Enige uitspraken van Pierre
over nederigheid

Nederigheid

Het is een kwestie van gewoonte. Het is een tweede natuur. Dan raken we eraan gewend. En je doet daden van nederigheid. Door daden van nederigheid te verrichten, zul je beetje bij beetje nederigheid verkrijgen.

Retraite van de Broederschap van Jezus 30-31/12/77

Om nederigheid te verwerven, moet men daden van nederigheid doen. En om daden van nederigheid te doen, is er vaak vernedering. Dus ons gevoel van eigenwaarde krijgt een deuk. Je moet beginnen met hele kleine dingen!

Gemeenschapsweekend 14-15/06/80

De nederige is degene die zich niet verontrust omdat hij een kind is; hij weet dat hij een Vader heeft, die almachtig is en van hem houdt. Dus we zijn rustig!

Retraite van de Broederschap van Jezus 30-31/12/77

We kunnen allemaal werken voor de glorie van God. Je moet dus echt aan de slag. Maar we zijn zo trots, we zijn zo dom op dat vlak dat we alleen maar denken aan grote dingen die de mensen waardig zijn in plaats van God waardig. Maar het is precies het tegenovergestelde!

Retraite van de Broederschap van Jezus 31/12/79

Het belangrijkste is de Heer, het is het innerlijke leven, het is aanbidding, het is gebed. Als men niet leeft in gebed, in aanbidding en in de nederigheid en zachtmoedigheid van het Hart van de Heer, dan heeft al het andere geen zin.

Retraite van de Broederschap van Jezus 03/08/79

Je begrijpt dat je nederig moet zijn. Je begrijpt dat je niets kunt doen. Als je het niet begrijpt, als je een beetje op jezelf blijft vertrouwen, ben je de klos, er is geen probleem.

Emmanuelbijeenkomst 13/03/76

Onze heerlijkheid is de genade van de Heer. We zijn arme sloebers. En hoe armer we zijn, hoe mooier het is. Omdat het ons nederigheid geeft, het maakt ons nederig; zoals Siloaan zegt: het is alleen in nederigheid dat we de Heilige Geest ontvangen. Dit is buitengewoon, het is echt de Heilige Geest … En Siloaan heeft zijn hele leven om de Heilige Geest gevraagd. En (laten we het vragen) aangezien het de enige belofte is die zeker zal worden vervuld, zo heeft de Heer gezegd! Laten we dan proberen nederig te zijn.

Retraite van de Broederschap van Jezus 31/12/79

Het zijn oprechte en nederige harten (ik weet niet of we erg nederig zijn, maar we moeten het proberen!) die het Koninkrijk van God begrijpen. De anderen, ze zijn zo groot, zo krachtig, zo sterk…

Pinksterbijeenkomst voor de eenheid in Lyon 28-30/05/77

(Jezus) spreekt over Zijn Hart dat zoveel van de mensen heeft gehouden en Hij vertelt ons: Het geheim is: leer van Mij – dit is zijn leer – dat ik zachtmoedig en nederig van Hart ben en je zult de vrede van je ziel vinden. En als je op een dag geen vrede hebt, zeg je tegen jezelf: Leef ik echt in de zachtmoedigheid van de sterken? Bid ik om deze zachtmoedigheid? Vraag ik de Heer echt om mij zijn Geest te zenden en zachtmoedig te zijn? Om zachtmoedig te zijn met de liefde van Jezus? We kunnen het dus niet zelf, maar met hem wel. En dan zullen we vrede vinden, de vrede die de Heer geeft en niet de vrede die de wereld geeft. Dus dat herhalen we de hele tijd! […] Dus, Jezus, echt, geef ons dit geheim!

Retraite van de Broederschap van Jezus 30-31/12/77

Je moet echt grote naastenliefde en grote nederigheid hebben. Het is de Heer die het ons moet geven. Daar moet je om vragen aan de voet van het Tabernakel, bij de Eucharistie. Je kunt het echt diep voelen.

Bijeenkomst van franstalig Afrika in Parayl le Monial 12-16/07/79

Het belangrijkste is niet om onze weg te kiezen, maar om de weg te nemen die de Heer ons aangeeft, aangezien Hij “de Weg, de Waarheid en het Leven” is. Dus dat is nederigheid, dat is het echt. Nederigheid is de waarheid. In waarheid zijn is het pad nemen dat de Heer ons geeft […] en niet altijd op een Jansenistische manier denken dat de moeilijkste weg de beste is. Dit is alleen de weg die de Heer van je vraagt: het is de vereniging met God.

Gemeenschapsweekend 18-19/06/77

Door daden van nederigheid te doen zul je beetje bij beetje de nederigheid verkrijgen. En zo kom je in de hemel!

Retraite van de Broederschap van Jezus 30-31/12/77

Hoe nederiger we zijn, hoe intelligenter.

Retraite van de Broederschap van Jezus 30-31/12/77

Ik denk dat de meest buitengewone lift de nederigheid is. Welnu, om nederigheid [te verwerven], moet men daden van nederigheid dat. En om daden van nederigheid te doen, zijn er vaak vernederingen. Dus ons gevoel van eigenwaarde krijgt een deuk. Dat is een beetje hinderlijk! Je moet dus met hele kleine dingen beginnen. Omdat we in dit opzicht erg gevoelig zijn. Ik heb het hier over mezelf, natuurlijk niet over u.

Gemeenschapsweekend 14-15/06/80

Hoe meer Christus werd vernederd, hoe meer wij worden vernederd, des te meer zijn we in de heerlijkheid: we zijn waarlijk in de heerlijkheid van de Heer. En als je het echt zo opvat, dan overwin je, je bent niet verslagen. Je bent alleen verslagen als je dat wilt en als je toegeeft aan de mislukking. Als je niet verslagen wilt worden, ben je niet verslagen, want de Heer is daar en Hij houdt je vast. Hij is een Persoon!

Bijeenkomst van de Broederschap van Jezus 31/12/79

Aarzel niet om te bellen, doe je daad van nederigheid! Er zijn mensen die altijd hun naaste willen helpen, maar zij willen zelf nooit geholpen worden; ze willen een geschenk geven, ze willen niet ontvangen. Het is dus heel belangrijk om arm te zijn en tegen je vriend te zeggen: “Dit is verkeerd, je moet me opbeuren. En terwijl hij jou opbeurt, [wordt hij zelf opgebeurd].

Voordracht op 23/05/76

Kijk, je moet altijd nederig zijn.
Nederigheid is niet zo gemakkelijk!

Gemeenschapsweekend 30-31/05/81

Voor al je problemen vraag je Jezus, en wat antwoordt Hij? Hij antwoordt: “Wees zachtmoedig en nederig van hart, doe wat je kunt.

Retraite van de Broederschap van Jezus 30-31/12/77

Laten we niet verbaasd zijn als we falen. En laten we zelfs blij zijn als we falen, omdat we tegen onszelf zeggen: “Nou, dat geeft me een beetje nederigheid! Dus op dat punt is het een succes!
Jezus vraagt alleen onze goede wil en onze nederigheid en ons geloof. Laten we het gewoon geloven.

Gemeenschapsweekend 01/04/79

Armoede

De genade van aanbidding is een genade van vereniging en armoede. Wij begrijpen wat echte armoede is.

Bijeenkomst van de Broederschap van Jezus 25/06/77

Ons hart is niet veel waard. Het mijne in ieder geval niet. En we zijn niet in staat om het te veranderen omdat we arm zijn. Wij zijn arme sloebers, maar als wij de Heer vragen onze harten te veranderen – alleen Hij kan dat – verandert Hij ons beetje bij beetje, verandert Hij ons, legt Hij een zeer grote naastenliefde in ons hart.

Jongerenweekend 24-25/10/81

Ik vroeg God om vergeving en boem! De Heer viel op mij, ik weet niet wat er gebeurde, maar ik weet dat toen ik opstond, ik niet meer dezelfde was.

Interview door Jean-Romain Frisch 05/05/77

Theresia van het Kind Jezus kwam ons deze weg leren, een heel eenvoudige weg voor mensen zo klein en zwak als wij zijn. Wij zijn de armen van de Heer, in een zeer arme tijd.

Emmanuelweekend 25-26/10/75

De roeping van Emmanuel is “God met ons”, ik heb u dat al meer dan eens gezegd. God met ons, maar hij is klein, hij is heel klein. Dus als we groot zijn, lijken we belachelijk vergeleken met hem.

Emmanuelbijeenkomst 13/03/76

In deze geestelijke strijd hebben wij alleen de wapens van de armen, want wij hebben niets; maar wij hebben alles, want het is de Heilige Geest zelf, het is Jezus zelf die wil handelen.

Bijeenkomst in Vézelay 07/74

Ik zei “goed”. Op dat moment werd ik gegrepen… door de ellende, door het zicht op mijn ellende, verschrikkelijk: een licht dat ik kreeg op mijn ellende. Dus ik zei: “Ik kan dit niet ontvangen, ik moet absoluut gaan biechten.” Hij [pater Caffarel] zei tegen mij: “Nee, nee, er is geen probleem.| Maar ik zei: “Nee, luister, ik moet absoluut gaan biechten.” Ik sprak mijn biecht en toen zei hij tegen me: “Nou, nee, uiteindelijk doen we het niet nu, we doen het later wel.” Ik was zeer gelukkig te hebben gebiecht, zeer gelukkig over mijn ellende en zeer gelukkig mijn ellende te hebben gezien en de Heilige Geest te voelen. Ik was zo gelukkig! Ik wil wat de Heer wil, ik vond het helemaal niet erg. Dus ging ik naar huis en de volgende dag werd ik blij wakker! Waarom werd ik zo wakker? Gewoonlijk heb ik ‘s morgens altijd problemen met een verstopte galbuis. Dus ik zei: “Wat is er aan de hand met mij? En plotseling werd ik me ervan bewust dat de Heilige Geest in mij was, als een Persoon… gewoon, heel rustig.

Interview door Jean-Romain Frisch 28/04/77

Ik zal je een geheimpje vertellen. Toen ik jong was…, sprak ik met mijn geestelijk leidsman en ik zei tegen hem: “Oh, ik ben zo slecht, zo slecht, zo slecht.” En hij zei zachtjes tegen mij: “Zeg niet: Ik ben zo slecht, zeg: Ik ben zo arm, een arme sloeber.” Ik zei, “Dat is het, dat is geweldig!” Dus zie daar: nu ben ik een arme sloeber van Jezus!

Retraite van de Broederschap van Jezus 29-30/07/80 Toewijdingen

Niets kan of mag ons tegenhouden,
zelfs onze zonde niet, zelfs onze armoede niet.

Interview met Pierre

De Heer neemt altijd arme sloebers om hem te helpen. Zo is Hij er tenminste zeker van dat we onszelf niet serieus nemen en dat Hij degene zal zijn die het doet… dat geldt zeker voor mij.

Retraite van de Broederschap van Jezus 08/79 Eerste onderricht

De Heer houdt niet van ons omdat we gereinigd zijn. Hij houdt van ons omdat Hij van ons houdt… Het is helemaal niet vanwege onze verdiensten. Wij hebben er niets mee te maken.

Retraite van de Broederschap van Jezus 30-31/12/77

Deze genaden van armoede zullen ons worden gegeven in de aanbidding. En onze harten zullen ontvlammen, ontvlammen van liefde voor de Heer en voor onze broeders. We zullen als levende fakkels zijn, we zullen de wereld in vuur en vlam kunnen zetten, te beginnen met Frankrijk.

Bijeenkomst van de Broederschap van Jezus 25/06/77

Als we aanbidden, voelen we ons echt armer en armer, maar we leggen ons volledig in de armen van Jezus. En we vragen hem echt om onze harten te openen… En zijn hart verwarmt ons, het doet ons branden. We branden van liefde en dan stralen we. En als we branden van liefde, of we nu in gebed zijn, of bij de zieken, of wat dan ook, we branden altijd van liefde en we zien Jezus overal.

Bijeenkomst van de Broederschap van Jezus 25/06/77

Kinderlijke geest

Omdat de duivel erg groot is, erg opgeblazen, is de beste manier om hem te verdrijven, onszelf erg klein te maken, want dan kan hij ons huis niet meer binnendringen.

Emmanuelbijeenkomst 13/03/76

Wij zijn heel eenvoudig, als kleine kinderen... Wat vooral nodig is, is dat wij vertrouwen hebben. Het is helemaal geen menselijke zaak, het is Jezus. En Jezus is heel eenvoudig. Het zijn geen ingewikkelde mystieke verhalen, het is heel simpel. We hebben vertrouwen, we zijn vreugdevol.

Gemeenschapsweekend 18-19/06/77

Wij zijn kleine mensen. De Heer vraagt niet veel van ons. Zij [in de oudheid] offerden zichzelf als een brandoffer aan de goddelijke gerechtigheid. Wij offeren ons aan de barmhartige Liefde, dat is alles. En Jezus is nog meer verheugd. Omdat hij zegt: “Ze hebben tenminste helemaal geen eigenliefde.

Gemeenschapsweekend 18-19/06/77

Wij weten dat God ons liefheeft, dat zijn gevoelens niet veranderen, dat hij van ons blijft houden ondanks onze onvolkomenheden en zelfs als wij geblunderd hebbebn. Welnu, des te beter, als we vernederd worden dan kan Hij ons nog beter herstellen dan als we niet gezondigd zouden hebben. Dus het is echt geweldig om bij hem te zijn, het geeft ons nederigheid. Het belangrijkste is om arm voor hem te zijn, echt waar. En het is altijd door ons gevoel van eigenwaarde dat we niet gelukkig zijn. Maar als wij gezondigd hebben, is het dan vooral omdat wij Jezus gekwetst hebben dat wij spijt hebben of omdat onze eigenliefde tegen ons zegt: “Verdorie, ik heb weer gezondigd”? Dus uiteindelijk, zijn we altijd op zoek naar onszelf. […] Laten we de Heer gewoon vragen om klein te zijn.

Gemeenschapsweekend 01/04/79

Geduld

lk zal u een persoonlijk voorbeeld geven. Ik was 19 jaar oud (ik bekeerde me toen ik 19 was)… Ik had Teresia van het Kind Jezus leren kennen, dus ik zei: “Cool, zij is 24, ik heb nog 5 jaar om haar niveau te bereiken”. Dus racete ik tegen de klok met Thérèse van het Kind Jezus. Je hebt begrepen dat ik verslagen werd, maar echt, pas bij de finish! Ik was buiten adem, ik was echt buiten adem omdat ik te snel was gegaan, dat is duidelijk.
Nu de ene Thérèse mislukt was, probeerde ik een andere. Teresa van Avila leek een goede keuze omdat ze er 20 jaar over deed. Dus ik zei: 20 jaar! Ik zal er nooit 20 jaar over doen! 20 jaar in een klooster blijven en niet vooruit komen, dat is echt te gek! En toen bleek dat ik er 40 jaar over gedaan had en dat ik nog steeds geen vooruitgang geboekt had. En dan, op het moment dat ik zei: “Ik kan het niet meer aan, ik maak het niet meer af”, paf! toen begon de race weer. Dus je hebt alle kans! Het belangrijkste is om echt te wachten tot de Heer je roept.

Gemeenschapsweekend 18-19/06/77

Christus trekt ons heel voorzichtig aan, Hij neemt zijn tijd.
Welnu, laten we ook tijd voor de Heer nemen!

Sessie in Paray le Monial 09-21/07/77 « Van gebedsgroep naar gemeenschap »

Het is duidelijk dat wij in het begin van ons geestelijk leven moeten luisteren, aan de voeten [van de Heer] moeten zitten. We staan altijd aan het begin […] Maar als we ons gaan opwinden en zeggen: “Dank U Heer, ik ga voor U werken”, welnu, dan doen we de dingen niet goed omdat we niet de nodige genaden hebben ontvangen om te handelen, omdat het ons niet gevraagd is. Er is dus dit eerste zeer belangrijke deel: deze rust van God […] Het is de Heer die ons zegt: “Rust, luister naar mij en ik zal je veranderen.

Dus het tweede punt is dat, nadat we in rust zijn geweest, van de Heer hebben genoten, naar Hem hebben geluisterd, door Hem zijn veranderd, we door zuiveringen zijn ggaan die we woestijnen kunnen noemen…

Dan zullen we leren hoe lief te hebben, hoe de Heer zich verbergt zodat wij meer van hem houden… En dan komen we bij het vuur van Gods liefde. Als we de Heer vragen als we in de woestijn zijn: “Zie je wel, ik val steeds terug, ik kom er niet uit maar ik loop toch door, ik weet niet zo goed waar ik heen ga maar ik loop toch door”, als we de Heer smeken en als we helemaal niet op onszelf vertrouwen, als we de Heer echt vragen om te komen en ons in vuur en vlam te zetten, [dan zal Hij het doen]. […] Het eenvoudigste is te vragen om vuur, het vuur van de hemel: dat het in ons komt. Het is een zuiverend vuur. Hij maakt een vreugdevuur van onze zonden (die branden heel goed) en dan verdwijnt het [de zonde] omdat het werkelijk Zijn vuur is dat brandt. En dan komt dat vuur in ons hart. Je weet niet waar je heen moet, want er is overal dit vuur en dit vuur leidt je om je naaste lief te hebben, om de Heer lief te hebben. Het wordt een zeer groot lijden, maar het is een lijden van liefde en het is dit lijden dat ons werkelijk transformeert. En omdat het ons volledig verbrandt, verlichten we natuurlijk anderen als we zelf in vuur en vlam zijn! En uiteindelijk helpt het iedereen. Het is echt een vuur! Dus zolang we dit vuur niet hebben, zullen we nooit ver komen. Dit vuur komt dus niet onmiddellijk om ons te veranderen, het komt dikwijls na al die beproevingen van zuivering in de woestijn, maar je moet er om vragen.

Emmanuelweekend 25-26/10/75 Zaterdag 25/10/75

Geloof

Pierre had in 1973 geweigerd de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de gebedsgroepen en hij vroeg zuster Ignatius-Maria om raad: “Maar dat is helemaal niet goed,” zei ze tegen hem, “jij bent degene die dat allemaal gaat leiden.” – Oh nee, zeker niet!
Ik raakte helemaal in paniek. En toen keek ze zo verdrietig (zo diep teleurgesteld) dat het me nog steeds raakte. Zij had dit voor mij onderscheiden en ik weigerde het, en ik besefte dat dit laf van mij was. Uiteindelijk heb ik ja gezegd. Het feit dat ik ja zei ontspande me volledig, ik had helemaal geen angst of paniek, ik kreeg nieuwe energie, een nieuw élan. Ik besefte dat het de Heer was die het werk zou doen en dat ik mijzelf niet hoefde te kwellen, omdat ik een arme sloeber was.
Zo begon het. Vanaf die dag voelde ik me alsof ik op de fiets zat. Ik voelde dat de Heilige Geest als een coach was en dat ik het wiel van de coach moest volgen… En toen zei de Heer tegen me, “Vooruit, sneller, sneller”. Ik zei, “Nu moet ik toch omkijken naar wie achteraan komt”. – Maak je geen zorgen over hen, gewoon gaan, gaan!

Interview door Laurence Dario voor Il est Vivant 10/87

Ik moet je zeggen dat ik bijna geen charisma heb. Ik heb maar één charisma, en dat is de gave van onderscheiding. En ik heb tegen mezelf gezegd: "Maar waarom kwel ik mezelf, aangezien het de Heilige Geest is. Ik ben een arme sloeber, dus de Heilige Geest zal het werk doen! Dat is hoe het gebeurd is!

Gemeenschapsweekend in Chezelles 19/11/88

Als we aanbidden, voelen we ons echt armer en armer, maar we leggen ons volledig in de armen van Jezus. En we vragen hem echt om onze harten te openen… En zijn hart verwarmt ons, brandt ons. We branden van liefde en dan stralen we. En als we branden van liefde, of we nu in gebed zijn, of bij de zieken, of wat dan ook, we branden altijd van liefde en we zien Jezus overal.

Bijeenkomst van de Broederschap van Jezus 25/06/77

Ik hou echt van dit “zonder mij kan je niets doen” omdat het prachtig is, het is radicaal, je kan zelf niets doen. Dus we hoeven ons geen zorgen te maken. We zeggen dat we niets kunnen doen, dus moeten we de Heer om alles vragen.
Werkelijk, wanneer wij in aanbidding zijn, blijven wij in zijn Liefde, wij vragen om deze genade om in zijn Liefde te blijven. Maar in zijn Liefde vertoeven is niet alleen in aanbidding zijn: wij komen om in aanbidding te zijn en dan moeten wij ons hele leven met deze Liefde leven, in deze Liefde vertoeven, zodat wanneer wij broeders en zusters zien, wij in zijn Liefde vertoeven en wij hen in zijn Liefde ontvangen.
Dit is de theorie, maar in de praktijk is het een leven dat elke dag in ons groeit, als wij er steeds de Heer om vragen, want zonder Hem kunnen wij niets doen.

Retraite van de Broederschap van Jezus 31/12/79

Hoe meer Christus werd vernederd, hoe meer wij worden vernederd, des te meer zijn we in de heerlijkheid: we zijn waarlijk in de heerlijkheid van de Heer. En als je het echt zo opvat, dan overwin je, je bent niet verslagen. Je bent alleen verslagen als je dat wilt en als je toegeeft aan de mislukking. Als je niet verslagen wilt worden, ben je niet verslagen, want de Heer is daar en Hij houdt je vast. Hij is een Persoon!

Retraite van de Broederschap van Jezus 31/12/79

Ik probeer te doen wat ik kan. En dan mis ik een heleboel dingen, en dan heb ik lege handen en dan kom ik zo graag met lege handen voor de Heer. Omdat Hij, met Zijn genade, alles zal vullen. En het zal een nog grotere genade zijn omdat Hij alles in mij zal moeten vullen. Dus zie je, het zijn echt deze gevoelens van vrede, kleinheid en liefde die we moeten hebben. Het is dus heel simpel, maar het ontspant ons heel erg!

Gemeenschapsweekend 01/04/79

Het geloof wordt uitgeoefend. Je moet beginnen met (de Heer) te vragen om de kleine dingen in je dagelijkse leven. Als we zien dat het gebeurt, vertrouwen we meer en meer. Daarna vraagt de Heer ons om grotere dingen en groeit ons vertrouwen. Vertrouwen is de theologische deugd van de hoop; en geloof en hoop leiden ons naar dit vuur van de naastenliefde.

Aantekeningen voor een onderricht, zomer 1980

Vertrouwen is de dochter van de hoop, en dat is begrijpelijk want je moet geloof hebben; en om vertrouwen te hebben heb je liefde nodig. We moeten echt liefhebben en dan geloven we in wat de Heer ons geeft.

Gemeenschapsweekend 18-19/12/76

De Heer zegt altijd tot ons: "Zorg voor Mij, Ik zal voor jullie zorgen."
Dat is een zeer goede deal !

Voordracht op 23/05/76

Leven vanuit het geloof is tegen de Heer zeggen: U vraagt ons om dingen, het is heel goed, wij zullen doen wat U van ons vraagt.

Gemeenschapsweekend voorjaar 79

Dit is waar in de arbeid. Je kunt niet God gehoorzamen en mensen gehoorzamen. Dus het makkelijkste is om voor de Heer te kiezen! Het is duidelijk dat er menselijke opvattingen zijn die niet Gods opvattingen zijn. Men kan zachtjes, in gebed en op het werk, zeggen: “Heer, hoe wilt U tegelijk gehoorzaamheid aan Uw wil en aan mijn werk? En beetje bij beetje zul je zien hoe dingen kunnen veranderen, hoe je met je chef kunt praten… Maar je moet vertrouwen hebben!

Gemeenschapsweekend voorjaar 79

Het wonderbaarlijke van de Heer is dat je altijd wint! Als het lukt, ben je blij; als het niet lukt, ben je nog blijer. Dat is alles wat er is. Deze vrijheid van de kinderen van God is buitengewoon! Dank U, Jezus.

Retraite van de Broederschap van Jezus 09/08/78 Ochtend

Op missie, bijvoorbeeld, zeggen wij [met geloof] wanneer de dingen niet lukken: “Welnu, Heer, wilt U brood laten groeien op deze stenen! En dan lukt het hem! De Heer is er, Hij staat tot onze dienst, wij moeten Hem gebruiken. Maar echt omdat Hij van ons houdt, en dat is normaal. Daarom moet ons geloof meer en meer groeien. En zo kunnen we anderen bekeren!

Aantekeningen voor een onderricht, zomer 1980

In deze tijd… kunnen we alleen standhouden als we Jezus volgen. En als we geloof hebben en een zeer sterke genade waar we de Heer om vragen. Want in moeilijke tijden, in onmogelijke tijden, geeft de Heer bijzondere genaden van bescherming en kracht. […] We moeten samen biddend vragen dat de Heer ons de gave van kracht geeft. En de Heer heeft alleen onze vraag nodig om het ons te geven.

Gemeenschapsweekend 30-31/05/81

Kleine offers… die zijn frustrerend, want ze zijn zo klein dat niemand kan zeggen dat we ze niet aankunnen!

Gemeenschapsweekend 04-05/04/81

Als je je er toe aanzet, dan is het de eerste stap die telt. […] Het is een kwestie van gewoonte! Als je begint met opofferingen te maken, blijf je opofferingen maken. Vooral als je ze uit liefde maakt. Het is niet het brengen van offers omwille van het brengen van offers, “omdat ik zo’n goede kerel ben, omdat ik dienstbaar en pro-actief wil zijn; en dan doe ik alles op eigen kracht: ik ben een grote heilige omdat ik dat probeer te zijn.” En Pierre brengt in herinnering dat Thérèse, uitgeput, toen ze niet in staat was om te doen wat ze graag had willen doen, altijd nog kleine offertjes kon brengen. Dus deed ze dat. Het is de houding van kinderen. Niet kinderlijk worden maar eenvoudig, en het doen uit liefde.

Gemeenschapsweekend

Bijvoorbeeld, in het park slingert papier rond. Ik zeg je: “Vooruit, raap het op!” Dus jullie gaan naar buiten en jullie rapen allemaal papier op! Maar ik zeg: “Raap het papier op zonder gezien te worden”… Jazeker!… Je begrijpt dit best, maar doe je het ook zo? Nou, begin er maar mee. Begin en je zult voortdurend offers brengen, je zult de behoefte voelen om offers te brengen!

Bijeenkomst van de Broederschap van Jezus Paray Onderricht op 24/07/83

Kleine dingen zoals deze, altijd door, nou die brengen je in de aanwezigheid van de Heer. Al deze kleine offers, ze brengen ons in een staat van liefde en in een staat van aandacht voor de Heer.

Gemeenschapsweekend 17/04/82

(over de kleine offers) Jullie zullen tegen mij zeggen: “Dat is kinderachtig! Nou, als het kinderachtig is, als het zo simpel is, laten we het dan doen!

Gemeenschapsweekend 04-05/04/81

De mensen zeggen: "O, offers brengen is nutteloos, het is belachelijk, het doet denken aan de goede daden waarmee je punten kon verdienen in de padvinderij... het is iets voor kinderen! Inderdaad, het is iets voor kinderen, maar wij moeten weer kinderen worden, dat zegt de Heer ons altijd. We moeten de offers die kinderen brengen dus zeer ernstig nemen, en vaak leiden ze tot heiligheid. [...] Wij moeten ons dus in deze school van eenvoud en gebed, en van deze kleine offers plaatsen.

Retraite van de Broederschap van Jezus Pasen 82

In de praktijk, hoe kunnen we radicaal zijn? Welnu, wij zijn radicaal zoals Thérèse van het Kind Jezus, door kleine offers te brengen, en wel voortdurend. Kleine opofferingen van eigenliefde, van de wil, van het luisteren naar de ander voor je met hem praat… je luistert naar hem… U voelt dit alles heel goed aan en het is fantastisch, want het brengt ons bij de Heer en het hoort ook bij onze levensstaat: we beleven beter de plichten die horen bij onze levensstaat. De Heer vraagt ons iets te doen? Nou, we doen het graag, we doen het voor hem. […] Zo bewaart de Heer ons: Hij bewaart ons in de liefde, in zijn liefde.

Retraite van de Broederschap van Jezus 09/08/78 middag

De heilige Thérèse heeft het goed gezegd: “Ik heb de Heer duizend kleine offers gebracht en daarom zal ik zo goed ontvangen worden”. Want deze kleine offers zijn offers van liefde en liefde verandert alles. Het gaat niet om de dingen die we doen, maar om de liefde waarmee we ze doen.

Gemeenschapsweekend 14-15/06/80

Dan kan de grauwheid van elke dag omgevormd worden tot liefde voor de Heer. Thérèse zegt: “In plaats van extase, verkies ik de middelmatigheid van alledag. De middelmatigheid van de Karmel, die koud en vervallen is, met medezusters die niet allemaal een succes zijn, je weet het niet altijd grappig is!” [..] Thérèse veranderde alles in liefde, dat is wat prachtig is! Welnu, we moeten alles veranderen, in ons gezin, op kantoor … in de metro, overal. Als wij dit doen (het is een kwestie van gewoonte!), brengen deze kleine offers in ons een aanwezigheid van de Heer teweeg, en beetje bij beetje komen wij tot ononderbroken gebed.

Gemeenschapsweekend 25/01/81

Deze kleine offers zijn ook de aanvaarding van diensten, kleine diensten hier en daar … wat ons ook maar gevraagd wordt te doen. En dit schept in onze gemeenschap of met de mensen om ons heen een echte liefde, een vreugde, een echte naastenliefde.

Retraite van de Broederschap van Jezus pasen 82

Als je diensten hebt die je niet erg leuk lijken, zeg je: "Maar ik ben zo intelligent, en mij wordt gevraagd dit te doen! Het is niet normaal. Nou, jammer dan. Ik aanvaard het. Ook al is het niet erg aangenaam!" Als we het voor Jezus doen... ah! Voor Jezus doen we alles! Dus dat is het. We doen het voor Jezus en we doen het als een offer. En als het echt liefde is, als we alles in liefde veranderen, wel, dan is alles liefde. Dat is buitengewoon.

Gemeenschapsweekend 17/04/82

Elke keer als je iets wordt gevraagd, hoe vervelend het ook is, hoe vaker je zegt: “Oh, maar ik wil dat best doen!” Beetje bij beetje zul je dan zien dat het je verandert. Je begint gelukkig te worden; en je voelt je minder bezwaard. […] Omdat je veel eigenwaarde hebt achtergelaten, een beetje eigenwaarde rechts en een beetje eigenwaarde links.
Zulke kleine opofferingen veranderen je. Het is heel kinderlijk, maar het is heel simpel. Probeer het en je zult het zien!

Gemeenschapsweekend 14-15/06/80

We praten een beetje te veel… dus zeggen we: “Als ik geen zin heb om te praten, praat ik. Maar als ik zin heb om te praten, zwijg ik.” Je ziet, we doen het tegenovergestelde! Het is niet moeilijk, we doen altijd het tegenovergestelde van wat we zouden willen doen. En op die manier, zeggen we geen slechte dingen over anderen!

Gemeenschapsweekend 14-15/06/80

Elke keer als ik een kleine ergernis heb, glimlach ik. Doe zoals Thérèse: zij koos degene uit die het vervelendst was, en zij gaf haar de mooiste glimlach; en zij was gelukkig.

Retraite van de Broederschap van Jezus 31/12/79

Wij offeren alles aan Jezus, alles wat ons overkomt, de aangename of onaangename dingen. En vooral de goede dingen, want het is bij de goede dingen dat we meestal in de war raken en ons van de Heer terugtrekken.

Gemeenschapsweekend 17/04/82

We brengen offers en we hebben een klein notitieboekje, een “klein liefdesboekje” waarin we schrijven: “Jezus, dit heb ik voor U gedaan.” Het is een beetje dwaas… maar je doet het voor Jezus! Als je dit allemaal voor Jezus doet, besef je dat je aan het eind van de dag of de week heel wat gedaan hebt. Dus dat moedigt je aan… [Maar soms] besef je dat je niet veel gedaan hebt! Dus zie je, het is belangrijk om de balans op te maken… Het is belangrijk dat je jezelf de hele tijd in de hand houd, zachtjes maar vastberaden.

Gemeenschapsweekend 17/04/82

Als er een tijd komt van grotere beproevingen, en als wij ons niet hebben voorbereid met kleine offers, met de liefde en eenvoud van een kind, en met nederigheid, dan zullen wij voor verrassingen komen te staan!

Retraite van de Broederschap van Jezus pasen 82

Wanneer ik kleine offers laat voorbijgaan die ik had kunnen brengen, wel, dan leg ik mij erbij neer dat ik minder vrede heb en zeg ik tegen de Heer: “Zie, ik ben een kind en sta altijd met lege handen, maar ik vertrouw op U.” [Ik] houd vertrouwen in de Heer.

Gemeenschapsweekend 04-05/04/81

Wij kunnen de Heer nederig om deze liefde vragen, en dan, door kleine offers in de leerschool van Thérèse, zullen wij beetje bij beetje voortgaan op deze weg van liefde, die de koninklijke weg is.

Retraite van de Broederschap van Jezus pasen 82

Zo kunnen wij beetje bij beetje, zonder het te beseffen, een leven leiden dat werkelijk in het teken van de liefde staat, omdat wij het ene kleine offer na het andere brengen.

En dan zul je zien wat de Heilige Geest je zal leren en je zal voorstellen. […] Elke dag is voldoende. En we zullen gaandeweg zien wat de Heer van ons vraagt. En we zullen de overkant bereiken. We zullen in vreugde zijn en we zullen Thérèse zien die ons heel vriendelijk zal ontvangen en die zal zeggen: “Je hebt mijn geheimpje begrepen! Welnu, zie je, het werkt heel goed, en de lift is niet stuk gegaan!” Dat is prachtig!

Retraite van de Broederschap van Jezus pasen 82

De Heer is meester over zijn genade, maar hij rekent op de offers van allen. En dan verdeelt Hij ze gul op deze of gene plaats, zoals Hij goeddunkt. Maar het zou niet zo goed werken als anderen niet zouden offeren. Paulus zei: “De één zaait en de ander oogst.”

Gemeenschapsweekend 20/09/81 3° onderricht (begin)

Quand viendra une époque d’épreuves plus importantes, si on ne s’est pas un peu préparé avec des petits sacrifices, en étant dans l’amour et la simplicité de l’enfant, et l’humilité, eh bien on aura quelques surprises !

Retraite de la Fraternité de Jésus Pâques 82

Daarom, zegt Petrus, moeten wij onze gebeden en kleine offers verdubbelen opdat bekeringen overvloedig zullen zijn en Frankrijk en Europa zullen worden omgevormd… en, (voegt hij er elders aan toe), de hele wereld! Amen! Hallelujah!

Gemeenschapsweekend 18/12/82