Enige uitspraken van Pierre
over het hart van Jezus en Maria

Hart van Jezus

Dat is geen devotie, het Heilig Hart. Het is de essentie van Gods Liefde : Zozeer heeft God de wereld liefgehad dat hij zijn eigen Zoon heeft gegeven om de wereld te redden. Het is echt dit mysterie van de liefde die is geopenbaard…

Eerste zomersssie in Paray-le-Monial 16/07/1975

In mijn jeugd heb ik nogal wat verwondingen opgelopen en ik was vreselijk bang voor het Kruis…In mijn kerk van l’église Saint-Philippe (du Roule) had je twee altaren, een van het Kruis en een van het Heilig Hart. (ergens anders, in 1988 zegt hijj : ik vluchtte naar het altaar van het Heilig Hart).

Ik zei bij mijzelf : »Zoiets als dat Kruis is toch iets verschrikkelijks. Hoe kunnen de mensen dat accepteren ? Het is een schandaal, het is verschrikkelijk… » En het Hart van Jezus dat is een Hart dat straalt. Er was geen bloed. Het was licht, het was vuur […] Met Hem was ik in vrede, Hij zette me neer in de vrede van zijn Hart en waar ik me bevond was vertrouwen en vrede.

Retraite van de Broederschap van Jezus 08/1979

Het is met het hart van Jezus dat je alle leed van de wereld draagt. Dan dragen we met hem mee, dat is het belangrijkste moment van ons leven.

« Emmanuel » week-end in Gentilly 19-20/01/1975

Ik was best wel gesteld op de H. Bonaventurs. Met hem en met de H.Augustinus heb k me bekeerd. Daarna ben ik met hem verder gegaan in mijn bekering door « de Belijdenissen » te lezen. De leer van Augustinus, zijn intuitieve benadering ging goed samen met de H. Bonaventura, en daarna met het Hart van Jezus.

Interview door Jean-Marc en Françou Morin in Saint-Maurice 5-8/08/1988

Ik wou bij hen bliven em tegelijk zei ik tegen mezelf : « Als ik stik kunnen ze niet slapen. » En ik zei : « Heer, wat moet ik doen ? » en de Heer zei : »Wees maar niet ongerust. » En ik ontving dit Woord: »Ik blijf bij jullie alle dagen tot aan het einde van de wereld.» Dat voelde ik toen met zulk een kracht ! Ik voelde dat Hij bij mij was. Het was tijdens de oorlog, iedereen was geïsoleerd, maar ik voelde dat ik bij Hem was. Wel, jullie hebben het meegemaaktt : in moeilijke momenten is Hij er, is Hij aanwezig. En daar komt Maria nog bij !

Retraite van de Broederschap van Jezus 09/08/1978

De kleine Theresia zegt : Als je in het hart bent, heb je alles. Wel, dat is het wat de Heer van ons vraagt. Men spreekt alsmaar van het doorstoken Hart van Jezus, maar ik wou dat jullie je zouden herinneren dat het in essentie verbonden is met Pinksteren, wanneer Petrus met de kracht van de Geest naar buiten gaat en zo begint te spreken: »deze Jezus die u gekruisigd hebt, – die wij gekruisigd hebben -is door God tot Heer en Christus gemaakt. » Door dit te horen kregen ze een doorstoken hart.

Eerste zomersessie in Paray-le-Monial 16/07/1975

Hart dat brandt van liefde

In plaats van ons hart van steen wil God zijn Hart plaatsen dat brandt van liefde, wil hij ons zijn vurige verlangen meedelen om zielen te redden…Hiervoot wil Hij ons hart aanraken met zijn Liefde, het doorsteken, het breken. Terwijl we onze eigen ellende ontdekken, treden we zijn Barmhartigheid binnen. […] In de aanbidding wil Jezus ons het mededogen van zijn Hart, de zachtheid van zijn Hart schenken. Hij breekt onze hoogmoed, onze eigengereidheid en zet ons in zijn leerschool : « Jezus, zachtmoedig en nederig van hart, maak dat ons hart lijkt op dat van U.». »

Voorbereidende notities vooreen onderricht 24/06/1980

We moeten de Heer vragen ons hart in brand te steken. We moeten in zijn Hart zijn want dat is een vurige brandhaard die op ons overslaat ! Dan branden we van liefde !

Wat u allemaal. die hier bij elkaar bent te doen staat, dat is aanbidden. Als u tijd hebt, gaat u bidden, gaat u aanbidden. […] Het doel van die aanbidding is natuurlijk eer te bewijzen aan het Lichaam en het Hart van Christus, maar het gaat er vooral om Hem te vragen ons in vuur en vlam te zetten van liefde. zodat we op onze beurt in vuur en vlam komen te staan van liefde voor onze broeders. […] Die liefde van het Hart van Jezus, die vraag je in de aanbidding en in vertrouwvol gebed . Ook al ben je een blok hout, je blijft aan de voeten van Jezus zitten en je koestert je in de zon van zijn Liefde […]! Dus alstublieft. vraag Jezus als een kind om die grote genade : je hart te laten branden van liefde om de wereld in vuur en vlam te zetten. !

Sessiie in Paray 09-21/07/1977

We moeten de Heer vragen ons hart in brand te steken. We moeten in zijn Hart zijn want dat is een vurige brandhaard die op ons overslaat : de vlam gaat erin als brandhout. Dan branden we van liefde, dat is helemaal anders !

Retraite van de Broederschap van Jezus 09/08/1978

In plaats van ons hart van steen wil God zijn Hart plaatsen dat brandt van liefde, wil hij ons zijn vurige verlangen meedelen om zielen te redden…Hiervoot wil Hij ons hart aanraken met zijn Liefde, het doorsteken, het breken. Terwijl we we onze eigen ellende ontdekken, treden we zijn Barmhartigheid binnen. […] In de aanbidding wil Jezus ons het mededogen van zijn Hart, de zachtheid van zijn Hart schenken. Hij breekt onze hoogmoed, onze eigengereidheid en zet ons in zijn leerschool : « Jezus, zachtmoedig en nederig van hart, maak dat ons hart lijkt op dat van U.». »

Voorbereidende notities voor een onderricht 24/06/1980

Als… je steeds verder zijn Hart binnentreedt raak je steeds meer ontspannen, vol vertrouwen en vol liefde.

Retraite van de Broederschap van Jezus 08/1979

De Heer houdt oneindig veel van ons, dat moet je geloven en daar moet je van leven, Daarvoor moet je meer bidden, meer tijd besteden aan gebed. Moeder Theresa (zei) :’ Wil je beter bidden, bid dan meer. » Op die manier treed je zijn Hart binnen en begrijp je zijn Barmhartigheid.

Gemeenschapsweekend 18-19/06/1977

Als we onze antennes (de goddelijke deugden) aansluiten, dan horen we de Heer die tot ons spreekt – met gekraak en met een heleboel belachelijke dingetjes- maar ondertussen is de Heer aanwezig en horen we hem… We moeten hem niet alleen horen, we moeten naar hem kuisteren en doen wat Hij zegt. En hij zegt tegen ons : »Breng verandering in je hart -of beter– : ‘Geef me je hart en ik zal het veranderen. »

Cyclus van jomgerenweekends 23-24/01/1982

Zachtmoedig en nederig Hart

Echt, de weg van de Heer dat is Jezus zachtmoedig en nederig van hart. Als we zachtmoedig en nederig van hart zijn, dan doorsteekt hij zachtjes ons hart. En we krijgen dan stromen levend water van mededogen. En we worden vervoerd naar het eeuwige leven.

Retraite van de Broederschap van Jezus 30-31/12/1977

Wat essentieel is dat is de Heer, dat is innerlijk leven, dat is aanbidding, dat is gebed. Als je niet leeft in gebed, in aanbidding, in de nederigheid en de zachtmoedigheid van het Hart van de Heer, dan heb je niets aan de rest.

Retraite van de Broederschap van Jezus 08/1979

« Heer leer ons om nederig, zachtmoedig en nederig van hart te worden, maak dat ons hart op het uwe lijkt…Dat is onze roeping. En echt, dat moet je voelen in het diepste van je hart. Dat krijg je met de genaden van de aanbidding, want in de aanbidding spreekt de Heer met ons van hart tot hart. En leert hij ons met zachtheid zoals hij deed met Maria [de zus van Martha] : zij had het beste deel gekozen !…Zonder dat we het weten zorgt de Heer ervoor dat wij het beste deel kiezen.

Retraite van de Broederschap van Jezus 30/12/1982

(Jezus) spreekt over zijn Hart dat de mensen zo heeft liefgehad en zegt tegen ons : » Dit is het geheim : leer van mij dat ik zachtmoedig en nederig van Hart ben en jullie zullen vrede voor je ziel vinden. » En als jullie op een dag niet in vrede zijn, dan zeg je bij jezelf: »Zit ik echt in de zachtmoedigheid van de sterken ? Vraag ik in mijn gebed om die zachtmoedigheid ? Vraag ik echt aan de Heer om mij zijn Geest te schenken en om zachtmoedig te zijn ? Zachtmoedig te zijn met de Liefde van Jezus ? »Want zelf kunnen we dat niet, maar met Hem kan het. En op dat moment vind je vrede, de vrede die de Heer geeft en niet de vrede die de wereld geeft. Dan herhaal je dat de hele rijd (…) Jezus geef ons dan dat geheim !

Retraite van de Broederschap van Jezus 30-31/12/1977

Hart van Jezus en aanbidding

Ik leefde van de aanbidding en mijn gebedsleven vond plaats in de Eucharistische aanbidding en bij het Heilig Hart.

Interview door Jean-Marc et Françou Morin in Saint-Maurice 5-8/08/1988

« Blijf nu bij het Hart van Christus, bemin het, leer om te worden bemind en laat je beminnen.»

Eerste zomersessie in Paray-le-Monial 16/07/1975

Die vreugde vind je echt in de aanbidding van de Eucharistie,dat is echt onze kracht. En ik zou zeggen het is onze specificiteit, want daaraan herkent men ons ; daar ben je echt in het Hart van de Heer.

Retraite van de Broederschap van Jezus 08/1979

Ik moet zeggen dat we in 1974 naar Vézelay zijn gegaan…Vézelay dat is uitstekend, dat is Maria Magdalena, dat is de bekering. Je bent daar aan de voeten van de Heer en je bekeert je. Maar na afloop zei ik : » Je bekeert je, aan de voeten van de Heer en dat is heel goed, maar er is misschien een plek die nog beter is : dat is op zijn Hart. » Dus toen zei ik : » Wel, we zouden naar Paray-le-Monial moeten gaan. Daar is trouwens een hele mooie basiliek en daar zouden we ook naartoe kunnen gaan… »

Retraite van de Broederschap van Jezus Kerstmis 82 30/12/82

Ik leefde van de aanbidding en mijn gebedsleven vond plaats in de Eucharistische aanbidding en bij het Heilig Hart.

Interview door Jean-Marc et Françou Morin in Saint-Maurice 5-8/08/1988

We zijn dus naar Paray gegaan, dat liep goed, dat liep zelfs te goed want we wisten niet meer waar we de mensen moesten onderbrengen. Dus dacht ik alsmaar : » Is het uiteindelijk absoluut noodzakelijk om in Paray te blijven ? Is het echt zo een bijzondere plek ? Waarom ? » En de Heer zei tegen ons : »Ik ben arm, ik heb arm geleefd, los het maar op, blijf op die plek. » Toen zei ik: »Het is praktisch om daar naartoe te gaan, en er geen ruimten, geen hotels, helemaal niks te hebben. Zo is het uitendelijk !! »

Retraite van de Broederschap van Jezus 30/12/1982

De genaden van Paray : dat is echt een liefdesgenade van het doorstoken Hart. En ook de genaden van vrede.

Sessiie Paray-le-Monial Werkgroep «Van gebedsgroep naar Gemeenschap » 06/07/1979

We zijn in Paray-le-Monial, dichtbij het Hart van Jezus, en het is hier dat we echt moeten bidden en smeken om hét charisma van de charisma’s te krijgen : die van de liefde. En het is echt hier dat de Heer jullie hart in brand moet steken.

Bijeenkomst Franstalig Afrika Paray-le-Monial 12-16/07/1979

Ik had gezegd dat je kon aanvoelen dat Paray-le-Monial een hoofdstad zou worden van gebed en aanbidding.

Gemeenschapsweekend 25/09/1983

Wat belangrijk is, is het hart. We zijn in Paray, we weten wat dat is. Voor de helft kennen we het Hart van Jezus, hoe hij spreekt over ziijn Hart dat de mensen zo heeft liefgehad. En hij zegt tegen ons : »Diit is het geheim : leer van mij (dat is zijn leer ) leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart en jullie zullen de vrede voor je ziel vinden ».

Retraite van de Broederschap van Jezus 30-31/12/1977

Je kunt [naar Paray] komen en nieuwe kracht opdoen bij het aanbidden van Hart op hart van de Heer […] Je moet ertoe komen om te bidden en de mensen echt te helpen zich om te vormen. En daarvoor zijn jullie zelf ook hier. Maar ook om speciaal te bidden voor bekeringen. Want de aarde is tegenwoordig koud aan het worden en Jezus is gekomen om ons op te warmen, Hij zei : » Aan het einde van de wereld, denken jullie dat er dan nog geloof zal zijn op aarde? » Hij zei :» Het hart zal koud worden, de liefde zal koud worden. » Wij zouden dank zij het Hart van Jezus de mensen langzaamaam moeten kunnen omvormen. Niet alleen in Frankrijk, maar in de hele wereld, bv in Latijns Amerika,waar ze de verering van het Heilig Hart hebben bewaard in een diepgaande devotie. We zouden dat samen met hen kunnen doen.

Retraite van de Broederschap van Jezus 30/12/1982

Je zult zeggen :’Paray dat gaat uitstekend…Jullie zijn toch maar met een paar duizend mensen ! » Maar ik voel dat hier het volk van God aanwezig is, Er zijn heel eenvoudige, heel arme mensen die een heleboel moeilijkheden en problemen hebben, maar de Heer houdt van hen. Het is zoals hij zegt: »Ik ben niet gekomen voor de rechtvaardigen maar voor de zondaars. » En het is « dit Hart dat de mensen zo heeft liefgehad» dat van hen wil houden en hen dat steeds meer wil laten begrijpen. (…) Bovendien gaat het er niet alleen om dat de mensen naar Paray toe komen, maar dat ze zich bekeren en dat er een follow-up is. Dan kun je hun een tijdschrift sturen waarin men het door het jaar heen heeft over de genaden van Paray en dat een steun is voor hun hart. Ik geloof echt dat we hen kunnen helpen. ( in die tijd had Pierre het plan om een tijdschrift te starten voor het grote publiek,« De vrienden van Jezus »)

Retraite van de Broederschap van Jezus 30/12/1982

Het Hart van Jezus verlangt werkelijk dat we naar Hem toekomten en die genaden aantreffen en Hij ons dan omvormt…Vooral in een tijdperk waarin de mensen er steeds meer een liefde op na houden die aan het afsterven is. « De liefde wordt koud » dat is precies het drama van de gezinnen. De liefde is het cement van de gezinnen ; als de liefde verdwijnt gaan de gezinnen kapot…We moeten de liefde echt terugkrijgen. Er bestaat niets beters of efficienters dan dat te vragen aan het Hart van de Heer,een brandhaard van liefde, dat de `Heer ons de liefde teruggeeft.

Gemeenschapsweekend 23/24/04/1983

In Paray heb je een voordurende uitstorting van de Geest die ontspringt aan het doorstoken Hart van de Heer. Dat is de oorzaak van de mysterieuze uitstraling van Paray-le-Monial. « in de laatste tijden zal de liefde koud worden » heeft de Heer gezegd. Daarom werd het Hart van Jezus,,die vurige brandhaard van liefde, teruggegeven aan de gezinnen ,teneinde ze te vernieuwen, ze te laten ontvlammen in Zijn Liefde.

Retraite van de Broederschap van Jezus. Pasen 1983

Je moet bidden en de Heer echt vragen dat Hij de wereld redt. Want als de wereld zuiver van hart is en een edelnoedig hart heeft,dan zal de wereld gered zijn. Paray is een mondiaal centrum. Je moet de macht en de kracht begrijpen die Hij [de Heer] in die activiteitlegt, met als gevolg dat het uitstraalt over de hele wereld. […] Hele menigten zullen komen om zich op te warmen aan het Hart van de Heer. Laten we daarom bidden, en aanbidden en danken.Maar laten we vooral de nederigheid van hart vragen voor ons allemaal.

Retraite van de Broederschap van Jezus. 30/12/1982

Marie moeder

Wij zijn broers en zussen van Jezus en daardoor worden we klene kindjes van Maria. Zoals bij een kind geeft ons dat die genade van overgave in de handen vn Maria. Aangezien Maria ons ontvangt als een moeder, ontvangt zij on als zonen en dochters in haar schoot. Als kleine kindjes moeten wij dus in overgave leven.

Gemeenschapsweekend bij Barcelona 29/05/1088

Ik geloof dat je je echt in vertrouwen kunt voelen met Maria. Met Maria leef je in vertrouwen, zij is echt onze moeder ; bij haar is alles simpel.

Retraite van de Broederschap van Jezus. 08/1979

Het is een mysterie van het moederschap.
Zij heeft ons echt met pijnen gebaard.

Gemeenschapsweekend 20/09/1981

Een heel belangrijk punt is het hebben van een moeder…Een moeder ; dat is de moeder van Emmanuel en dat is heel belangrijk. Dus met Maria gaat alls vanzelf.

Gezamenlijke « Emmanuel » dag 13/03/1976

Maria helpt ons echt enorm…Ik weet nog dat toen ik klein was, ik heel veel vertrouwen had in mijn moeder. Ik moest geopereerd worden, aan mijn blinde darm geloof ik.Mijn broertje was al eerder geopereerd en die operatie was goed gegaan .
[…] Een paar maanden later, was het niet leuk dat ik me moest laten opereren ! Men kon niet bij me aankomen met verhaaltjes als : » Het is helemaal niet erg ! » Mijn broertje was dood. En moeder had gedaan gekregen dat ze in de operatiekamer mocht komen om mijn hand vast te houden op het moment dat men mij liet inslapen. Wel. ik was toen helemaal ontspannen en nafloop zei ze : »Je drukte zelfs niet met je hand, zo ontspannen was je. » En ik antwoordde :»Zeker, want je had gezegd dat het geen pijn zou doen, en daar vertrouwde ik op. » Dus zo is dat : met Maria heb je vertrouwen, zij is echt onze moeder en dan is
alles simpel.

Retraite van de Broederschap van Jezus 08/1979

Het is belangrijk om een moeder te hebben. Maria, dat is de moeder van Emmanuel.

Gezamenlijke « Emmanuel » dag 13/03/1976

Wij die door de H. Geest bij Jezus en Maria horen. wij worden als kleine kinderen van Maria. Aangezien Maria ons ontvangt als een moeder, ontvangt zij ons als zonen en dochters in haar schoot. […] en Pierre gaat verder : We moeten als een fœtus in de schoot van Maria zijn. In de schoot van Maria leven we van haar bloed.

Gemeenschapsweekend bij Barcelona 29/05/1988

De Heer vraagt ons heel simpel te zijn. Johannes was heel simpel. En je ziet dat Johannes Jezus tot aan het einde heeft gevolgd! Hij was bij het kruis ,hij had geen problemen met de wachters, ze hebben hem niet weggestuurd. Hij was bij Jezus en bij zijn Moeder. Het geheim van Johannes, dat was zijn Moeder, de Moeder van Jezus. Hij is Maria gevolgd, [hij] de leerling die Jezus liefhad, die de stoot met de lans in zijn Hart had gezien. Hij is de enige die getuigt van de Geest, van het water en het bloed. En Jezus gaf Maria aan Johannes.

Retraite van de Broederschap van Jezus 12/1980

De Heer zegt tegen ons : »Jullie zullen het Rijk der hemelen niet binnengaan, als jullie niet opnieuw kleine kinderen worden ! Dus we moeten gewoon opnieuw kleine kinderen worden ! Wat doen kleine kinderen ? Wel, ze luisteren naar hun moeder. Wij hebben een moeder die de Heer ons heeft gegeven.[…] En als we naar haar luisteren, wordt alles veel eenvoudiger. […] Omdat wij kleine kinderen zijn, zijn wij mensen die geloven dat voor God alles mogelijk is, op voorwaarde dat we bij Hem blijven horen en dat we echt naar de Heer en naar Maria bliven luisteren. Want op dat moment is voor ons alles mogelijk !

Gemeenschapsweekend Lente 1979

Nederigheid van Maria

Marie est très importante pour nous, car c’est un modèle d’humilité, de pureté et d’humilité.

Gemeenschapsweekend 14-15/06/1980

U (Maria) bent de triomf van de nederigheid. Hoe kan men bij Jezus komen zonder nederigheid ?

Gebed rond 1973

Maria ! Maria is de nederigheid zelve zij is de zuiverheid zelve. Dus als we iets aan Maria vragen, helpt zij ons. Maar je moet het haar wel vragen ! En dan ben je geborgen in de mantel van Maria en kom je de hele wereld door.

Retraite van de Broederschap van Jezus 24/07/1983

Maria gids en bescherming

Door Maria zijn we zeker van de overwinning. Dus als we op Maria steunen, hebben we niets te vrezen. We weten dat de Heer met ons is en dat Maria er is om ons te beschermen.

Gemeenschapsweekend 15/03/1980

Maria is echt de hoedster van de Gemeenschap. Zij is onze mantel, met haar zijn we beschermd

Retraite van de Broederschap van Jezus Augustus 78

Als de duivel me wil aanvallen
is er maar één remedie, dat is Maria.

Gemeenschapsweekend 24-25/11/1984

We voelen het allemaal, zij is op de achtergrond aanwezig bij alles wat we meemaken… Zij is onze mantel, we zijn beschermd !

Retraite van de Broederschap van Jezus Augustus 78 10/08/1978

Het is Maria die de Gemeenschap opbouwt, en zij behoedt haar.

Retraite van de Broederschap van Jezus 10/08/1978

Bijvoorbeeld, als je ongerust begint te worden, stop je een moment en bid je een Weesgegroet ; je zegt tegen Maria : » Luister, help me, want ik kom er niet uit. »

Gemeenschapsweekend 01/04/1979

Echt, Maria helpt ons enorm […] In Maria kun je echt vertrouwen hebben. Als je je overgeeft als een kleintje, wel, dan is er geen probleem !

Retraite van de Broederschap van Jezus 09/08/78

Maria, dat is van levensbelang !
Ja, zo is het, van levensbelang.

Retraite van de Broederschap van Jezus 09/08/1978

« Ik kreeg van binnen een heel duidelijk woord dat van de Heilige Maagd kwam : « Wees gerust, je bent gered. » Het was heel duidelijk en ik kon er niet aan twijfelen. »

Getuigenis opgetekend door Bernard Peyrous Juii 1986

Met Maria gaat alles met gemak. Zonder haar gaan we ons hard maken met een geest van wilskracht en dat werkt niet.

Gemeenschapsweekend bij Barcelona 29/05/1988

Je hebt vaak heel arme, heel simpele mensen die een vitale liefde hebben. Ze zitten zo vast aan de Heilige Maagd, ze leven zo met haar, wel, ze leven van haar en ze leven zoals zij. Want als de Heilige Maagd aanwezig is, dan is het beste middel dat dat niet hinderlijk wordt, om net zo te bewegen zoals Maria. Anders zien we er niet goed uit, dan zijn we gegeneerd. Als we precies zo doen als zij, wel, dan is alles eenvoudig.

Retraite van de Broederschap van Jezus 09/08/1978

Maria zegt tegen ons : » Ik ga met jullie mee, ik breng jullie naar het Kruis. Maar ik blijf bij jullie ; ik blijf bij jullie. Het gaat erom dat je daar bent.

Retraite van de Broederschap van Jezus 09/08/1978

Maria draagt ons de hele tijd. Zij kent al het leed, ze kent het allemaal ; zij wil ons sterk maken, ons troosten, ons helpen.

Getuigenis opgetekend door Bernard Peyrous Juii 1986

Als je je gekweld afvraagt « Mijn God, hoe moet ik dat doen ?’ dan zeg je tegen jezelf : »Luister, Maria is er en ze zorgt voor alles. »

Retraite van de Broederschap van Jezus 08/1979

Marie mededogen

Alors, conseille Pierre, surtout, ce qu’il faut demander au Seigneur, ce n’est pas lui dire tout le temps : « Ah ! Seigneur enlève-moi tel péché », mais que le Seigneur vous brûle, qu’Il vous transforme, qu’Il vous donne une âme pour compatir avec Marie.

Onderhoud op 23/05/1976

Het model van compassie, dat hebben we in Maria. Alleen Maria kan ons dat leren.

Gezamenlijke « Emmanuel » dag 13/03/1976

Om een geest van compassie te hebben, moet je hart doorstoken zijn…Dat krijgen we niet uit onszelf, je moet het vragen aan Maria, dat je echt een doorstoken hart zou mogen hebben…

Gezamenlijke « Emmanuel » dag 13/03/1976

Maria bestrijdt de duivel

Als de duivel me wil aanvallen, dan is er een remedie : dat is Maria.

Gemeenschapsweekend24-25/11/1984

Als we de Heige Geest aanroepen, dan zijn we zeker overwinnaars, en we zijn overwinnaars door toedoen van Maria. Je antwoord is : » Maar wat heeft Maria daarmee te maken ? Je hebt de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, waar hebben we Maria voor nodig ? ‘Ja, maar we vergeten dat de duivel bestaat…En God heeft een kind genomen, het meest nederige onder de schepsels en het meest prachtige door haar nederigheid, om koningin van hemel en aarde te worden en om de duivel dat vuile schepselbeest, de baas te worden. Samen met de engelen, maar de engelen staan onder het bevel van Maria ! Dus wat we ook vragen aan Maria en aan de Drieëenheid, als we steunen op Maria, dan hebben we niets te vrezen.
Want het gaat bovendien om een moederlijke genade en zij zorgt voor ons met de grootste fijngvoeligheid en met het hart van een moeder.

Gemeenschapsweekend15/03/1980

Maria dat is een leger in slagorde als je in het geloof staat.

Interview door Jean-Marc et Françou Morin in Saint-Maurice 5-8/08/1988

Iemand die helemaal buitengewoon is, dat is Maria. Van Maria heeft de duivel een vreselijke schrik, een panische angst.

Gemeenschapsweekend30-31/05/1981

Wij moeten Gods liefde verkondigen aan de wereld. Die liefde ondervindt miskenning en misprijzen. Wij moeten haar verkondigen. Zodoende hebben we een spiritueel gevecht voor de boeg. want Satan zal alles tegen ons in het werk stellen. Maar Maria zal ons beschermen. Dus we hoeven helemaal niet bang te zijn.

Retraite van de Broederschap van Jezus Pasen 1978

Over een paar jaar krijgen we zeker vervolgingen ; het is duidelijk dat het er aankomt. Als je je dan ongerust afvraagt : » Mijn God, wat moet ik doen ? » dan zeg je : »Maria zal er zijn en zij zorgt voor alles. »

Retraite van de Broederschap van Jezus 08/1979

Het is duidelijk dat wij steeds meer een strijd moeten leveren op werelwijde schaal. Het is echt een gevecht met de draak. Het is de vrouw en de draak : het is Maria die vecht met de draak, en die met hem vecht in de hele wereld.

Gemeenschapsweekend 12/05/1979

Maria houdt zich bezig met de aanvallen van de duivel ; en dat doet ze goed. Wij moeten ons vooral bezig houden met onze geestelijke verdieping.

Gemeenschapsweekend 23/24/04/1983

Een enkel hart Jezus en Maria

Ons levensrythme dat is het rythme van het Hart van Jezus en het rythme van het hart van Maria. Dus op dat moment verdwijnt de spanning, ben je heel blij en heel ontspannen, en tegelijk ook heel geconcenteerd.

Gemeenschapsweekend Lent 1979

Met de heilige Johannes Eudes heb ik begrepen
dat er maar één enkel Hart is « Jezus en Maria ».

Interview door Jean-Marc en Françou Morin in Saint-Maurice 5-8/08/1988

In moeilijke momenten hebben jullie allemaal die ervaring gehad : De Heer is er, hij is aanwezig, en Maria ook. Maria is er echt. Met jezus en Maria sta je er goed voor ! Het is echt buitengewoon !

Retraite van de Broederschap van Jezus Augustus 78. 09/08/1978

O Maria, ik begrijp uw hart en dat van uw zoon. Het is wonderbaarlijk ! De incarnatie van een God die een moeder heeft.

Gebed rond 1973

Maria, dat is de compassie. Dat is zij echt, want haar zoon was aan het lijden en men zegt dat de Moeder bij Hem en ook aan het lijden was. Dus dat was echt compassie : samen lijden.

Gezamenlijke « Emmanuel » dag 13/03/1976