Enige uitspraken van Pierre
over Eenheid met God

Noodzaak van gebed

Ik heb een lichamelijke behoefte aan gebed, aan stil gebed, anders stik ik en word ik verdrietig. Zodra ik mij er weer aan wijd , keren vreugde, vrede en licht terug. Maar ik zie nu dat het niet langer alleen een tijd van gebed is. [Wat voor mij nodig is], is het voortdurend bij Jezus moeten blijven

Brief n ° 8 aan Françou Malcor 1973

Het persoonlijk gebed is heel belangrijk. Als jullie niet een half uur per dag kunnnen bidden, ben je beroerd, ben je helemaal beroerd

Gemeenschapsweekend 18-19 / 06/77

Ik hou echt van dit "zonder mij kun je niets", want het is mooi, het is radicaal, [zonder Hem] kun je niets doen. We hoeven ons dus geen zorgen te maken, we zeggen dat we niets kunnen doen! We moeten dus de Heer om alles vragen

Retraite van de Broederschap van Jezus 31/12/79

Bidden is Jezus liefhebben. Het is Hem een ​​interview gunnen: dit zijn de omgekeerde rollen. Je zou kunnen denken dat Hij het is die ermee instemt om ons een ontmoeting toe te staan. Nou, helemaal niet! Hij, Hij wacht altijd dag en nacht op ons, Hij wordt dat nooit moe, wij zijn het die Hem niet ontvangen. Ook als we ontvangen, denken we aan zijn vreugde, hoe goed we worden ontvangen. […]


Het is het geloof dat ons dit doet begrijpen, door te geloven wat Jezus letterlijk zegt: “Ik sta aan de deur en klop. Als iemand mijn stem hoort, zal ik bij hem binnenkomen en met hem eten. “

Voorbereidende aantekeningen voor een cursus eind 1971

Het wezenlijke is de Heer, het innerlijke leven, de aanbidding, het gebed. Als we niet leven in gebed, in aanbidding en in de nederigheid en zachtmoedigheid van het Hart van de Heer, is al het andere nutteloos.

Retraite van de Broederschap van Jezus 08/79 Tweede lering

Het is duidelijk dat we aan het begin van ons geestelijk leven moeten luisteren, om aan de voeten [van de Heer] te zitten. We staan ​​altijd aan het begin […] Maar als we ons druk gaan maken en zeggen: “Dank u Heer, ik ga me voor u inzetten”, dan doen we geen goede dingen omdat we niet de nodige genaden hebben ontvangen om te handelen, omdat ons niet is gevraagd om dat te doen. Er is dus dit eerste zeer belangrijke deel: deze rust bij God […] Het is de Heer die ons zegt: “Rust, luister naar Mij en Ik zal je veranderen.” Dus het tweede punt is dat we, na rust te hebben gehad, van de Heer te hebben genoten, naar Hem te hebben geluisterd, dat Hij echt diep is binnengekomen, ons heeft veranderd, door zuiveringen zijn gegaan die we woestijnen kunnen noemen … We zullen leren weten hoe lief te hebben, hoe de Heer zich verbergt zodat we meer van Hem houden … En dan komen we bij het vuur van Gods liefde. Als je de Heer vraagt als je in de woestijn bent: “Je ziet dat ik de hele tijd terugval, ik kom er niet uit, maar ik loop toch, ik weet niet zo goed waar ik heen ga, maar ik loop toch “, als je de Heer smeekt en als we helemaal niet meer op onszelf vertrouwen, als we de Heer echt vragen om te komen en ons te verbranden, [zal Hij het bewerken]. […] Het eenvoudigste is om het vuur te vragen, het vuur van de hemel: dat het in ons komt. Het is een zuiverend vuur. Hij maakt een vreugdevuur met onze zonden (dat gaat heel goed) en daarna verdwijnt [de zonde] omdat het echt Zijn vuur is dat brandt. En dan komt dat vuur in ons hart. Je weet niet meer waar je heen moet, want overal is dit vuur en dit vuur brengt je ertoe je naaste lief te hebben, de Heer lief te hebben. Het wordt een heel groot lijden, maar het is een lijden van liefde en juist dat vormt ons echt om. En aangezien het ons volledig in brand zet, verlichten we natuurlijk anderen als we onszelf verbranden! En uiteindelijk helpt het iedereen. Dat is echt dat vuur! Dus totdat we dat vuur hebben, komen we nooit ver. Dus dit vuur, het komt niet onmiddellijk ons omvormen, het komt vaak na al deze beproevingen van zuivering in de woestijn, maar je moet erom vragen. “

“ Emmanuel ”weekend 25-26 / 10/75 zaterdag 25/10/75

Zie, we moeten dus bidden, bidden zonder ophouden: dat, u weet het goed, de hele zaak is om het te doen.
Ten tweede moet je van elkaar houden: het is makkelijk gezegd, het is minder makkelijk gedaan.
En ten derde moeten we de Heer verkondigen omdat we een geest van Pinksteren hebben ontvangen, een geest van kracht en vrijmoedigheid. Je moet het echt geloven en voor elkaar bidden dat je het zult ontvangen.

“ Emmanuel ” weekend 25-26 / 10/75

We moeten bidden dat de genade van God ons doordrenkt, ons neemt, ons omvormt, anders blijven we aan de oppervlakte van onszelf. Het eerste punt is om te bidden: het persoonlijk gebed, het gebed met 2, 3, 4 of 5, en dan in gemeenschap … anders zijn we in levensgevaar.

" Emmanuel " dag interassemblées 13-03-76

We moeten dus een minimum aan gebedstijd kunnen hebben
en dat is wat de Heer van ons vraagt.

Gemeenschapsweekend 01/04/79

Wij zeggen niet: “Kijk je moet dit doen, je moet dat, je moet dit”. Nee, legt Pierre lachend uit, we zeggen “bid” en de Heer spreekt tot de harten van iedereen… en ze voelen allemaal de veranderingen en de verlangens van de Heer.

gemeenschapsweekend 22-09-1979

Het geheim is om in zijn liefde te blijven. Hij vraagt ​​ons: “Blijf. Het is een bevel, het is een advies. Dit is het wezenlijke!

Retraite van de Broederschap van Jezus 08/78

We leven in de stad, we moeten leven zoals de anderen, maar we moeten echt aanbidden en bidden, en de Heer zal ons in de Heilige Geest bewaren.

gemeenschapsweekend 22-09-1979

De Heer houdt oneindig veel van ons, we moeten erin geloven en ernaar leven. Bid daarvoor meer, breng tijd door in gebed. Moeder Teresa (zei): “Als je beter wilt bidden, bid dan meer. »Zo, legt Pierre uit, gaan we zijn Hart binnen en begrijpen we zijn Barmhartigheid.

Gemeenschapsweekend 18-19 / 06/77

Als we altijd met Hem over onszelf praten (zei Pierre in 1971 tegen jonge mensen), hoe zullen we dan horen wat Hij ons te zeggen heeft? De Heer wil echt in de diepte in ons werken. Nu, als we de hele tijd praten, hebben we geen tijd om naar Hem te luisteren; als we ons druk maken, hebben we geen tijd om naar Hem te luisteren, begrijp je? We moeten ons echt op Hem concentreren, zonder ons in te spannen, maar gewoon door van Hem te houden en Hem dan de hele tijd te vragen dat Hij ons in brand zet.

Retraite van de Broederschap 78 augustus. 08/09/78 Ochtend

Er is dit eerste,,zeer belangrijke deel: deze rust van God. […] Het is de Heer die ons zegt: “Rust, luister naar mij en ik zal je veranderen.”

“ Emmanuel ”weekend 25-26 / 10/75 zaterdag 25/10/75

Voortdurend gebed

Het gaat erom te komen tot voortdurend gebed, maar zonder inspanning. De geliefden doen hun werk, maar ze denken voortdurend aan elkaar, zonder ophouden. Wel, we zijn verliefd op Jezus. En beetje bij beetje denken we de hele tijd aan Hem. Dus waar we ook zijn, we bidden onze rozenkrans, we prijzen Hem. En het is een voortdurende vreugde

Gemeenschapsweekend 18-19 / 06/77

Soms zeggen we: “Met mij is het heel goed, ik heb mijn uur van gebed gedaan, ik had 55 minuten die niet erg goed werkten, de laatste vijf minuten werkten goed, ik heb mijn uur volbracht. En daarna is het voorbij. Tot de volgende dag! Het is niet precies zo wanneer je van iemand houdt! We zeggen niet: “Nou, ik kwam om je te zien, nu het het voorbij, tot morgen.” ‘We proberen hem te vinden! […] Dus als we liefhebben, vinden we middelen om de Heer te vinden, om erover na te denken. Je weet heel goed dat wanneer iemand verliefd is zeggen we op het werk: “Het is absoluut onmogelijk, hij heeft zijn hoofd altijd ergens anders!” »[…] Als we daarentegen bij de Heer zijn, hebben we onze gedachten bij wat we doen. Maar tegelijkertijd weerhoudt dat ons er niet van om aan Hem te denken, Hem te vragen en gewoon tegen Hem te zeggen: “Als ik er af en toe een beetje aan kon denken, zou dat niet verkeerd zijn.” “

Gemeenschapsweekend 14-15 / 06/80

De Vernieuwing is vuur op aarde ... maar dit vuur moet worden aangewakkerd door onophoudelijk gebed.

Het is belangrijk om overdag niet zomaar een uur te bidden terwijl we heel gespannen zijn. Wij zeggen: “Pfoe! Mijn uur is voorbij!” En dan activeren we weer. Waar is dat goed voor? Het uur van gebed is gemaakt om bij de Heer te zijn, maar om altijd bij de Heer te zijn! Als je een tijdje bidt en je dan drieëntwintig uur druk maakt, wel, dan zal alles worden kapot gemaakt en je zult terugkomen met nog minder eenheid met de Heer dan voorheen.

Gemeenschapsweekend 01/04/79

Schietgebeden zijn heel praktisch: een kleine (impuls) naar de Heer. toe En als we precies op dat moment zouden sterven, zouden we echt in de Heer zijn omdat we een daad van pure liefde stellen. Het is een flits. En deze kleine flitsen kunnen zich vermenigvuldigen, en beetje bij beetje komen we meer en meer in Hem . (om te komen tot voortdurend gebed)

Gemeenschapsweekend 14-15 / 06/80

Het is belangrijk om gedurende de dag een paar minuten te nemen naast je uur van gebed; je neemt een moment om te zeggen: “Heer, luister, mijn ochtend is zo gegaan, ik heb niet zo veel aan je gedacht.” En toen werd ik boos op die en die collega, en toen nog dat allemaal… “Het is heel eenvoudig, zegt Pierre altijd bemoedigend, elke dag gaan we vooruit, en elke dag is lang; en dan komt het niet verder! En dan gaat het verder! En je zegt altijd: “Nou, ik ga toch vooruit, ik ga vooruit! ! Kijk !En terwijl je doorgaat, vallen dingen beetje bij beetje op hun plaats. En je ziet na een tijd dat je dacht dat je niet vooruit kwam; Nou, uiteindelijk ben ik aan de andere kant. de andere oever. (om te komen tot voortdurend gebed)

Gemeenschapsweekend 01/04/79

Je moet altijd blijven werken. Zoals de Heer zegt: “Mijn Vader en ik, we werken zonder ophouden.” Wel, we blijven werken zonder ophouden. Het maakt deel uit van de ascese. Dit is ascese; steeds zeggen: “Kijk, Heer, ik heb een moment gemist, ik had echt tot u kunnen bidden of ik had dat met u kunnen doen. “[…] De hele tijd tegen de Heer zeggen: “Heer, help me om dingen met U te doen; doe dingen met mij. » (Om te komen tot voortdurend gebed)

Gemeenschapsweekend 01/04/79

De demon heeft maar één idee, en dat is om ons uit dit stil gebed te halen. (om te komen tot voortdurend gebed)

Retraite van de Broederschap van Jezus. 78 augustus 08/09/78 Middag.

We moeten de Heer elke dag om Zijn genade vragen om bij Hem te blijven (om te komen tot voortdurend gebed).

Retraite van de Broederschap van Jezus. 78 augustus 08/09/78 Middag.

Alles trekt ons buiten onszelf, zei Pierre in 1972 tegen jongeren, maar we kunnen veel doen in de wereld, heel actief zijn en tegelijkertijd heel ingetogen zijn. We worden niet afgeleid omdat we alles doen uit liefde. Een daad van liefde leidt ons niet af van het wezen van wie we houden. (om te komen tot voortdurend gebed)

Handgeschreven notities

Dus dat maakt in ons leven, in onze woorden, in onze manier van eten en zijn – allemaal kleine dingen – dat we echt met de Heer leven. Dus dit vuur groeit in ons en het wordt dit gebed van het hart, dit voortdurende gebed … Het gebed van het hart is echt dit vuur van liefde dat brandt. Zozeer zelfs dat het aanwakkert en we verder kunnen: het is een vuur dat gegeven wordt, alles wordt gegeven. Zodat we zonder moeite kunnen bidden. Zonder inspanning … er zou helemaal geen inspanning moeten zijn! maar we bidden met Jezus, Hij blijft bij ons, Hij heeft Zijn verblijf bij ons. Het is dus duidelijk dat het gemakkelijk is om te bidden, aangezien Hij bij ons is! (om te komen tot voortdurend gebed)

Retraite van de Broederschap van Jezus. 78 augustus 08/09/78 Middag.

Deze ‘kleine offers’ brengen in ons, zegt Pierre, een tegenwoordigheid van de Heer voort; we danken de Heer en beetje bij beetje komen we tot voortdurend gebed. Het is een concreet gebed, het is niet langer een gebed dat bestaat uit gevoelens of indrukken, sensaties of navelstaren, al dat gedoe. Het is gewoon liefde! En hoe meer we het doen, hoe meer we in vuur en vlam zullen staan. (om te komen tot voortdurend gebed)

Gemeenschapsweekend 25/01/81

De Heer zal ons uitleggen hoe we in Zijn Liefde kunnen blijven en vooral hoe we niet in Zijn Liefde zullen blijven; dat wil zeggen, de kleine onvolkomenheden, de kleine nalatigheden die ons ervan zouden weerhouden om in Zijn Liefde te blijven. Iedereen zal dit in zijn hart voelen. Nu dan, je hoeft alleen maar de weg te gaan die de Heer aangeeft. En op deze kleine details, die heel klein zijn, antwoorden we: “Oh! Het is niet lastig een klein offer hier, een klein offer daar, het is nutteloos als ik het doe … “Het is erg belangrijk omdat het een fijngevoeligheid van het hart is [… ]en als we toch verder gaan, wel, de Heer trekt zich terug.
En hoe meer we met Hem vooruitgaan, des te meer zijn er fijngevoeligheden; en als deze fijngevoeligheden worden verpletterd, trekt de Heer zich terug. Je moet echt geloven dat dit heel, heel belangrijk is. […] Het is erg belangrijk omdat het juist dit is wat ons aan de Heer doet “kleven” of wat ons onthecht van Hem laat zijn. Dus Heer, leer ons dat echt! (om te komen tot voortdurend gebed)

Retraite van de Broederschap van Jezus. 78 augustus 08/09/78 Middag.

Hoe dichter we bij God komen, hoe meer de Heer ons neemt en ons vraagt ​​om naar hem toe te gaan.

Gemeenschapsweekend 01/04/79

Het actieve leven vindt alleen plaats in gebed. Door gebed worden we tot een actief leven bewogen. Zoals Moeder Teresa zei, we aanbidden maar vervolgens stoppen we niet met de aanbidding voor de broeders, we blijven Jezus aanbidden in de broeder of met de broeders, en dat is heel belangrijk. Juist op dat moment geven we ons over aan de Heer: niet wij handelen, maar de Heer. Zolang we niet daar zijn, kunnen we niets doen. We moeten streven naar voortdurend gebed. Dus zul je zeggen: “Maar voortdurend gebed is een geschenk van God.” Ik zal zeggen: “Goed, alleen dit geschenk van God kan echt alleen komen als we geen spaken in de wielen steken, als we niet verhinderen dat de Heer tot ons spreekt zoals Hij tot ons zou willen spreken. “

Gemeenschapsweekend 01/04/79

Vruchten van het Gebed

We moeten geloven in deze buitengewone kracht van het gebed dat we allemaal samen in geloof doen. Omdat het met het geloof is dat de wereld wordt omgevormd. Het is een enorme kracht.

gemeenschapsweekend 21-06-81

Er zijn twee manieren om een gemeenschap te creëren. De eerste is om te zeggen: “Het is niet verkeerd, ik ga mijn eigen kleine groep maken, een kleine groep met die en die.” Dus dat duurt niet lang. Ten tweede [is te zeggen:] “Je moet niet te snel gaan, je hebt de gezichten van mensen gezien, dus je moet onderscheiden! Iedereen onderscheidt; men onderscheidt op het onderscheidingsvermogen van het onderscheidingsvermogen!… Het onderscheidingsvermogen bestaat, het is het onderscheidingsvermogen van het hart. Je vraagt Jezus : “Echt stuur me mensen om dit team samen te stellen.” »En als het werkelijk Jezus is die ze zendt, zal het daarna vanzelf gaan. Maar doe geen menselijke dingen. Wacht misschien zelfs zes maanden op je eentje en zeg “Heer, stuur mij …” en bid. Als je bidt, zal het komen, dat is zeker. […]
Beetje bij beetje zal de Heer, zonder enige structuur te maken, je de wegen wijzen die je moet nemen.

Sessie in Vézelay 07/74

De Heer geeft alles in gebed.

Retraite van de Broederschap van Jezus Kerstmis 78

Op een dag hebben al deze woorden, honderd keer gehoord, plotseling een overweldigend effect op mij. De woorden van Jezus zijn woorden van leven

Voorbereidende aantekeningen voor een cursus eind 1971

Un jour toutes ces paroles entendues cent fois produisent brusquement un effet bouleversant en moi. Les paroles de Jésus sont des paroles de vie.

Notes préparatoires à un enseignement fin 1971

Ik leefde van aanbidding en bad in stil gebed in de Eucharistische aanbidding en het Heilig Hart.

Interview door Jean-Marc en Françou Morin in Saint-Maurice 5-8 / 08/88

Hoe dan ook, voor evangelisatie, als we niet gebeden hebben, werkt het helemaal niet! Als we bidden, veranderen mensen, dat is echt buitengewoon. De kracht van gebed is buitengewoon! En mensen weten het intellectueel, maar ze weten het niet met hun hart.

Werkgroep " Van gebedsgroep tot de gemeenschap " sessies van Paray 05-09 / 07/79 07/05/79

Dan kan deze alledaagse grijsheid worden omgezet in liefde voor de Heer. Thérèse zegt: “In plaats van extase geef ik de voorkeur aan alledaagse middelmatigheid. En middelmatigheid in een Karmel waar het koud is, wat lelijk is, en waar kleine zusjes zijn die meer of minder succesvol zijn, het is niet grappig weet je! […] Thérèse veranderde alles in liefde, wat is dat prachtig! Welnu, we moeten alles veranderen, in het gezinsleven, in het leven op kantoor… in de metro, overal. Als we dat doen (het is een kwestie van gewoonte!), brengen deze kleine offers in ons een aanwezigheid van de Heer teweeg, en beetje bij beetje komen we tot voortdurend gebed.

Gemeenschapsweekend 25/01/81

Moeilijkheden in gebed

Gebed, je weet heel goed dat het heel moeilijk is, omdat er momenten zijn, dat het allemaal vanzelf gaat: we voelen ons in de hemel en we zeggen tegen onszelf: “Het is ongelooflijk” en dan hebben we een verschrikkelijke droogtecrisis en we hebben maar één idee : eruit te komen, en we vinden alle redenen in de wereld, ik allereerst, om iets anders te doen door te zeggen: “nee, het is niet belangrijk. “En dan verstrijkt de tijd…

Interview op 23-05-76

Praktisch elke dag dat halve uur vinden, is niet zo eenvoudig. Zeker als je je verveelt. Zoals Thérèse van Avila zei, (ze had geen horloge, ze had haar zandloper), dat ze haar zandloper schudde om het sneller te laten stromen … Dus als zelfs Thérèse van Avila dat deed, zie je waar we zijn! Dus zeggen we: “Het is tijdverspilling. We zijn efficiënt, dus een half uur niets doen is dwaas. Vooral omdat mijn hoofd de hele tijd tolt! “

Week-end communautaire 18-19/06/77

Als we bij Jezus zijn die lijdt, lijden wij ook!
En we voelen de droogte niet echt!

Broederschapsretraite 78 augustus.

Je moet je laten helpen door andere broeders om zover te komen dat je dat half uur te kunnen volhouden, vooral als je in een droogte zit.

Gemeenschapsweekend 18-19 / 06/77

Als je het zo moeilijk vindt om alleen te bidden, ga dan met 3 of 4 anderen bij elkaar, niet om samen spontaan te bidden, maar om in stilte te bidden. Kortom, je zegt: “Ik kom mijn stilgebed met je doen omdat ik het niet alleen kan. Maar dit stille gebed doe ik met Jezus, en jij doet het met Jezus. We zijn naast elkaar, en we houden elkaar in de gaten vanuit onze ooghoeken! En dan, aan het eind van een kwartier of een half uur, zeg je: “Het is prachtig, je bidt goed! “En je gaat tegen de ander zeggen:” Wat bad je goed! “En de andere zegt:” Ik? Ik was in een droogte niet mogelijk! Dit bemoedigt je, het is fantastisch! Dat geeft de Heilige Geest. Omdat we anders compleet ontmoedigd zouden raken. Wel… Dat moet je echt doen.

Interview op 23-05-76

En het aantal mensen dat niet in stilte bidt. Waarom ? Omdat ze op het laatste moment moe zijn, kijken ze in een tijdschrift en dan verliezen ze tijd. Als er een zusje naast je zit dat zegt: “Hé, je half uurtje! Ga je half uurtje doen! De ander doet meteen zijn half uur. Er is een vingerknipje… dat hem tot gebed aanzet.

Gemeenschapsweekend 01/04/79

We zijn echt verwikkeld in een meedogenloze strijd en de demon probeert, door secundaire oorzaken, altijd aan ons te knabbelen … hij knabbelt aan onze tijd. [Tijd] is wat we de Heer kunnen aanbieden. Het is dus belangrijk dat we precies kunnen zien hoe we dingen kunnen veranderen om vooruit te komen.

Week-end communautaire 01/04/79

Zoals de heilige Franciscus van Sales zei (tegen een van zijn vrienden die bisschop werd): “Aanbid een uur. “En, zei de ander:” Maar ik heb het erg druk! – Nou, precies, dan aanbid je twee uur. “


Dat is het, merkt Pierre op, maar het is duidelijk. Hoe drukker je het hebt, hoe meer je te zeggen hebt: “eerst en vooral”. Je bidt tot de Heer, je ziet je schema en je zegt: “Maar er zijn geen mogelijkheden.” Dus we zeggen: “Begin opnieuw! “. En je zult zeggen: “Maar dat is er, dus ik kan dat weglaten, ik kan dat weglaten …” En met zijn humor: “En dan heb ik eindelijk mijn twee uur en begin ik met mijn twee uur” – nou, het is een uur, niet vanaf het begin pushen! Maar … het is als je een heel, heel druk man bent !!! … (Bidden), is tijd winnen.

Retraite van de Broederschap van Jezus 30-31/12/77

Jullie zijn erg geprogrammeerde mensen: je hebt de hele dag werk, daarnaast doe je de afwas, en dan het huishouden, en dan van alles… en je neemt je uur van gebed! Alles is georganiseerd “clack clack”. Alleen als het weekend komt, “Ah! Ik heb mijn gebed niet gedaan! Dus je hebt twee dagen gerust, maar je kunt geen tijd vinden om je gebed te doen. Omdat je vakantie niet geprogrammeerd is. Als je deze zomer op vakantie gaat, […] zul je zeggen: “Ik rust en nadat ik dit heb gedaan, doe ik dat. “En” ik ga bidden. En dan ga ik wat spirituele lectuur doen en dan ga ik naar een paar vrienden met wie we serieus gaan praten. “[…] Dus we moeten ons organiseren … We zullen zeggen:” Wat ga ik doen tijdens mijn vakantie? En, wat zou ik kunnen doen om mezelf te handhaven en, meer dan mezelf te handhaven, om mezelf te verdiepen? Omdat de vakantie een goede tijd is, is het een tijd waarin we vaak kelderen.

Gemeenschapsweekend 14-15 / 06/80

Je neemt een potlood en schrijft elke week (in een notitieboekje) de tijd dat je daadwerkelijk bij Jezus bent geweest. Als je je notitieboekje niet opent, zeg je: "Wel, ik, (ik heb) elke dag gebeden". Wanneer “Ik heb net een of twee keer gebeden! »Terwijl je met je kleine geest ervan overtuigd was dat je bijna elke dag had gebeden! En je realiseert je dat de realiteit veel verder weg ligt.

Interview op 23-05-76

Het herinnert je er een beetje aan dat je je verbonden hebt tot een tijd van gebed! “Nou Heer, ik heb niet zoveel gedaan; en toen heb ik het ding ook een beetje ingekort. En toen, op de derde dag, raakte ik verstrikt in een heel belangrijk liefdadigheidsproject, en kon ik ook niet bidden. ” Zie je ! Dus, conclusie, aan het eind van de week zul je zeggen: “Ik moest elke dag bidden, ik heb maar twee, twee of drie keer gebeden! “En het is fantastisch als je dat ziet, dan zeg je:” Maar het is merkwaardig, ik dacht dat ik elke dag gebeden had! “

Gemeenschapsweekend 21-06-81

Vaak zijn er mensen die vrijgevig zijn, maar altijd rusteloos zijn. Dus uiteindelijk, in gebed, hebben ze veel ideeën in hun hoofd. Als je overdag vredig bent, is het heel eenvoudig als je aankomt bij het gebed: je gaat in gebed en dan blijf je vredig in gebed. Als je vreselijk rusteloos bent, is het een vreselijke opgave die je doet zeggen: “Oh nee, ik moet kalm worden!”

Gemeenschapsweekend 01/04/79

Als we aan het werk zijn, als we rondrennen we zijn helemaal vol zenuwen zijn en we gaan de trap met vier treden tegelijk omhoog, als we dan voor het gebed aankomen, zijn we helemaal buiten adem, we kunnen niet meer en we stoppen minstens tien minuten van op adem komen. En die adem is niet het ritme van God, want de Heer heeft geen bonzend hart. Dus je ziet, we missen het punt. Het kost tijd om jezelf terug te vinden en het was eenvoudiger om niet te verdwalen! Als we in het centrum [in het hart] waren gebleven, bevinden we ons natuurlijk in gebed omdat we bij de Heer zijn gebleven.

gemeenschapsweekend Voorjaar 79

Ons levensritme is het ritme van het Hart van Jezus en het ritme van het Hart van Maria. Dus op dat moment ontspannen we, we zijn heel blij en heel ontspannen en tegelijkertijd erg geconcentreerd. We raken niet opgewonden, we hoeven ons vervolgens niet te concentreren omdat we niet opgewonden waren, omdat we bij Hem zijn. Dat maakt het eenvoudig, we zijn bij Hem en dat maakt ons leven eenvoudig.
Als we dit levensritme niet hebben, hebben we moeite met bidden. Weet je, we zeggen: “Ik, ik ben in een periode van woestijn, ik heb beproevingen, het is prachtig, ik zuiver mezelf. In feite reinigt de Heer helemaal niets; het is omdat we helemaal niet naar de Heer luisteren! Het is dus duidelijk dat als we in gebed zijn, we droog, droog, droog zijn. Het is heel belangrijk om zich in de gesteldheid te brengen die nodig is om echt bij de Heer te zijn .

gemeenschapsweekend Voorjaar 79

Het nemen van dit ritme in de Heer vereist dat we een soort gestrengheid hebben. Het woord gestrengheid moet ons niet bang maken, want het is geen rigorisme; het heeft er niets mee te maken. Maar gestrengheid is het tegenovergestelde van onzorgvuldigheid.

Gemeenschapsweekend 01/04/79

Het is duidelijk dat we echt een tijdschema moeten hebben … een tijdschema dat flexibel genoeg is, maar waarmee we toch referentie-punten kunnen hebben en kunnen zeggen: “Heer, ik doe dit voor u. “

Gemeenschapsweekend 01/04/79

Het is belangrijk dat we zien, terwijl we ons realiseren hoe essentieel de Drie-eenheid is, met welke Persoon meer in het bijzonder de Heer ons in persoonlijke relatie brengt. Echt, dit is enorm belangrijk. We kunnen in relatie staan met de Drie, maar er is vaak één Persoon meer in het bijzonder, met wie we voelen dat we in diepere eenheid zijn.

“ Emmanuel ” weekend 26/10/75

Je weet dat Silouane zei dat de monnik degene is die bidt voor de hele wereld. Je vraagt je af waar een monnik toe dient ! Het is duidelijk dat als de monnik bidt als een bliksemafleider voor de hele wereld, dat,dat nuttig is. Wel wij kunnen hetzelfde doen, maar samen en met de Heilige Geest.

Interview op 23-05-76

Le Seigneur se cache pour qu’on l’aime davantage.

“ Emmanuel ” weekend 25-26 / 10/75 zaterdag 25/10/75

Je zegt dat je in een droge periode zit. […] Welnu, als we bij Jezus zijn die lijdt, lijden wij ook, begrijp je. En we voelen de droogte niet echt! Of het is een geestelijke droogte die werkelijk door God is gegeven. Dus dan zitten we er echt in……we klampen ons vast aan de Heer

Broederschap Retraite78 augustus. 08/09/78 Ochtend

Voed je gebed

Hoe wil je een gebed hebben, dat diep en spiritueel is, als je geen boeken over spiritualiteit leest, als je niet de Griekse vaders leest?! – Ik zeg je niet om ze in het Grieks te lezen, natuurlijk! Maar om ze echt te lezen. Jullie moet je gebed voeden: als je een uur van stil gebed hebt, nou ja, heb dan nog een half uur extra!

gemeenschapsweekend Voorjaar 79

Om Hem (Christus) te kennen, om Zijn stem te horen die de stem is van een persoon die je ontmoet, moet je de evangelies lezen, herlezen en overwegen, dat wil zeggen onophoudelijk herlezen, proberen te begrijpen wat er achter de menselijke woorden steekt, die woorden die woorden van leven zijn: dat wil zeggen dat ze onmiddellijk verwerkelijken, bewerken wat ze zeggen en betekenen …
Die teksten (van het evangelie), je zult ze wellicht gretig lezen, met smaak er kennis van nemen om de geheimen van liefde van de persoonlijkheid van Jezus te kennen, om zijn psychologie te begrijpen, om Hem beter te leren kennen en om beter van Hem te houden. En als Jezus zelf, geraakt door jouw onderzoek, je soms geheimen van liefde laat ontdekken, luister dan naar Hem.

Jezus is het vleesgeworden Woord, het Woord midden in het hart: we moeten het in ons hart ontvangen.

Handgeschreven notities

Maar om zijn stem te horen, moet je hem kennen, het is een fluistering … En gaat Pierre verder :Bij In het rumoer van onze ziel en onze geest is het niet zo gemakkelijk om Hem te verstaan. Om het te horen, moet je Zijn taal leren. We moeten mediteren in het evangelie over Zijn leven, Zijn woorden … Het zijn geheimen van liefde. Om ze te begrijpen moeten we liefhebben, en daarvoor moeten we ze kennen. We moeten onze intelligentie laten werken, onze genegenheid, we moeten mediteren, dat wil zeggen een passage opnieuw nemen, die lezen en herlezen, stil zwijgen, proberen te begrijpen […] En dan op een dag, hebben al deze woorden die ik al honderd keer gehoord heb, plotseling een overweldigend effect in mij. De woorden van Jezus zijn woorden van Leven…

Handgeschreven notities

Voor degenen die zullen zeggen: “Oh! die teksten, ik ken ze, ik ken ze zelfs van buiten”, zou ik zeggen: “Je bent heel gelukkig als je ze uit je hoofd kent, want dan kun je ze elke dag herhalen, en beetje bij beetje, erop kauwen en ze eten. Misschien komt het zo een beetje in je hart. Dus deze teksten die jullie goed kennen omdat het de Schrift is, geniet ervan, geniet er met volle teugen van. Degenen die ze minder kennen, nou, ze zijn erg blij om ze te leren kennen; maar degenen die ze kennen, genieten ervan, genieten er met volle teugen van.

“ Emmanuel ” weekend 25-26 / 10/75 zaterdag 25/10/75

” Wie zijn mijn broeders? »Bij een grote bijeenkomst – omdat Hij sprak, moest je Hem zo nodig zien! – zei Jezus: “Zie hier mijn broeders: hij die naar het Woord van God luistert en het bewaart. Ah! het is fantastisch, maar je moet het echt geloven!

Retraite van de Broederschap van Jezus 30-31/12/77

We moeten echt alles doen om onze intelligentie te voeden en ons gebed te voeden. Sommige mensen verwijten zichzelf dat ze een periode van droogte zijn gekomen. Je was een jaar of twee in de zevende hemelen en vervolgens zeg je: “Het is merkwaardig, nu voel ik niets…” Je antwoordt: “Het is heel goed, je leeft in het geloof. ” Goed! Maar om in geloof te leven, moet je vast voedsel kunnen hebben waarop je kunt steunen om in het stille gebed te kunnen volharden. En dat is de reden waarom deze commentaren, deze theologische studie van de Schrift echt zo belangrijk is, omdat je pagina’s van de Schrift herleest, maar niet alleen herlees je ze, maar je herleest ze terwijl je voelt dat die of die [kerk]Vader, of die en die heilige tijdens deze 2000 jaar gebeden hebben over die of die passage, alle verlichtingen die ze hadden in gebed. Zodat je voedsel hebt dat bij je past en waaraan je veel hebt. Dit is het wezenlijke. Alle geestelijke begeleiders zeggen het: “Als je een uur bidt, moet je een half uur geestelijke lezing doen. »Nou een geestelijke lezing is altijd een beetje vermoeiend, een beetje saai, we hebben het erg druk. Maar als je hier naar de lessen komt en dan zegt de leraar tegen je: “Lees dit boek of dat stuk”, je bent een beetje gedwongen om het te doen, […] maar het helpt je om vooruit te komen en je intelligentie en je geest te voeden.

gemeenschapsweekend 22-09-1979

Lofprijzing

Nous allons terminer dans la louange parce qu’Il nous veut là. On loue le Seigneur pour sa Miséricorde et son Amour, pour la gratuité de cet Amour qui nous donne de nous aimer entre nous et de pouvoir nous aider pour nous sanctifier, et puis arriver tous là-haut, ensemble ! Amen, Alléluia !

gemeenschapsweekend 17-18 / 05/80

Ik weet niet of je op de hoogte bent, maar in principe moeten we naar de Hemel. Dus als je met je twee koffers voor Sint-Pieter arriveert en je bent geblokkeerd, zodat je niet kunt lofprijzen, zal hij tegen je zeggen: “Maar mijn arme oude man, hoe wil je dat ik je binnen laat? Iedereen prijst, iedereen zingt […] en dan applaudisseren we; dus, als je blijft als een blok ijs, is het niet mogelijk! We hebben dus niet veel tijd op aarde om te leren lofprijzen! “

Pinksterbijeenkomst voor eenheid in Lyon 28-30 / 05/77

Lofprijzen als alles goed gaat, is eenvoudig, iedereen kan het. Maar als je pijn hebt, tandpijn of ontstekingen hebt, is dat niet zo gemakkelijk. Maar als je niet begint met oefenen als het gemakkelijk is, hoe ga je het dan doen als het moeilijk is? Dat is gezond verstand!

Pinksterbijeenkomst voor eenheid in Lyon 28-30 / 05/77

Sommigen zeggen: “Kijk, ik loof wanneer ik wil loven, ik ga mezelf niet forceren Gods lof te prijzen. Het is belachelijk om jezelf te forceren. “Dan antwoord ik: ”Maar het is niet de moeite waard om jezelf te forceren, alleen je moet je wil activeren. De waarheid, en dat is het belangrijkste, is dat lofprijzing ons in staat stelt de goddelijke deugden uit te oefenen

Pinksterbijeenkomst voor eenheid in Lyon 28-30 / 05/77

Als we in het groot prijzen … als we met velen zijn, dat maakt een van die krachten los, daar voelen we de heerlijkheid van de Heer, met al deze broeders samen die bidden en de Heer prijzen.


We geloven adat je all in de hemel bent! Dat is geweldig! […] Ik dacht niet dat de Heer glorie nodig had; er zijn zoveel mensen op aarde die de glorie zoeken! En ik begreep dat het niet die glorie is. Het is echt de liefde, het is buitengewoon. Dus we zijn zo blij om Hem in Zijn glorie te zien! Hij is zo vernederd door ons lijden dat we echt blij zijn! Maar dan moeten we er vooral in geloven.

Retraite van de Broederschap van Jezus 31/12/79

Gebed in tongen

Ik zag toen dat teder gebed me klanken deed zeggen die veel dichter bij BA-BA lagen, de liefdevolle woorden van een klein kind dat Papppa (Abba) probeert te zeggen. Hoe blij maakte dit gebed in tongen mij. Hoe gaf het mij zin om in tongen te zingen. Ten slotte bracht het me op alle uren van de dag in vereniging met God, zo diende het mij zoals het Jezus-gebed maar met veel meer gemak en zonder terughoudendheid.


Ik ben van plan dit te doen wanneer ik het risico loop verstrooid te worden in de metro en ik ben er vrij zeker van dat het me gewoon weer in een vredige vereniging met Jezus en Zijn goddelijke Geest zal brengen.

Brief n ° 8 aan Françou Malcor 1973

“Vous savez, l’histoire du chant en langues, quand on dit « ça ne sert à rien » … l’efficacité !… Ça sert beaucoup parce qu’on communique avec Là-haut. Et pendant ce temps les autres n’y comprennent rien, c’est excessivement important !

Vous voyez, par exemple, en prison, on a remarqué que lorsqu’ils voulaient faire du lavage de cerveau, les types se mettaient à chanter en langues. Ils n’ont jamais pu les bloquer parce que ça dépassait le « système ». Et voilà, il n’a pas de prise là-dessus.”

Retraite van de Broederschap van Jezus 30-31/12/77