Nauczania Piotra Goursat
o modlitwie

Płonąć miłością

Tego ranka poczułem w sercu obecność Boga, który jest blisko i współcierpi z nami. Kiedy ktoś z domowników jest
poważnie chory, nie tracimy czasu na makijaż, fryzury, bzdury… Gdybyśmy zobaczyli „zrobioną” żonę chorego męża,
dopiero byśmy sobie o niej pomyśleli. Z drugiej strony, pamiętajmy, że nie chodzi o to żeby całym sobą pokazywać, że
pościmy – pamiętamy ten przykład z Ewangelii. Umartwienia mają przemieniać przede wszystkim jednak nasze wnętrza.
(…)

Adorujemy: w tym czasie Pan Bóg pozwala nam współodczuwać z całym światem.

Fragment z ostatniej publicznej wypowiedzi Piotra Goursat podczas spotkania wspólnoty w
Touraine.