Podcast – Jak uczyć się od Serca Jezusa i Maryi, naszej matki

Francis kohn Jak uczyć się od Serca Jezusa i Maryi, naszej matki Piotr Goursat niezwykle kochał Serce Jezusa – wolał ten termin niż Sacré-Cœur, Najświętsze Serce – i Maryi. Miłość tę zaszczepiła mu jego matka. Gdy Piotr przyszedł na świat 15 sierpnia 1914, matka poświęciła synka Maryi, a w kolejnym roku, drugiego swojego syna Bernarda, […]

Podcast – Życie wspólnotowe i braterska komunia

Francis Kohn Życie wspólnotowe i braterska komunia   W poprzednim nauczaniu podkreślałem, że “dar braci” był dla Piotra Goursat bezpośrednią konsekwencją wylania Ducha Świętego. Wychodząc z weekendu w Troussures w lutym 1972 Piotr Goursat i Marie Laffite mówią, że poczuli się bratem i siostrą, podczas gdy mało się znali do tamtej pory, różnili się wiekiem, […]

Podcast – Ewangelizować i służyć Kościołowi

Francis Kohn Ewangelizować i służyć Kościołowi Piotr Goursat darzył Kościół głęboką miłością, co sprawiło, że służbę Kościołowi i ewangelizację postawił w centralnym punkcie swojego życia. Był to dla niego absolutny priorytet na różnych etapach jego życia. Ten wątek rozwinę w niniejszym nauczaniu.   I) Ewangelizacja zawsze była priorytetem dla Piotra Goursat Na długo przed założeniem […]

Podcast – Współodczuwać i miłować ubogich

Francis Kohn Współodczuwać i miłować ubogich   Z poprzedniego nauczania dowiedzieliśmy się,  że gorliwa troska o zbawienie dusz, która ożywiała Piotra Goursat, była owocem adoracji. Teraz postaram się pokazać, że także podczas adoracji rodziły się w Piotrze  współodczuwanie, miłość braterska, miłość do ubogich i wszystko to, co podejmował, by nieść pomoc osobom w potrzebie. W […]

Podcast – ADOROWAĆ JEZUSA, BY PŁONĄĆ MIŁOŚCIĄ

Francis Kohn ADOROWAĆ JEZUSA, BY PŁONĄĆ MIŁOŚCIĄ – PRAGNĄĆ ZBAWIENIA DUSZ   W poprzedniej konferencji mówiłem o tym, jak ważna była dla Piotra Goursat modlitwa, a w szczególności adoracja eucharystyczna. To nauczanie nosi tytuł: „Adorować Jezusa, by płonąć miłością – pragnąć zbawienia dusz” i będzie składało się z pięciu części.   I) Adorować Jezusa obecnego w […]

Podcast – OTWORZYĆ SIĘ NA DUCHA ŚWIĘTEGO

Francis Kohn OTWORZYĆ SIĘ NA DUCHA ŚWIĘTEGO   „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego” (J 3, 3), wyjaśnia Jezus Nikodemowi, żydowskiemu dostojnikowi, który odwiedza go nocą. Ten prawy człowiek, który był spragniony Boga, zauważył, że Jezus nie jest nauczycielem takim jak inni. Kiedy Nikodem powątpiewa w […]

Podcast – W poszukiwaniu pokory

Francis Kohn W poszukiwaniu pokory / Zaakceptować własne ubóstwo   Tematem tego nauczania będzie pokora Piotra Goursat i jej związek z „małą drogą” duchowego dziecięctwa św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Pokora była kluczowym elementem w życiu Piotra i nie da się go w pełni zrozumieć, zrozumieć kim naprawdę był, czym żył, co robił, jeśli nie […]

Podcast – MODLIĆ SIĘ, BY ŻYĆ W ZJEDNOCZENIU Z BOGIEM

Francis kohn MODLIĆ SIĘ, BY ŻYĆ W ZJEDNOCZENIU Z BOGIEM   Nauczanie to pokazuje, że modlitwa była dla Piotra Goursat bardzo ważna, stanowiła fundament jego życia. Najpierw zatrzymajmy się nad tym, czym jest modlitwa. W czwartej części Katechizmu Kościoła Katolickiego czytamy, że stanowi ona dar Boga (2559-2561), związek przymierza między Bogiem i człowiekiem (2562-2564), komunią […]