Broederlijk leven, het sacrament van de broeders en de gemeenschap

Alleen kun je niet heilig worden. Vooral in de wereld van vandaag kom je er alleen niet uit. Je gaat onderuit als je niet samen bent met anderen.

Sessies Paray 09-21/7/77
“Van gebedsgroep naar gemeenschap”

7 MINUTEN

Broederlijk samenleven is één van de grondslagen van het christelijk leven. Wij ontvangen de genade van het broer en zus zijn en de genade van het gemeenschapsleven. Maar “broer en zus zijn” gaat niet zonder moeilijkheden. Pierre Goursat was zich daarvan bewust.

En toch: “we moeten vooruit, maar alleen komen we niet vooruit; samen daarentegen gaan we echt vooruit” zei hij.

Hoe kunnen we reageren op de uitdaging van het leven in een broederlijke “communio”? Hoe kun je de ander hartelijk liefhebben, kennen en dienen ? In alle nederigheid en in het voetspoor van Pierre Goursat: wat zijn de middelen waarmee we de schat van de broederlijke liefde kunnen ontdekken, die ons in staat stelt Christus te ontmoeten en te groeien in heiligheid ?

Het is belangrijk om links en rechts kleine diensten aan te nemen, wat er ook gevraagd wordt, want dat schept liefde, vreugde en echte [iefde binnen de Gemeenschap.

Retraite Broederschap van Jezus Pasen 82

podcast

Verdere informatie

Om te onthouden

Broederlijke ondersteuning

Het is moeilijk om in onze wereld als christen alleen te staan. Door in gemeenschap verbonden te zijn, kunnen we elkaar steunen. Laten we elkaar dragen! Samen gaan we dit bereiken!

Een gemeenschap om vanuit te kunnen handelen

Wij zijn blij om de genade van de gemeenschap te beleven. Maar Pierre Goursat zei: "Wij zijn hier niet om elkaar het hof te maken. De Heer geeft ons de genade van de gemeenschap, zodat we kunnen doorgeven wat we hebben ontvangen in een wereld die het zo hard nodig heeft!”

De liefde van de broeders

Een gemeenschap heeft weinig kans van slagen, als zij alleen op haar menselijke krachten vertrouwt. Veel dingen brengen onderling scheiding, we zijn zo verschillend! Alleen de Geest van liefde kan ons samenbrengen en sterke banden creëren die ons zullen verenigen. Laten we de Heer danken voor de gave van zijn Geest en Hem vragen om deze broederlijke liefde tussen ons te laten groeien!

Lever geen kritiek

In de wereld besteden we veel tijd aan het bekritiseren van elkaar. Als we hetzelfde doen, zal het moeilijk zijn om de liefde tussen ons te laten groeien! Laten we dus kritiek vermijden en vragen we aan Christus Zijn manier van kijken naar de ander!

Elkaar liefhebben zoals God ons heeft liefgehad, dat lijkt niet makkelijk, maar het is heel gemakkelijk als Hij ons zijn Liefde heeft gegeven. De Heilige Geest houdt van ons, en wij zijjn door Hem met elkaar verenigd, dan is het gemakkelijk! En ik kan jullie verzekeren dat wij dat hebben meegemaakt toen we een kleine gemeenschap zijn begonnen zonder goed te weten waarom we bij elkaar waren. Op bepaalde dagen…zei je tegen jezelf…”Maar wat heeft die vent met mij te maken?” En daarna zei je:”dat heb je met de Heilige Geest en het is fantastisch!”

Geneenschapsweekend 27-28/11/’76

Elkaar liefhebben zoals God ons heeft liefgehad, dat lijkt niet makkelijk, maar het is heel gemakkelijk als Hij ons zijn Liefde heeft gegeven. De Heilige Geest houdt van ons, en wij zijjn door Hem met elkaar verenigd, dan is het gemakkelijk! En ik kan jullie verzekeren dat wij dat hebben meegemaakt toen we een kleine gemeenschap zijn begonnen zonder goed te weten waarom we bij elkaar waren. Op bepaalde dagen…zei je tegen jezelf…”Maar wat heeft die vent met mij te maken?” En daarna zei je:”dat heb je met de Heilige Geest en het is fantastisch!”

Geneenschapsweekend 27-28/11/’76