Jezelf plaatsen in de school van de Harten van Jezus en Maria

De weg van de Heer, dat is Jezus, zachtmoedig en nederig van hart. Die weg is buitengewoon. Als we zachtmoedig en nederig van hart zijn, zal hij ons hart zachtjes doorboren. En we zullen stromen levend water van mededogen ontvangen. En we worden meegenomen naar het eeuwige leven.

Retraite Broederschap van Jezus 30-31/12/77

7 MINUTEN

Pierre Goursat ontdekte het Hart van Jezus en zag het als de bron van Gods Liefde. Voortdurend nodigde hij ons uit om in de leerschool te gaan van het Hart van Jezus en om dat “nederige en zachtmoedige” hart binnen te gaan, dat brandt van de liefde van Christus.

De liefde voor de Maagd Maria “model van zuiverheid en nederigheid” was ook één van de pijlers waarop zijn leven was gebouwd.

Voor Pierre Goursat waren het Hart van Jezus en het Hart van Maria op intieme wijze met elkaar verenigd, zodat ze samen slechts één hart vormden. Laten we dan samen met Pierre het mysterie binnengaan van het Onbevlekt Hart van Maria dat met het Hart van Jezus is verenigd, laten we ons bekeren in de leerschool van het hart van Jezus en Maria en laten we de ongelofelijke schatten van die twee harten ontdekken.

We Zijn in Paray-le-Monial, dichtbij het Hart van Jezus, en op deze plek is het, dat we echt moeten vragen en afsmeken dat we het charisma van de charisma’s mogen krijgen: dat is de liefde. En dat de Heer echt ons hart in brand moge steken.

Ontmoeting franstalig Afrika, Paray-le-Monial 12-15/7/79

podcast

Verdere informatie

Om te onthouden

Een hart dat zacht en nederig is

God wil ons hart van steen veranderen en ons een zacht en nederig hart geven. Dat we ons laten raken door de zachtmoedigheid en nederigheid van Jezus die altijd op Zijn Vader is gericht!

Een hart brandend van liefde

Als we meer en meer het Hart van Jezus binnengaan, zullen we geleidelijk meer ontspannen, vertrouwvol en vervuld worden met het vuur van Zijn Liefde!

Paray-le-Monial

In Paray-le-Monial verscheen Jezus aan de heilige Margaretha Maria en toonde haar Zijn Hart brandend van liefde. Sindsdien is Paray een speciale plaats van genade, liefde en vrede. Kom naar Paray om deze genade te ontvangen!

Maria onze Moeder

Op het kruis vertrouwde Jezus de heilige Johannes toe aan Maria, zijn moeder. Sindsdien is ze een moeder voor ons allemaal. Zij baart ons, zij leidt ons, zij beschermt ons. Vertrouw jezelf toe aan Maria, zij zal je naar haar Zoon leiden!

Wij die broers en zussen van Jezus zijn, we worden net als kleine kindjes van Maria. Dat geeft ons die genade van overgave als die van een kind in de handen van Maria. Want Maria ontvangt ons als een moeder. Zij ontvangt ons als zoon in haar schoot. We moeten leven in overgave, net zoals kinderen.

Gemeenschapsweekend bij Barcelona 29/5/88

Wij die broers en zussen van Jezus zijn, we worden net als kleine kindjes van Maria. Dat geeft ons die genade van overgave als die van een kind in de handen van Maria. Want Maria ontvangt ons als een moeder. Zij ontvangt ons als zoon in haar schoot. We moeten leven in overgave, net zoals kinderen.

Gemeenschapsweekend bij Barcelona 29/5/88