Nauczania Piotra Goursat
o Sercu Jezusa i Maryi

Serce Jezusa i Maryi

Po pierwszym spotkaniu grup odnowy charyzmatycznej, które miało miejsce w lipcu 1974 roku w Vezlay, Piotr wyszedł
z inicjatywą sesji letnich w Paray le Monial. W 1975 roku odbyły się dwie sesje, 12-17 i 18-23 lipca. Podczas pierwszej
z nich Piotr zabrał głos, jeszcze przed porannym nauczaniem pastora Thomasa Robertsa, i wyjaśnił, dlaczego wybrano
Paray jako miejsce spotkań.

Serce Jezusa i Maryi

Będziemy mówić o Zwiastowaniu. W tamtej chwili Jezus był embrionem. Kilka dni później Jego Serce zaczęło bić. Od początku mówi Ojcu: „Przychodzę, Panie, pełnić Twoją wolę”. Wolą Ojca było, aby Syn uczynił się Ofiarą przebłagalną. Pomiędzy Jezusem a Maryją istnieje intymna więź. Rozumie Ona, że jej Syn składa się w ofierze. Krótko po narodzinach udają się do Jerozolimy. Tam prorokini Anna mówi, że serce Maryi przeniknie miecz. Te słowa wskazują, że Serca Jezusa i Jego Matki to jedność.