Nauczanie Piotra Goursat
o ewangelizacji

Ewangelizacja

Ksiądz Albert-Marie de Monléon powiedział we wstępie do przemowy Piotra: „Pomódlmy się chwilę za Piotra, który będzie mówił o Duchu Pięćdziesiątnicy, a który to Duch tak rozpala jego serce. Módlmy się, aby te słowa do nas trafiły, abyśmy i my potrafili, napełnieni Duchem, głosić światu Dobrą Nowinę o Jezusie”.

EWANGELIZACJA

Weekend miał miejsce w Neuilly. Piotr opowiadał o relacjach z Kościołem.
Postaram się nie mówić długo, a to już jakiś progres.
Drugi progres to biskup Etchegray, który wyświęcił niedawno trzeciego diakona stałego w swojej diecezji – Marsylii.
Skoro się zaczęło, to teraz będzie już tylko « z górki ».