Evangelisatie en dienstbaarheid aan de Kerk

Gods liefde steekt ons hart zo in brand dat we die liefde naar anderen willen overbrengen. Dat is heel de geest van Pinksteren: een uitstorting van de Geest die moet voortduren tot aan de komst van onze enige Heer en Meester en Vriend.

Brief aan Françou Malcor 6/8/72

7 MINUTEN

Evangeliseren, het Evangelie verkondigen: als christenen hebben we ons in dienst gesteld van de Kerk en van de missie.

De missie was voor Pierre Goursat iets wat essentieel is. Hij zei dat “wanneer jullie anderen evangeliseren kom je zelf geëvangeliseerd weer thuis. Je hebt je hart geopend, het lijden en de honger naar de Heer gezien van die mensen opstraat, die van niets weten. Daarom willen jullie maar één ding: evangeliseren”.

Hoe krijg je dan, in de leerschool van Pierre Goursat, die drang om te evangeliseren? Wat betekent het missionaris te zijn? Hoe kun je die roep om het Evangelie te verkondigen beantwoorden en op die manier zelf een weg naar bekering opgaan?

Laten we Jezus vragen om heel eenvoudig, heel klein te zijn, en voor Hem te getuigen. Hij gaat in ons hart een mooi vuur aansteken om overal zijn boodschap te brengen.

Eerste zomersessie in Paray-le-Monial 16/7//5

podcast

Verdere informatie

Om te onthouden

De Geest van Pinksteren

Wij hebben een geest van Pinksteren ontvangen. Het is een geest van kracht en vrijmoedigheid die ons ertoe aanzet om het goede nieuws van het evangelie aan de wereld te verkondigen. Laten we ons daarom met Maria in de school van de apostelen voegen. Nadat ze de Heilige Geest hadden ontvangen, kwamen ze uit de Bovenzaal om te evangeliseren!

Overal evangeliseren

"Gaat dus en maak alle volkeren tot mijn leerlingen” Matteüs 28:19. "Evangeliseren is een algehele verplichting", zei Pierre Goursat! Er is geen tekort aan mogelijkheden om te evangeliseren! Als we willen evangeliseren, zal de Heer ons de kansen geven: de mensen die we ontmoeten, buren, handelaren... Het moeilijkste is om aan de slag te gaan; langzamerhand wordt het een gewoonte! Vraag aan anderen hoe zij het doen!

Evangeliseer zonder te verwachten

We kunnen veel goede redenen vinden om niet meteen te evangeliseren, zoals bijvoorbeeld onvoldoende gevormd zijn! Petrus en Paulus hebben niet gewacht totdat ze volmaakt waren. De urgentie blijft dezelfde als in de tijd van de apostelen! Laten we God vragen om vrijmoedigheid en gelegenheden om Zijn naam te verkondigen. “Als ze zwijgen, zullen de stenen schreeuwen.” Lucas 19:40.

De kerk dienen

De grote missie van de Kerk is evangelisatie. Door te evangeliseren nemen we deel aan deze missie. Om deze missie uit te voeren en voor onze heiliging heeft de Heer de Kerk schatten gegeven, zoals de sacramenten. Pierre zei graag: "Als we de Kerk gehoorzamen, hebben we alle schatten van de Kerk!" Wie kan zulke schatten weigeren?

In de praktijk zijn wij een gemeenschap van dienstverlening, dus we zijn er niet om in te slapen ,maar integendeel om wakker te worden! Dus als de Heer ons laat groeien, dan is dat ook omdat Hij ons vraagt om echt wat te doen. En het is duidelijk dat Hij op het ogenblik steeds meer diensten van ons vraagt…Dus het is belangrijk dat we met veel mensen naar de Heer kunnen luisteren. We moeten niet alleen maar talrijk zijn…maar we moeten ook steeds meer innerlijke mensen zijn. Daarom is het nodig dat we echt steeds meer gaan bidden, dat we steeds meer in aanbidding zijn, dat we de Heer echt vragen om Hem te kunnen dienen want de Heer heeft haast […] En we hebben maar weinig tijd om wat te doen. Dus we moeten voor onze activiteiten met steeds meer mensen zijn, steeds meer dienstbaar zij en steeds meer verenigd zijn in gebed.

Inleiding op getuigenis over bedevaart Heilig Land, gemeenschapsweekend 14/10/79

In de praktijk zijn wij een gemeenschap van dienstverlening, dus we zijn er niet om in te slapen ,maar integendeel om wakker te worden! Dus als de Heer ons laat groeien, dan is dat ook omdat Hij ons vraagt om echt wat te doen. En het is duidelijk dat Hij op het ogenblik steeds meer diensten van ons vraagt…Dus het is belangrijk dat we met veel mensen naar de Heer kunnen luisteren. We moeten niet alleen maar talrijk zijn…maar we moeten ook steeds meer innerlijke mensen zijn. Daarom is het nodig dat we echt steeds meer gaan bidden, dat we steeds meer in aanbidding zijn, dat we de Heer echt vragen om Hem te kunnen dienen want de Heer heeft haast […] En we hebben maar weinig tijd om wat te doen. Dus we moeten voor onze activiteiten met steeds meer mensen zijn, steeds meer dienstbaar zij en steeds meer verenigd zijn in gebed.

Inleiding op getuigenis over bedevaart Heilig Land, gemeenschapsweekend 14/10/79