ETAP PRZYGOTOWAWCZY DO WSZCZĘCIA PROCESU

25 marca 1991

Piotr Goursat zmarł w uroczystość Zwiastowania w Wielki Poniedziałek. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 27 marca w kościele Świętej Trójcy w Paryżu.

Następnego dnia, w Wielki Czwartek, Piotr Goursat został pochowany na cmentarzu w Paray-le-Monial.

Wrzesień 2007

Rady Wspólnoty Emmanuel i Bractwa Jezusowego podejmują jednogłośną decyzję o wystąpieniu z wnioskiem o otwarcie procesu kanonizacyjnego Piotra Goursat.

22 grudnia 2007

Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych zezwala na przeniesienie jurysdykcji procesu kanonizacyjnego Piotra Goursat z diecezji Nanterre do diecezji paryskiej.

6 marca 2008

Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych wyraża nihil obstat w sprawie procesu kanonizacyjnego sługi Bożego Piotra Goursat i informuje o tym fakcie kardynała Vingt-Trois, arcybiskupa Paryża.

17 października 2008

Dominique Vermersch, moderator Wspólnoty Emmanuel, mianuje ks. Francisa Kohn’a postulatorem procesu.

8 listopada 2009

Kardynał Vingt-Trois wydaje dekret wszczynający proces kanonizacyjny sługi Bożego Piotra Goursat, nakazując otwarcie dochodzenia diecezjalnego.

18 listopada 2009

Kardynał Vingt-Trois powołuje trybunał ds. dochodzenia diecezjalnego, któremu przewodniczy jego delegat, bp Georges Soubrier, oraz komisję historyczną.

ETAP DIECEZJALNY

7 stycznia 2010

Sesja otwarcia dochodzenia diecezjalnego w kościele Świętej Trójcy w Paryżu, której przewodniczy bp Éric de Moulins-Beaufort, będący przedstawicielem kardynała André Vingt-Trois.



Członkowie trybunału ds. dochodzenia diecezjalnego wraz z notariuszami, biegłymi historykami, postulatorem i wicepostulatorką.

Od lewej do prawej: bp Xavier Rambaud, promotor sprawiedliwości, bp Georges Soubrier, delegat Episkopatu z ramienia kardynała Vingt-Trois ds. procesu kanonizacji Piotra Goursat, bp Éric de Moulins-Beaufort, biskup pomocniczy archidiecezji paryskiej, bp François Fleischmann, kanclerz diecezji paryskiej, i o. Joseph Choné, promotor procesu kanonizacyjnego.

W pierwszym rzędzie, od lewej do prawej: Jean-Paul Mordefroid, chrześniak Piotra Goursat, Martine i Hervé-Marie Catta, Dominique Vermersch, moderator Wspólnoty Emmanuel, Élisabeth Baranger i Marie-Nicole Boiteau.
ks. Francis Kohn, postulator, składa przysięgę na Biblię.

Élisabeth Baranger, wicepostulatorka, składa przysięgę na Biblię.

bp George Soubrier przewodniczy Mszy św. i wygłasza homilię po sesji otwarcia procesu kanonizacyjnego Piotra Goursat.

19 grudnia 2015

Zamknięcie dochodzenia diecezjalnego w kościele Świętej Trójcy w Paryżu.

Członkowie trybunału ds. dochodzenia ze skrzyniami zawierającymi akta dochodzenia diecezjalnego.

bp Éric de Moulins-Beaufort, przedstawiciel kardynała Vingt-Trois, przewodniczy sesji zamknięcia etapu diecezjalnego; wokół niego znajdują się bp Georges Soubrier i bp Jean-Marie Dubois, kanclerz diecezji paryskiej.

bp de Moulins-Beaufort, bp Soubrier, bp Dubois, a w głębi: Laurent Landete, moderator Wspólnoty Emmanuel, Martine Catta oraz trzej biegli historycy.
Kanclerz diecezji paryskiej oraz notariusze składają pieczęcie na skrzyniach zawierających akta dochodzenia diecezjalnego, które zostaną zawiezione do Watykanu w Rzymie.

Zapieczętowane skrzynie z dokumentami.

Msza św. dziękczynna pod przewodnictwem bpa de Moulins-Beaufort, wokół którego znajdują się bp Soubrier, ks. Dominique-Marie David, ks. Philippe Christoy, proboszcz parafii Świętej Trójcy, Bruno Pouzoullic, diakon, i ks. Francis Kohn, postulator.

bp de Moulins-Beaufort oraz Bruno Pouzoullic, ks. Francis Kohn i bp Jean-Marie Dubois, podczas Mszy św. dziękczynnej w kościele Świętej Trójcy.

Złożenie zapieczętowanych skrzyń z dokumentami do samochodu.

21 grudnia 2015

Laurent Landete, moderator Wspólnoty Emmanuel, mianuje ks. Francisa Kohna postulatorem rzymskim.

8 stycznia 2016

Postulator przekazuje akta dochodzenia diecezjalnego (około 12 000 stron) Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie.

ETAP RZYMSKI

15 listopada 2016

Otwarcie akt dochodzenia diecezjalnego w Rzymie, w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

15 listopada 2016, bp Giacomo Pappalardo, kanclerz Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, otwiera zapieczętowane skrzynie zawierające akta dochodzenia diecezjalnego, w obecności postulatora, ks. Francisa Kohna.
Kanclerz Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, bp Pappalardo z ks. Francisem Kohnem i członkami Wspólnoty Emmanuel w Rzymie, 15 listopada 2016.

2 czerwca 2017

Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych publikuje dekret potwierdzający ważność akt dochodzenia diecezjalnego.

14 lipca 2017

Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych mianuje relatora, którego zadaniem jest współpraca z postulatorem oraz zatwierdzenie sporządzonego dokumentu positio, będącego podsumowaniem życia, cnót i świętości sługi Bożego Piotra Goursat.

Październik 2017 – listopad 2020

Pisanie positio przez postulatora.

3 lutego 2021

Przekazanie positio (dokumentu liczącego 950 stron i ważącego 2,860 kg) do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, które będzie studiować 9 biegłych teologów, a następnie komisja składająca się z 14 kardynałów i biskupów, mianowanych przez Kongregację Spraw Kanonizacyjnych.

Kilka egzemplarzy positio zostaje przekazanych Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych 3 lutego 2021.
Kilka tygodni później, ks. Francis Kohn prezentuje positio członkom Wspólnoty Emmanuel w Chézelles (Francja).