Nauczanie Piotra Goursat
o ewangelizacji

Ewangelizacja

Ksiądz Albert-Marie de Monléon powiedział we wstępie do przemowy Piotra: „Pomódlmy się chwilę za Piotra, który będzie mówił o Duchu Pięćdziesiątnicy, a który to Duch tak rozpala jego serce. Módlmy się, aby te słowa do nas trafiły, abyśmy i my potrafili, napełnieni Duchem, głosić światu Dobrą Nowinę o Jezusie”.