Onderrichten van Goursat
over aanbidding

Aanbidding, compassie, evangelisatie. Het evangelisatie- en het heiligingszakboekje

Wel, beste vrienden, toen bepaalde sprekers het hadden over de woestijnvaders, viel het me twee keer op dat sommigen onder jullie meteen zeiden “ja, zo is het! Ik zit in zo’n nacht. Hallo ? Zijn jullie nog aan de telefoon? Blijf aan de lijn. Dus ik zit in zo’n nacht. Ga dan niet meteen voor grote mystiekeling spelen. Jullie zitten in de nacht van de zingeving, de geestelijke nacht. Dat zijn dus belangrijke nachten!

Lofprijzing is een lofprijzing van voorbede

Tijdens een gedachtenwisseling met Francis Kohn en Emmanuelle Maillard heeft Pierre Goursat het over het gebed, in het bijzonder over het belang van de lofprijzing en het smeekgebed.

Hl Theresia van het Kind Jezus

Thema van dit deel: «De ervaring van God in het leven van de heiligen.» De interventie van Pierre Goursat volgt op een onderricht van Franciscus Kohn over de Hl Franciscus van Assisi, de Hl Theresia van Avila, de Hl Theresia van het Kind Jezus. Pierre spreekt nog eens over de laatste.