Nauczania Piotra Goursat
o życiu w Duchu

Wywiad z osobami, które Piotr Goursat zaprosił, aby porozmawiać z nimi o znaczeniu Ducha Świętego i życia wspólnotowego.

Przydarzyła się nam nowa Pięćdziesiątnica! Pan chce przemienić świat. Jesteśmy teraz jak apostołowie zamknięci w Wieczerniku, mamy spokój, jest nam miło, wygodnie, spokojnie. A tymczasem Pan chce posłać nas na cały świat z Dobrą Nowiną. Aby to się stało, oczywiście musimy się zmienić, a raczej to On musi nas przemienić. Aby zmiana się dokonała, w taki sposób jak Bóg tego chce, musimy po prostu wierzyć, że jest w stanie tego dokonać (…).