Nauczania Piotra Goursat
o życiu braterskim

„Od grupy modlitewnej do wspólnoty”

Tych kilka słów Piotr wygłosił jako kontynuację nauczania Laurenta Farbre, odpowiedzialnego
Wspólnoty Chemin Neuf pod tytułem Miłość braterska i wspólnota, które zostało wygłoszone na
jednej z dwóch sesji letnich w Paray le Monial. Piotr opowiada, jak z grupy modlitewnej stworzyć
wspólnotę, proponując osobom zaangażowanym formę akompaniamentu. Dzieli się także swoimi
doświadczeniami w tym zakresie.