Onderrichtenvan Pierre Goursat
over leven in de Geest

Lezing over de heilige Geest

Albert-Marie de Monléon leidde de lezing van Pierre Goursat in met de volgende woorden: «Laten wij een ogenblik bidden voor Pierre, die tot ons gaat spreken over deze geest van Pinksteren, die hem zo na aan het hart ligt. Laten we bidden terwijl hij tot ons spreekt, dat we werkelijk aangeraakt en vervuld mogen worden met de Geest om de naam van Jezus te verkondigen.”

Een nieuw Pinksteren komt eraan!

Gesprek met mensen die Pierre Goursat had uitgenodigd om met hen te spreken over het belang van de heilige Geest en het gemeenschapsleven.