Onderrichtenvan Pierre Goursat
over nederigheid

De weg van de Heer, dat is Jezus, zachtmoedig en nederig van hart.

Onderricht van Pierre Goursat tijdens een retraite waarin de eerste “toewijdingen” in het kader van de Broederschap van Jezus plaatsvonden. Hij legt er daarbij in het bijzonder de nadruk op hoe belangrijk de nederigheid is, en ook op het verband tussen de aanbidding en de missie.

We kunnen allemaal werken aan de glorie van God. Dan moeten we het ook echt aanpakken.

Interventie tijdens een retraite van de Broederschap van Jezus

Een boodschap van hoop wil ik aan jullie doorgeven.

Dit onderricht van Pierre Goursat is een vervolg op een bedevaart naar Alençon en Lisieux tijdens het voorafgaande Pinksterfeest. Het bevat een aantal praktische punten om de «kleine weg» van de heilige Theresia van het Kind Jezus te volgen.