Onderrichten van Pierre Goursat
over branden van liefde

Allereerst aanbidden Vervolgens is er mededogen

Interventie over de kleine offers, de , aanbidding _ _ en de compassie , tijdens een retraite van de Broederschap van Jezus .

Branden van liefde

Tijdens dit gemeenschapsweekend richt Pierre Goursat zich waarschijnlijk tot de novicen en de geëngageerde leden van de Gemeenschap. Zijn toespraak maakte bijzondere indruk.

Branden van liefde

Pierre Goursat lijkt zich te richten tot de beginnende en geëngageerde leden van de Gemeenschap, waarschijnlijk tijdens een gemeenschapsweekend. Marie-Claire Vinet (een lid van Emmanuel) bewaarde de aantekeningen die zij tijdens dit onderricht maakte; Jean Dumard (een ander lid van Emmanuel) nam het op en schreef het over. Hij noteerde op de hoes van de cassette: “gedenkwaardig weekend”. Hij getuigde in een begeleidend schrijven: “Pierre sprak met kracht, zonder aarzeling, en zijn toespraak (duidelijk geïnspireerd) is zeer goed georganiseerd.”

Wij aanbidden; en op dat moment doet de Heer ons meevoelen met al het lijden van de wereld

Uittreksel uit het laatste openbare onderricht van Pierre Goursat tijdens een gemeenschapsbijeenkomst in Touraine.