Onderrichten van Pierre Goursat
over evangelisatie

Evangeliseren

Dit weekend vond plaats in Neuilly. In dit onderricht spreekt Pierre Goursat over de relatie met de Kerk.

Evangeliseren

Pater Albert-Marie de Monléon leidde deze woorden van Pierre Goursat zo in : “Laten we een ogenblik bidden voor Pierre die tot ons zal spreken over deze geest van Pinksteren die hem zo na aan het hart ligt. Laten we bidden terwijl hij tot ons spreekt dat we echt aangeraakt en vervuld zullen worden met de Geest om de naam van Jezus aan te kondigen. »