą ten ciężar także na swoje barki. To dlatego Jezus powiedział: „Jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie” (Mt 11,30) oraz: „Jedni drugich brzemiona noście” (Ga 6,2) Rozumiem to tak: „Jeśli jedni drugich brzemiona nosicie, są one słodkie i lekkie”.