Panie Jezu, prosimy Cię o beatyfikację Piotra Goursat.
Poruszony żywym pragnieniem zbawienia dusz i wielką miłością dla
Twojego Kościoła, działał z wiarą i nadzieją na rzecz odnowy duchowej i apostolskiej.
Przez jego wstawiennictwo udziel nam, Panie, łaski pełnego zaufania
Tobie, służenia Ci z hojnością i pełnienia Twojej woli.
Daj nam serce otwarte na adorację, przepełnione współodczuwaniem
dla wszystkich ludzi i rozpal nas ogniem miłości dla ewangelizacji świata.
Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Piotra Goursat prosimy Cię
żarliwie, Panie, byś obdarzył wieloma łaskami wszystkich ludzi, a
szczególnie byś wspierał ubogich i zranionych przez życie, byś
pocieszał strapionych, umacniał słabych, uzdrawiał chorych.

Polecamy Ci szczególnie….


Panie Jezu, prosimy Cię, byś wszystkim którzy są daleko od Ciebie lub
jeszcze Cię nie znają, objawił nieskończoną miłość Twojego Syna,
cichego i pokornego.

Jeśli otrzymaliście łaski za wstawiennictwem Piotra Goursat, prosimy o przesłanie swojego świadectwa poprzez formularz kontaktowy. .